Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchSeasonal Variability of Serum 25-Hydroxy-Vitamin D Levels in the adult population living in Bilecik Province: A Follow-up Study from Turkey [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 296-299 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.62347  

Seasonal Variability of Serum 25-Hydroxy-Vitamin D Levels in the adult population living in Bilecik Province: A Follow-up Study from Turkey

Saadet Çelik1, Mehmet Çelik2, Mümtaz Takır3
1Bilecik Public Health Laboratory, Department of Medical Biochemistry, Bilecik
2Bilecik State Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Bilecik
3Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Istanbul

Aim: Vitamin D is one of the major hormones involved in phosphorus metabolism in the secosteroid structure. Studies have shown that low serum vitamin D levels are associated with chronic diseases such as autoimmune diseases, diabetes mellitus, hypertension and cancer. The aim of this study was to investigate the seasonal variability of serum 25- hydroxyvitamin D levels in the adult population (18-98) according to age and gender in Bilecik province, Turkey.
Methods: The medical records of the patients admitted to hospital between January 2016 and December 2017 were retrospectively screened. The patient medications were evaluated. Serum vitamin D levels of 22205 patients were evaluated according to age, gender and seasonal.
Results: According to the data, serum vitamin D were analyzed from the sera of 17070 females (76,9%) and 5135 males (23.1%). The median value of serum vitamin D levels of the participants was 17.2 (4.2-137.9) in females and 22.9 (4.3-144.0) in males. According to the seasonal classification, there was inadequate of serum 25-OH vitamin D in all seasons in females and in males (p<0.001). Unlike men, vitamin D deficiency was detected in women during the spring (p<0.001). For all subjects, median serum 25-OH vitamin D levels were 20.2 (4.33-127.2), 16.3 (4.23-144.0), 18.6 (4.20-129.0) and 19.6 (4.30-137.9) ng/mL for autumn, spring, winter, and summer, respectively
Conclusion: Vitamin D inadequate is prevalent among adults in Bilecik. The serum 25-Hydroxy-Vitamin D Levels were higher in the males than in the females for all seasons (p<0.001). It is noteworthy that 25(OH)D levels were significantly lower in women and during spring (p<0.001). We recommend vitamin D supplementation for adults with additional the sunlight exposure.

Keywords: Vitamin D deficiency, gender, age.


Bilecik İli'nde yaşayan yetişkin popülasyonda Serum 25-Hidroksi-D Vitamini Düzeylerinin Mevsimsel Değişimi: Türkiye'den Bir Takip Çalışması

Saadet Çelik1, Mehmet Çelik2, Mümtaz Takır3
1Bilecik Halk Sağlığı Laboratuvarı, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Bilecik
2Bilecik Devlet Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Bilecik
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: D vitamini, secosteroid yapısındaki fosfor metabolizmasında rol oynayan başlıca hormonlardan biridir. Çalışmalar, düşük serum D vitamini düzeylerinin otoimmün hastalıklar, diyabetes mellitus, hipertansiyon ve kanser gibi kronik hastalıklarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, Bilecik ilinde yaş ve cinsiyete göre yetişkin popülasyonda (18-98) serum 25-hidroksivitamin D düzeylerinin mevsimsel değişkenliğini araştırmaktır.
Yöntemler: Ocak 2016 ile Aralık 2017 tarihleri arasında hastaneye başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hasta ilaçları değerlendirildi. 22205 hastanın serum D vitamini düzeyleri yaşa, cinsiyete ve mevsimlere göre değerlendirildi.
Bulgular: 17070 kadın (% 76,9) ve 5135 erkek (% 23.1) hastanın serumdan D vitamini analiz edildi. Katılımcıların serum D vitamini düzeylerinin ortanca değeri kadınlarda 17.2 (4.2-137.9), erkeklerde 22.9 (4.3-144.0) idi. Mevsimsel sınıflandırmaya göre, erkekler ve kadınlarda her mevsimde serum 25-OH D vitamini yetersizliği saptandı (p<0.001). Erkeklerden farklı olarak kadınlarda bahar ayında vitamin D eksikliği saptandı (p<0.001). Tüm hastalar için medyan serum 25-OH D vitamini seviyeleri sonbahar, ilkbahar, kış, yaz için sırasıyla 20.2 (4.33-127.2), 16.3 (4.23-144.0), 18.6 (4.20-129.0) ve 19.6 (4.30-137.9) ng / mL idi.
Sonuç: Bilecik'te yetişkinler arasında yetersiz D vitamini yaygındır. Serum 25-Hidroksi-D vitamini seviyeleri erkeklerde her mevsimde kadınlara göre daha yüksekti (p<0.001). 25 (OH) D seviyesinin kadınlarda ve ilkbaharda anlamlı derecede düşük olması dikkat çekicidir (p<0.001). Yetişkinler için güneş ışığına maruz kalmalarına ek olarak D vitamini takviyesi önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: D vitamini eksikliği, cinsiyet, yaş.


Saadet Çelik, Mehmet Çelik, Mümtaz Takır. Seasonal Variability of Serum 25-Hydroxy-Vitamin D Levels in the adult population living in Bilecik Province: A Follow-up Study from Turkey. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 296-299

Corresponding Author: Saadet Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved