Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchThe importance of follow-up gastroscopy in patients with perforated peptic ulcer [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 285-290 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.21347  

The importance of follow-up gastroscopy in patients with perforated peptic ulcer

Okan Murat Aktürk, Mikail Çakır, Doğan Yıldırım
Haseki Training And Research Hospital, Department Of General Surgery

Introduction

Peptic ulcer disease arises from the imbalance between the mucosal defense factors and the destructive properties of acid pepsin. The prevalance is around 5-10% of the population but only 2-10% of the patients with the disease are complicated with perforation. What is adviced is a follow up gastroscopy 6-8 weeks after the operation. We aimed to investigate gastric malignancy and helicobacter pylori prevalence in the follow-up gastroscopy.
Material and Methods
The follow-up gastroscopy notes of the patients who went under operation for perforated peptic ulcer were reviewed. The demographic properties, the operation notes, the followw-up gastroscopy notes and pathology reports were reviewed for the presence of helicobacter pylori and gastric malignancy.
Findings
Between June 2014 and June 2017 a total of 132 patients were operated for peptic ulcer perforation. The average age of the patients was 43,46±18,78 (15-93). In the study group 73,5%(36/49) were found to be positive for Helicobater pylori. The gastric cancer diagnosis was confirmed in 5,6% (3/53) patients in the follow-up gastroscopy.
Conclusion
Helicobater pylori is an important factor in ethiology as well but one must be alert about the potential presence of a gastric cancer. There is also a potential malignancy presence in the perforations which are thought to be duodenal.

Keywords: peptic ulcer perforation, gastric, cancer, helicobacter pylori


Perfore peptik ülser hastalarında takip endoskopisinin önemi

Okan Murat Aktürk, Mikail Çakır, Doğan Yıldırım
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Giriş:
Peptik ülser midedeki asit ve pepsinin yıkıcı etkileri ile mukozanın korunma faktörleri arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Toplumda prevalansı %5-10 civarındadır ancak bu hastaların %2-10 kadarı perfore olur.. Genellikle önerilen operasyondan sonra 6-8 hasta içinde takip üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmasıdır. Bu çalışmamızda perfore pefore peptik ülser vakalarında takip endoskopisinde helikobakter pilori ve mide kanseri görülme sıklığını araştırdık.
Materyal ve Metod:
Peptik ülser perforasyonu sebebiyle opere edilen hastaların takip endoskopileri değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, operasyon notları, takip gastroskopileri ve patoloji notları değerlendirilerek hastalardaki helikobakter pilori ve gastointestinal malignansi insidansı araştırıldı.
Bulgular:
Haziran 2014 ve haziran 2017 arasında 132 hasta peptik ülser perforasyonu sebebiyle acilen operasyona alındı. Bu hastaların yaş ortalaması 43,46±18,78 (15-93) idi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 36’sı (%73,5 (36/49) takip endoskopisinde Helikobakter pilori için yapılan testte pozitif olarak bulundu. Takip endoskopisinde tanısı kesinleşen kanser insidansı %5,6 (3/53) olarak tespit edildi.
Sonuç:
Perfore peptik ülser hastalarında helikobakter pilori etiyolojide önemli rol oynamakla birlikte mide kanseri de hastalarda etiyolojide rol oynamaktadır. Duodenal yerleşimli olduğu düşünülen perforasyonlarda da malignite ihtimali gözönünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: peptik ülser perforasyonu, mide, kanser, helikobakter pilori


Okan Murat Aktürk, Mikail Çakır, Doğan Yıldırım. The importance of follow-up gastroscopy in patients with perforated peptic ulcer. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 285-290

Corresponding Author: Okan Murat Aktürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved