Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchApproach for recurrent thyroid carcinoma with a clavicle osteotomy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 336-341 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.01205  

Approach for recurrent thyroid carcinoma with a clavicle osteotomy

Norhafiza Mat Lazim1, Baharudin Abdullah1, Wan Faisham Numan Wan Ismail2
1Department of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery., School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Health Campus Kubang Kerian 16150 Kelantan, Malaysia.
2Department of Orthopaedic, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

Papillary thyroid carcinoma (PTC) carries a good prognosis and has a low recurrence rate. The recurrent disease mainly involves the neck and distant metastases. The current trend is to incorporate prophylactic neck dissection for papillary thyroid carcinoma during the very first surgery in order to reduce the risk of recurrence. We highlight a case of recurrent papillary thyroid carcinoma at level V neck node that extends to the infraclavicular spaces. A clavicle osteotomy was performed for a wider surgical access and to attain a better oncological margin. The majority of recurrent neck disease occurs at central compartment followed by the level III and level IV neck nodes. The reoperation of neck recurrence poses several significant morbidities such as chylous leaks and venous bleeding especially if the tumour is located at the inferior part of IJV, at the level IV neck nodes. The clavicle osteotomy provides better surgical access and thus avoids the aforementioned complications. A clavicle split is an effective approach for complete removal of a recurrent tumour at the base of the neck with good oncological margin.

Keywords: Recurrent papillary thyroid carcinoma, clavicular osteotomy, internal jugular vein, metastatic neck nodes, root of neck.


Klavikula osteotomisi olan tekrarlayan tiroid karsinomuna yaklaşım

Norhafiza Mat Lazim1, Baharudin Abdullah1, Wan Faisham Numan Wan Ismail2
1ORLHNS Bölümü, Tıp Bilimleri Okulu, Universiti Sains Malezya, Sağlık Kampüsü Kubang Kerian 16150 Kelantan, Malezya.
2Ortopedi Bölümü, Tıp Bilimleri Okulu, Universiti Sains Malezya, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malezya.

Papiller tiroid karsinomu (PTC) iyi bir prognoz taşır ve düşük nüks oranına sahiptir. Tekrarlayan hastalık esas olarak boyun ve uzak metastazları içerir. Nüks riskini azaltmak için, ilk ameliyat sırasında papiller tiroid karsinoması için profilaktik boyun diseksiyonunu kullanmak mevcut trenddir. Biz infraklaviküler alanlara uzanan seviye V boyun nodunda tekrarlayan papiller tiroid karsinoması olgusunu sunuyoruz. Daha geniş bir cerrahi erişim ve daha iyi bir onkolojik sınır elde etmek için bir klavikula osteotomisi yapıldı. Tekrarlayan boyun hastalığının çoğunluğu merkezi kompartmanda olur, bunu seviye III ve seviye IV boyun düğümleri izler. Boyun rekürrensinin tekrarlanması, özellikle tümör IJV'nin alt kısmında yer alırsa, düzey IV boyun düğümlerinde, şilöz sızıntı ve venöz kanama gibi önemli morbiditeleri beraberinde getirir. Klavikula osteotomisi daha iyi cerrahi erişim sağlar ve bu nedenle yukarıda belirtilen komplikasyonları önler. Bir klavikula bölünmesi, iyi bir tümörün boyun tabanında iyi bir onkolojik sınır ile tamamen çıkarılması için etkili bir yaklaşımdır.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan papiller tiroid karsinomu, klavikular osteotomi, internal juguler ven, metastatik boyun nodları, boyun kökleri.


Norhafiza Mat Lazim, Baharudin Abdullah, Wan Faisham Numan Wan Ismail. Approach for recurrent thyroid carcinoma with a clavicle osteotomy. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 336-341

Corresponding Author: Norhafiza Mat Lazim, Malaysia


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved