Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchEffects of significant weight loss following bariatric surgery on red cell distribution width and mean platelet volume [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 278-284 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.16442  

Effects of significant weight loss following bariatric surgery on red cell distribution width and mean platelet volume

Cihan Altın1, Varlık Erol2, Mustafa Yılmaz3, Yusuf Bozkuş4, Haldun Müderrisoğlu5
1Department of Cardiology, Baskent University, İzmir
2Department of General Surgery, Baskent University, İzmir
3Department of Cardiology, Baskent University, Adana
4Department of Endocrinology, Baskent University, Ankara
5Department of Cardiology, Baskent University, Ankara

Aim: Elevated red blood cell distribution width (RDW) and mean platelet volume (MPV) levels which are closely associated with chronic inflammation and platelet aggregation are suggested as independent predictors of obesity and cardiovascular diseases. However influence of significant weight loss following bariatric surgery on these parameters is unknown. Therefore we aimed to find out the effect of significant weight loss following laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) on RDW and MPV levels.
Material and Methods: The medical data of 98 morbid obese subjects (25 male, 73 female) who were operated according to bariatric surgical indications in current guidelines; ‘body mass index (BMI) >40 kg/m2 or BMI= 35-40 kg/m2 with additional co-morbidities’ between February 2015 and June 2017 were recorded. Deltas (Δ) were calculated as subtracting one-year values from the baselines.
Results: The mean age of our study population was 41.89±11.99 years and mean weight loss in one-year after LSG was 45.41±13.13 kg (36.5%). BMI was decreased from 46.60±7.11 kg/m2 to 29.58±4.63 kg/m2. Compared to the baseline, significant decreases in RDW (14.61±1.69 % vs. 13.71±2.10 %; p<0.01) and MPV (8.63±1.45 vs. 7.92±1.24 fL, p<0.001) levels were found in the postoperative one-year values. In addition; ΔVKI was significantly correlated with ΔRDW (r=0.343, p<0.01) and ΔMPV (r=0.322, p<0.01).
Conclusion: We found that morbid obese subjects have significantly decreased RDW and MPV levels which are correlated to their weight loss in one-year follow-up after LSG. Because several factors may affect these parameters further prospective studies with large scale are needed.

Keywords: Bariatric surgery, red blood cell distribution width, mean platelet volume, cardiovascular risk


Obezite cerrahisiyle etkin kilo vermenin kırmızı kan hücresi dağılım genişliği ve ortalama trombosit hacmi üzerine etkisi

Cihan Altın1, Varlık Erol2, Mustafa Yılmaz3, Yusuf Bozkuş4, Haldun Müderrisoğlu5
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Kronik inflamasyon ve platelet agregasyonu ile yakından ilişkili olan artmış kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW) ve ortalama trombosit hacminin (MPV) obezite ve kardiyovasküler hastalıklar açısından birer bağımsız belirteç olduğu düşünülmektedir. Ancak obezite cerrahisi olup belirgin kilo veren hastalarda bu parametrelerdeki değişim tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) yapılan hastaların bir yıllık takiplerinde RDW ve MPV değerlerindeki değişimi incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Şubat 2015 ve Haziran 2017 tarihleri arasında LSG yapılan 98 morbid obez hastanın (73 kadın, 25 erkek) medikal kayıtlarını inceledik. Cerrahi endikasyonlar kılavuzlara uygun şekilde belirlendi; vücut kitle indeksi (VKİ) >40 kg/m2 veya VKİ>35 kg/m2 ve birlikteliğinde obeziteyle ilişkili ek hastalıkların varlığı. Bazal değerler ile birinci yıldaki değerler arasındaki fark Delta (Δ) ile gösterildi.
Bulgular: Çalışma grubunun ortalama yaşı 41,89 ± 11,99 olup, cerrahi sonrası birinci yıldaki ortalama kilo kaybını 45,41 ± 13,13 kg’dı (% 36,5). Ortalama VKI birinci yılda 46,60 ± 7,11 ‘den 29,58 ± 4,63 kg/m2 (p<0,001) ‘e düştü. Ortalama RDW (% 14,61 ± 1,69’e karşı % 13,71 ± 2,10; p<0,01) ve MPV (8,63 ± 1,45 fL’e karşı 7,92 ± 1,24 fL, p<0,001) seviyelerinde cerrahi sonrası anlamlı düşüş dikkati çekti. Ayrıca Δ VKI ile Δ RDW (r = 0,343, p <0,01) ve Δ MPV (r = 0,322, p < 0,01) arasında pozitif korelasyon vardı.
Sonuç: LSG ile belirgin kilo veren hastaların birinci yıl takiplerinde verdikleri kilo ile korele olarak RDW ve MPV seviyelerinde anlamlı azalma bulduk. Ancak bu parametrelerin birçok faktörden etkilendiği düşünülecek olursa bu konuda prospektif, geniş ölçekli ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, kırmızı kan hücresi dağılım genişliği, ortalama trombosit hacmi, kardiyovasküler risk


Cihan Altın, Varlık Erol, Mustafa Yılmaz, Yusuf Bozkuş, Haldun Müderrisoğlu. Effects of significant weight loss following bariatric surgery on red cell distribution width and mean platelet volume. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 278-284

Corresponding Author: Cihan Altın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved