Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchFoot Pain Frequently Associated with Vitamin D Deficiency: Bone Marrow Edema Syndrome [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 263-268 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.11298  

Foot Pain Frequently Associated with Vitamin D Deficiency: Bone Marrow Edema Syndrome

Engin Eceviz1, Hüseyin Bilgehan Çevik1, Özgür Baysal2, Güven Bulut1, Deniz Gülabi3, Gültekin Sıtkı Çeçen3
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul
2Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul
3VM Medical Park Pendik Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul

Bone marrow edema syndrome (BMES) describes non-specific, ill-defined areas of hypointense and hyperintense signal on T1 and T2 sequences, respectively. BMES has unknown etiology and resolves without sequelae. In this study, we aimed to evaluate the initial clinical and radiological features and clinical course of patients with standing BMES. We evaluated 19 feet of 17 patients who applied to our clinic between January 2014 and December 2016. X-Ray and MRI were taken in patients with clinical suspicion of BMES. Initial vitamin-D levels, hemogram, sedimentation, C-reactive protein(CRP), rheumatoid factor(RF) and Anti-CCP values of patients were evaluated. After the diagnosis, indomethacin and vitamin-D therapy and weight-bearing protection with double cruches was given for 6 weeks. All patients mentioned that sudden onset of pain. The mean duration of symptoms was 7.12(2-20) months. Mean serum 25(OH)D level was 14 IU, sedimentation values were slightly higher in 7 patients, CRP, RF and Anti-CCP values were normal. BMES mostly detected in talus. The mean AOFAS score of the patients was 63 and the last control was 92. Conservative treatments should be considered as the first-line treatment option in BMES. The importance of laboratory tests in BMES should not be forgotten. Vitamin-D may play a role in the etiology of the disease. For that reason, patients need to be investigated in that way.

Keywords: Bone marrow edema, Foot, Ankle, Vitamin D


D Vitamini Eksikliği ile Sıklıkla Birliktelik Gösteren Bir Ayak Ağrısı Nedeni: Kemik İliği Ödemi Sendromu

Engin Eceviz1, Hüseyin Bilgehan Çevik1, Özgür Baysal2, Güven Bulut1, Deniz Gülabi3, Gültekin Sıtkı Çeçen3
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3VM Medical Park Pendik Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Kemik iliği ödemi sendromu (KİÖS), etiyolojisi bilinmeyen, ani başlangıçlı ve kendini sınırlayıcı lokalize ağrıyla karakterize MR görüntülemede sırasıyla T1 ve T2 sekanslarda hipointens ve hiperintens sinyal veren non-spesifik sekelsiz iyileşen kemik ödeminin gözlenmesidir. Bu çalışmada ayakta KİÖS tanılı hastaların başlangıç klinik ve radyolojik özellikleriyle klinik seyrinin değerlendirilmesi amaçlandı. Kliniğimizde Ocak 2014 ve Aralık 2016 arasında KİÖS tanısı alan 17 hasta çalışmaya dahil edildi. Ayak ağrısı şikayetiyle başvuran klinik olarak KİÖS'den şüphelenilen hastalarda direkt grafi ve sonrasında MR görüntüleme istendi. KİÖS tanısı alan hastaların başlangıç D-vitamini, hemogram, sedimentasyon, C-reaktif protein(CRP), romatoid faktör(RF) ve Anti-CCP değerlerine bakıldı. Hastalara tanıdan itibaren indometazin ve D-vitamini başlandı, 6 hafta çift koltuk değneğiyle yükten koruma uygulandı. Tüm hastaların hikayelerinde ani başlangıçlı ayak ve ayak bilek ağrısı olduğu görüldü. Semptomların ortalama süresi 7,12(2-20) aydı. Ortalama serum D-vitamini düzeyi 14 IU olduğu, sedimentasyon değerlerinin 7 hastada hafif yüksek, CRP, RF ve Anti-CCP değerlerinin normal olduğu gözlendi. KİÖS en fazla talusta görüldü. Hastaların tanı aldıklarındaki AOFAS skoru ortalama 63, son kontrol AOFAS skoru ortalama 92'ydi. Konservatif tedaviler KİÖS tanısı alan hastaların izlenmesinde ilk seçenek tedavi olarak değerlendirilmelidir. D-vitamini eksikliğinin hastalığın etyolojisinde rol alabileceği bilinmeli ve bu yönde araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kemik iliği ödemi, Ayak, Ayak bileği, D vitamini


Engin Eceviz, Hüseyin Bilgehan Çevik, Özgür Baysal, Güven Bulut, Deniz Gülabi, Gültekin Sıtkı Çeçen. Foot Pain Frequently Associated with Vitamin D Deficiency: Bone Marrow Edema Syndrome. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 263-268

Corresponding Author: Engin Eceviz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved