Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchAblation of Supraventricular Tachycardia in Children Using a Limited Fluoroscopy Approach with the Electro-Anatomical System Guidance [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 307-313 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.65982  

Ablation of Supraventricular Tachycardia in Children Using a Limited Fluoroscopy Approach with the Electro-Anatomical System Guidance

Özlem Elkıran1, Celal Akdeniz2, Volkan Tuzcu2
1Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology/Electrophysiology, Istanbul Medipol University Hospital, Istanbul, Turkey.

Introduction: Athough, catheter ablation has become established therapy for treatment of pediatric SVT, X-ray has been used during electrophysiological procedures. Recent advances in electroanatomic mapping technologies resulted in a decrease or elimination of fluoroscopy during catheter ablation. Although, radiofrequency ablation (RFA) is a common option for treatment of tachyarrhythmias, it has irreversible risk of AV block. Cryoablation is preferred for septal tachycardia substrates due its safety. In this study, we presented our results of children who underwent SVT ablation using electroanatomical system and experiences in cryoablation.
Methods: A total of 48 children underwent ablation of SVT. All procedures were performed using the EnSite System (St. Jude Medical, Inc., St. Paul, MN, USA).
Results: Thirty patients had AVNRT, one of these had an additional atrial tachycardia and the other one had atypical AVRNT, 7 had concealed AP, 9 had manifest AP, 2 had atrial tachycardia, and one had Mahaim AP. Fluoroscopy was not used in 42 patients (87.5%). The mean fluoroscopy time in the remaining 6 (12.5%) patients was 6.0±2.28 minutes.Cryoablation was used in 34 (70.8% ) and RFA in 14 (29.2%). Acute success was 9A5.8%. During follow-up of duration, SVT recurred in 3 patients (6.2%). These patients underwent second successful ablation procedures. Final success was 100 %. No permanent AV block was observed. An uneventful pericardial needle injury occured in one patient during transseptal puncture with minimal effusion.
Conclusions: Catheter ablation of SVT can be performed effectively with limited fluoroscopy approach. Cryoablation should be preferred for ablation of septal tachycardia substrates, including AVNRT.

Keywords: Catheter ablation, supraventricular tachycardia, children, limited fluoroscopy, three dimentional mapping


Çocuklarda elektroanatomik haritama eşliğinde sınırlı floroskopi ile supraventriküler taşikardilerin kateter ablasyonu

Özlem Elkıran1, Celal Akdeniz2, Volkan Tuzcu2
1İnonü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji ve Elektrofizyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Çocuklarda supraventriküler taşikardi (SVT)’lerin tedavisinde kateter ablasyon başarılı olarak uygulanmakla birlikte, geleneksel yöntemle yapılan ablasyon işlemlerinde X-ışınları kullanılmaktadır. Son dönemlerde, elektroanatomik haritalama sistemlerinin geliştirilmesi ile ablasyon işlemlerindeki floroskopi maruziyeti azaltılmış, hatta bazı işlemlerde tamamen elimine edilmiştir. Radyofrekans ablasyon (RFA) taşiaritmilerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak, atriyoventriküler (AV) tam blok riski taşımaktadır. Bu nedenle, son dönemlerde atriyoventriküler nodal reenteran taşikardi (AVNRT)’yi de içeren septal taşikardi substratlarında kriyoablasyon (KRA) tercih edilmektedir. Bu çalışmada, elektroanatomik haritama kullanılarak SVT ablasyonu yapılan hastalarımız ve kriyoablasyon deneyimlerimiz sunulmuştur.
Metodlar: SVT nedeniyle kliniğimizde elektrofizyolojik çalışma yapılan 48 çocuk retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm prosedürler Ensite NavX Sistem (St. Jude Medical, St. Paul, MN,USA) eşliğinde yapıldı.
Sonuçlar: 30 hastada AVNRT, bu hastaların birinde atriyal taşikardi (AT) vardı, diğer bir hastada tipik ve atipik AVNRT birlikteydi. 7 hastada gizli AP, 9’unda manifest AP, 2’sinde sağ taraflı AT, bir hastada Mahaim AP vardı. 42 (%87.5) hastada hiç floroskopi kullanılmadı. Geriye kalan 6 (%12.5) hastada ortalama floroskopi süresi 6.0±2.28 dk (medyan: 6.0; aralık: 3 -10 dk) idi. 34 (% 70.8) hastada KRA, 14 (%29.2) hastada RFA uygulandı. Akut başarı % 95.8 oranındaydı. 16±10.02 aylık izlem süresinde 3 (%6.2) hastada nüks görüldü. Bu hastalara 2. seansta başarılı ablasyon yapıldı. Uzun süreli izlemde başarı oranı % 100 idi. Hiçbir hastada kalıcı AV tam blok gelişmedi. Bir hastada transseptal girişim sırasında perikardiyal boyanma ve minimal perikardiyal efüzyon dışında komplikasyon olmadı.
Tartışma: Çocuklarda SVT ablasyonu elektroanatomik haritama yöntemiyle ve sınırlı floroskopi ile başarı ile uygulanabilir. AVNRT ve septal taşikardi substratlarında KRA tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kateter ablasyon, supraventriküler taşikardi, çocuk, sınırlı floroskopi, üç boyutlu haritalama


Özlem Elkıran, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu. Ablation of Supraventricular Tachycardia in Children Using a Limited Fluoroscopy Approach with the Electro-Anatomical System Guidance. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 307-313

Corresponding Author: Özlem Elkıran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved