Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 3 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchThe effect of ezetimibe monotherapy on lipoprotein-(a) and other lipid parameters [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(2): 83-88 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.083  

The effect of ezetimibe monotherapy on lipoprotein-(a) and other lipid parameters

Bülent Bilir1, Betül Ekiz Bilir2, Mümtaz Takır3, Yaşar Sertbaş4, Can Murat Akıncı5, Hilmi Çiftçi5
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Tekirdağ
3Sağlık Bakanlığı, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
4Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
5Sağlık Bakanlığı, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

The effect of ezetimibe monothrepy on decreasing lipid molecules has been widely studied in the literature so far, but scarce number of clinical studies have evaluated the effect of this pharmacological agent on lipoprotein-(a). In our study, we aimed to evaluate the effect of ezetimibe monotherapy on lipoprotein-(a) and other lipid parameters with clinical aspects. Ezetimibe monotherapy for three months was used for the hyperlipidemic patients admitted to our internal medicine outpatient clinic. Lipoprotein-(a) total cholesterol, low-density lipoprotein, very-low-density lipoprotein, high-density lipoprotein, and triglyceride levels before and after ezetimibe therapy were subjected to biochemical analysis. In addition to descriptive statistics of data, paired-t-test and Pearson Correlation analysis were used. All results were evaluated within 95% confidence interval and considered as statistically siginificant if p values were lower than 0.05. After treatment lipoprotein-(a), total cholesterol, and LDL-cholesterol levels decreased but the changes in very low-density lipoprotein, high-density lipoprotein, and triglyceride levels were not statistically siginificant (p>0.05). In the treatment of hyperlipidemia, ezetimibe can be an adjunct to other antihyperlipidemic drugs or an alternative monotherapy.

Keywords: Atherosclerosis, ezetimibe, lipoprotein-(a)


Ezetimib monoterapisinin lipoprotein (a) ve diğer lipid parametreleri üzerine etkisi

Bülent Bilir1, Betül Ekiz Bilir2, Mümtaz Takır3, Yaşar Sertbaş4, Can Murat Akıncı5, Hilmi Çiftçi5
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Tekirdağ
3Sağlık Bakanlığı, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
4Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
5Sağlık Bakanlığı, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Ezetimib etken maddeli farmasötik preparatın tek başına uygulanarak, lipit moleküllerini düşürücü etkisi üzerine birçok araştırmada yer verilmiştir. Ancak, bu farmakolojik ajanın tek başına lipoprotein-(a) üzerine etkisinin araştırıldığı kinik çalışmalara literatürde az rastlanmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada, ezetimibin, Lipoprotein-(a) ve diğer lipit parametrelerinin üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Dahiliye polikliniğine başvuran ve hiperlipidemi tanısı alan olgulara, 3 aylık ezetimib tedavisi verildi. Tedavi öncesi ve sonrası; total kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein, çok düşük dansiteli lipoprotein, yüksek dansiteli lipoprotein ve trisgliserid ile lipoprotein-(a) düzeyleri biyokimyasal olarak test edildi. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistiklerine ilave olarak, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında, eşleştirilmiş serilerde t testi, parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon testi kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Tedavi sonrasında, total kolesterol, LDL ve lipoprotein-(a) düzeylerinde düşüş saptanmış olup, anılan diğer lipoproteinlerde ve trigliserit düzeylerinde görülen değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Hiperlipidemi tedavisinde ezetimib, diğer antihiperlipidemik ilaçlara bir ek tedavi ya da tek başına alternatif bir tedavi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, ezetimib, lipoprotein-(a)


Bülent Bilir, Betül Ekiz Bilir, Mümtaz Takır, Yaşar Sertbaş, Can Murat Akıncı, Hilmi Çiftçi. The effect of ezetimibe monotherapy on lipoprotein-(a) and other lipid parameters. Medeniyet Med J. 2015; 30(2): 83-88

Corresponding Author: Bülent Bilir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved