Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchPrevalence of metabolic syndrome in hypothyroid patients under Levothyroxine therapy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 257-262 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.02700  

Prevalence of metabolic syndrome in hypothyroid patients under Levothyroxine therapy

Mumtaz Takir1, Muhammed Kizilgul2
1Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey
2Kilis State Hospital, Endocrinology and Metabolic Diseases, Kilis, Turkey

Aim: Since thyroid hormones have an impact on lipid and glucose metabolism, thyroid dysfunction may lead to cardiovascular problems. Metabolic syndrome (MS) is related to higher risk of cardiovascular disease, diabetes mellitus, and all-cause mortality. Studies have demonstrated thyroid dysfunction corresponds to a higher prevalence of MS. Additionally, some studies showed patients with MS had a higher prevalence of hypothyroidism. We aimed to investigate whether hypothyroid patients being treated with levothyroxine still have a higher prevalence of metabolic syndrome or not.

Material and Methods: One hundred and eighty-six hypothyroid patients (175 female, 11 male) using levothyroxine treatment were included in the study. Demographic, anthropometric and laboratory measures were recorded. International Diabetes Federation (IDF) criteria were used for diagnosis of MS.

Results: The prevalence of MS was 52% in hypothyroid patients using levothyroxine. Mean age was 48.44 ± 14.90 years. Mean TSH was 1.94 ± 1.11 uIU/L and mean free T4 was 1.06 ± 0.20 (ng/dL). Mean weekly levothyroxine dose was 537.01 ± 239.53 mcg. Weekly levothyroxine dose was positively correlated with weight (r2: 0.188, p: 0.010), BMI (r2: 0.227, p: 0.026) and waist circumference (r2: 0.164, p: 0.026). Weekly levothyroxine dose was also positively correlated with LDL-cholesterol (r2: 0.167, p: 0.031) and HbA1c (r2: 0.180, p: 0.034) levels. Weekly levothyroxine dose was not correlated with other cardio-metabolic risk factors (p>0.05).

Conclusions: The prevalence of metabolic syndrome is still high in hypothyroid patients under levothyroxine treatment. However, more comprehensive studies conducted in a larger population should be performed to enlighten this association.

Keywords: Metabolic syndrome, hypothyroidism, levothyroxine treatment


Levotiroksin tedavisi altındaki hipotiroidi hastalarında metabolik sendrom prevalansı

Mumtaz Takir1, Muhammed Kizilgul2
1Medeniyet Universitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Kilis Devlet Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Kilis, Türkiye

Amaç: Tiroid hormonlarının lipid ve glukoz metabolizması üzerinde etkileri olduğundan, tiroid disfonksiyonu kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür. Metabolik sendrom (MS) artmış kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diabetes mellitus riski ile birlikte artmış tüm nedenlere bağlı ölümle ilişkilidir. Çalışmalar tiroid disfonksiyonunun artmış MS prevalansı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bunun yanında, MS’lu hastalarda daha fazla hipotiroidi görülmektedir. Bu çalışmada, levotiroksin tedavisi altındaki hastaların hala dah yüksek metabolik sendrom prevalansına sahip olup olmadıklarını araştırdık.

Materyal ve Method: Çalışmaya levotiroksin tedavisi altında olan hipotiroid 186 hasta (175 kadın, 11 erkek) alındı. Demografik, antropometrik ve labaratuvar verileri dosyalarından kaydedildi. International Diabetes Federation (IDF) kriterleri metabolik sendrom tanısında kullanıldı.

Bulgular: Hipotiroidi hastalarında metabolik sendrom sıklığı %52 idi. Ortalama yaş 48.44 ± 14.90 yıl idi. Ortalama TSH düzeyleri 1.94 ± 1.11 uIU/L iken ortalama serbest T4 1.06 ± 0.20 ng/dL idi. Ortalama haftalık levotiroksin dozu 537.01 ± 239.53 mcg idi. Ortalama haftalık levotiroksin dozu ağırlık (r2: 0.188, p: 0.010), vücut kitle indeksi (r2: 0.227, p: 0.026) ve bel çevresi (r2: 0.164, p: 0.026) ile pozitif korrele idi. Ortalama haftalık levotiroksin dozu aynı zamanda LDL-kolesterol (r2: 0.167, p: 0.031) ve HbA1c (r2: 0.180, p: 0.034) düzeyleri ile de pozitif korrele idi. Ortalama haftalık levotiroksin dozu diğer kardiyometabolik risk faktörleri ile ilişkili değildi (p>0.05).

Sonuç: Levotiroksin tedavisi altında ötiroid olan hipotiroidi hastalarında hala artmış metabolic sendrom prevalansı mevcuttur. Buna rağmen, daha büyük hasta grubu içeren daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, hipotiroidi, levotiroksin tedavisi


Mumtaz Takir, Muhammed Kizilgul. Prevalence of metabolic syndrome in hypothyroid patients under Levothyroxine therapy. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 257-262

Corresponding Author: Muhammed Kizilgul, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved