Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchCan complete blood count and ratios to each other be helpful to prostate specific antigen for avoiding unnecessary transrectal ultrasound prostate biopsy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 1-5 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.001  

Can complete blood count and ratios to each other be helpful to prostate specific antigen for avoiding unnecessary transrectal ultrasound prostate biopsy

Akın Soner Amasyalı1, Akif Koç2, Mehmet Erol Yıldırım3, Erhan Sarı2, Cem Güler2, Haluk Erol1
1Adnan Menderes University, Medical Faculty, Department Of Urology, Aydın
2Balıkesir University, Medical Faculty, Department Of Urology, Balıkesir
3Turgut Özal University, Medical Faculty, Department Of Urology,ankara

We aimed to evaluate, if complete blood counts (CBC) before prostate biopsy could predict the result of the prostate biopsy performed due to the increased PSA levels in this study. We retrospectively evaluated the data of the 281 patients whom undergone a prostate biopsy because of the increased levels of PSA in three university hospital. Patient's age, pre-biopsy CBC, total PSA, free PSA, prostate volume and pathological results were recorded. Patients were grouped according to the pathological results such as; I: prostate cancer, II: Benign prostate hiperplasia, III: chronic prostatitis. We evaluated the predictive effect of CBC and ratios of this counts among the three groups statistically. There were a statistically significant difference among the three groups regarding platelet count, neutrophil/monocyte (NMR) and platelet/lymphocyte ratio (PLR). The patelet count and PLR are significantly higher in group III rather than group I and II. Also the NMR was significantly higher in group III than group II. We have shown that pre-biopsy platelet count, NMR and PLR could predict the chronic prostatitis result of patient whom undergone a prostate biopsy because of the increased levels of PSA. Furthermore, prospective case-controlled, large studies would be helpful to explore the predictive value of CBC on the prostate biopsy results.

Keywords: Prostate cancer, benign prostate hyperplasia, chronic prostatitis, leukocyte neutrophil, lymphocyte


Tam kan değerleri ve oranları gereksiz transrektal ultrasound prostat biyopsiyi önlemede prostat spesifik antijenine yardımcı parametre olabilir mi?

Akın Soner Amasyalı1, Akif Koç2, Mehmet Erol Yıldırım3, Erhan Sarı2, Cem Güler2, Haluk Erol1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Aydın
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Balıkesir
3Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

PSA yüksekliği nedeniyle prostat biyopsisi yapılmış hastaların biyopsi öncesi tespit edilen tam kan değerlerinin biyopsi sonucunu ön görüp görmediğini araştırmayı amaçladık. Üç üniversite hastanesinde psa yüksekliği nedeniyle prostat biyopsisi yapılan toplam 281 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaşları, prostat biyopsisi öncesi tam kan (lökosit, lenfosit, nötrofil, monosit, trombosit), total psa, serbest psa değerleri, prostat hacmi ve prostat biyopsi sonuçları kaydedildi. Prostat biyopsisi sonucuna göre gruplar; I: Prostat kanseri, II: Benign prostat hiperplazisi, III: Kronik prostatit şeklinde oluşturuldu. Biyopsi öncesi tam kan değerlerinin ve bu değerlerin birbirlerine olan oranlarının gruplar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir öngörü değerlerinin olup olmadığı araştırıldı. Gruplar arasında trombosit sayısı, trombosit/ lenfosit ve nötrofil/monosit oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. Grup III' deki hastaların hem trombosit hem de trombosit/lenfosit değerleri Grup I ve Grup II' deki hastaların değerlerinden anlamlı olarak yüksek bulundu. Yine Grup III’ deki hastaların nötrofil/monosit değerleri Grup II' deki hastaların değerlerinden anlamlı olarak yüksek bulundu. PSA yüksekliği nedeniyle prostat biyopsisi planlanan hastaların işlem öncesi trombosit sayısı, trombosit/lenfosit ve nötrofil/monosit oranlarına bakılarak prostat biyopsi sonucunun kronik prostatit sonucunu ön görülebileceği bu çalışma ile gösterildi. Bununla birlikte geniş serili prospektif vaka kontrol çalışmaları tam kan değerlerinin prostat biyopsi sonuçlarını öngörmedeki değerinin ortaya konmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, benign prostat hiperplazisi, kronik prostatit, lökosit, nötrofil, lenfosit


Akın Soner Amasyalı, Akif Koç, Mehmet Erol Yıldırım, Erhan Sarı, Cem Güler, Haluk Erol. Can complete blood count and ratios to each other be helpful to prostate specific antigen for avoiding unnecessary transrectal ultrasound prostate biopsy. Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 1-5

Corresponding Author: Akın Soner Amasyalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (677 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved