Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchThe carotid intima media thickness in coal miners [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 300-306 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.64436  

The carotid intima media thickness in coal miners

Emine Altuntaş1, Emine Gencer2, Hümeyra Çiçekler3, Emek Tolga Işıldak4
1Zonguldak Atatürk State Hospital, Department Of Cardiology
2Zonguldak State Hospital, Department Of Pulmonology, Zonguldak
3Zonguldak Atatürk State Hospital, Laboratory Of Biochemistry, Zonguldak
4Zonguldak Atatürk State Hospital,Department Of Radiology, Zonguldak, Turkey

Background and Objectives
The cardiovascular diseases are one of the most frequent causes of death in coal miners. The atherosclerosis is the most frequent cause of cardiovascular disease around the world..The subclinical atherosclerosis can be diagnosed thanks to the localization of carotid arteries by measuring carotid intima media thickness via doppler ultrasonography.In this study, the aim was to investigate whether the chronic exposure to coal mine dust contributes to atherosclerotic process.
Methods
The study was designed as single centre, retrospective, consisting of 25 young coal miners, 25 coal miner retirements, 25 young people and 25 healthy elderly people who have never worked in coal mine controls. The carotid doppler ultrasonography, biochemical tests, echocardiography, respiratory function test results were found and recorded from the files of the cases
Results
There was not any meaningful difference in point of carotid intima media thickness between coal miners and healty young group(0,66±0,16 vs 0,65±0,16; p=0,994), while there was a meaningful difference between coal miner retirements and healthy elderly group(0,99±0,09 vs. 0,81±0,13; p=0,01).
Conclusions
In this study, it was revealed that the carotid intima media thickness, which facilitates in early stage in order to diagnose atherosclerosis, increased after chronic exposure to coal mine dust. Therefore, it can be thought that professional questioning may be beneficial while determining the risk factors of individuals in terms of atherosclerosis.

Keywords: Occupational exposure, carotid intima media thickness, atherosclerosis


Kömür madeni işçilerinde karotis intima media kalınlığı

Emine Altuntaş1, Emine Gencer2, Hümeyra Çiçekler3, Emek Tolga Işıldak4
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Zonguldak
3Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Biyokimya Laboratuarı, Zonguldak
4Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Zonguldak

Amaç/Giriş
Kömür madeni işçilerinde ölümün en sık sebeplerinden biri kardiyovasküler hastalıklardır. Ateroskleroz dünya çapında kardiyovasküler hastalıkların en sık sebebidir. Subklinik ateroskleroz karotis arterlerin yerleşimi sayesinde doppler ultrasonografi aracılığıyla teşhis edilebilir. Bu çalışmada amaç kömür madeni tozuna kronik maruziyetin aterosklerotik sürece katkısı olup olmadığını araştırmaktı.
Yöntemler
Çalışma tek merkezli ve retrospektif olup 25 genç kömür madeni işçisi, 25 kömür madeni emeklisi, 25 genç ve 25 yaşlı sağlıklı ve kömür tozu maruziyeti olmayan kontrollerden oluşmaktaydı. Olguların dosyalarından karotis doppler ultrasonografisi, biyokimyasal testleri, ekokardiyografisi, solunum fonksiyon testi bulundu ve kaydedildi.
Bulgular
Genç maden işçisi grubu ile sağlıklı genç kontroller arasında karotis intima mediya kalınlığı arasında anlamlı fark bunmazken(0,66±0,16 vs 0,65±0,16; p=0,994); kömür madeni emeklisi grup ile sağlıklı ve yaşlı kontroller arasında anlamlı fark oluştuğu görüldü(0,99±0,09 vs. 0,81±0,13; p=0,01).
Sonuçlar
Bu çalışmada aterosklerozun erken dönemde teşhisini sağlayan karotis intima mediya kalınlığının kronik kömür tozu maruziyeti sonrası arttığı görüldü. Bu nedenle kişilerin ateroskleroz açısından risk faktörlerini belirlerken mesleki sorgulamının faydalı olabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki maruziyet, karotis intima mediya kalınlığı, ateroskleroz


Emine Altuntaş, Emine Gencer, Hümeyra Çiçekler, Emek Tolga Işıldak. The carotid intima media thickness in coal miners. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 300-306

Corresponding Author: Emine Altuntaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved