Ana Sayfa | İletisim | Eng
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Cilt: 33 Sayı : 4 Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
 
  Hızlı AramaMed Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Polikistik over sendromu oluşturmak için kullanılan deneysel modeler
Experimental models of Polycystic Ovary Syndrome
Mehmet Çınar, Özlem Gün Eryılmaz
doi: 10.5222/MMJ.2016.053   2016; 31 - 1 | Sayfalar 53 - 57

ORJINAL MAKALE
2.
Baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastalarda eşlik eden semptomların ve Baş Dönmesi Engellilik Anketi sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the accompanying symptoms and results of the Dizziness Handicap Inventory of patients presenting with complaint of vertigo
Banu Müjdeci, Hüseyin Dere
doi: 10.5222/MMJ.2016.094   2016; 31 - 2 | Sayfalar 94 - 97

OLGU SUNUMU
3.
Vulvar Lipom: bir lipomun nadir yerleşimi
Vulvar lipoma: a rare localization of a lipoma
İpek Ulu, Yasemin Çekmez, Mehmet Serdar Gülşen
doi: 10.5222/MMJ.2016.1002   2016; 31 - 2 | Sayfalar 138 - 139

4.
Fiziyatri pratiğinde unutulmaması gereken bir tanı: amyotrofik lateral skleroz
A diagnosis which should not be forgotten in physiatry practice: Amyotrophic lateral sclerosis
Kerem Alptekin, Demirhan Dıraçoğlu
doi: 10.5222/MMJ.2016.065   2016; 31 - 1 | Sayfalar 65 - 68

ORJINAL MAKALE
5.
Antropometrik Ölçümlerin Spinal Anestezi Blok Karakteristiğine ve Hemodinamiye Etkileri
Effects of Anthropometric Measurements on Spinal Anaesthesia Block Characteristics and Hemodynamics
Pınar Karaca Baysal, Birzat Emre Gölboyu, Mürsel Ekinci, Mahmut Güden, Ali Ahiskalioğlu, Erkan Cem Çelik
doi: 10.5222/MMJ.2016.023   2016; 31 - 1 | Sayfalar 23 - 31

6.
Türk kadınlarının down sendromu taraması hakkında bilgi düzeyi, tutum ve davranışları
Knowledge level, attitude and behaviours about down sydrome screening among Turkish pregnant women
Doğa Fatma Öcal, Esengül türkılmaz, Yasemin Çekmez, İsmail Burak Gültekin, Münire Funda Akdulum, Mehmet Fırat Mutlu, Aydan Biri
doi: 10.5222/MMJ.2016.1001   2016; 31 - 2 | Sayfalar 98 - 104

DERLEME
7.
Nöro-oftalmolojik Aciller
Neuro-Ophthalmological Emergencies
Tuba Çelik, Ayşe Çevik
doi: 10.5222/MMJ.2016.287   2016; 31 - 4 | Sayfalar 287 - 295

8.
Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunun Medikal Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Recent Advances on Medical Treatment of Age-Related Macular Degeneration
Tuba Çelik
doi: 10.5222/MMJ.2016.128   2016; 31 - 2 | Sayfalar 128 - 133

OLGU SUNUMU
9.
Mesanede Kondiloma Aküminata; Nadir Bir Olgu Sunumu
Condyloma Acuminata of the Urinary Bladder; A Rare Case Report
Caner Ediz, Ayşe Nur İhvan, Oğuzhan Gündüz, Hakan Remzi Dinçer
doi: 10.5222/MMJ.2016.226   2016; 31 - 3 | Sayfalar 226 - 229

ORJINAL MAKALE
10.
Spot idrar protein/kreatinin oranı, 24 saatlik idrarda proteinüri ve serum albumin ile ilişkilidir
Spot urine protein/creatinine ratio is associated with 24-hour proteinuria and serum albumin
Özlem Alkan, Abdullah Özkök, Hande Özportakal, Ahmet Sait Bulut, Ferruh İşman, Ali Rıza Odabaş
doi: 10.5222/MMJ.2016.241   2016; 31 - 4 | Sayfalar 241 - 244

11.
Gürültülü Ortamlarda Çalışan Fabrika İşçilerinde Yaşam Kalitesinin Araştırılması
Investigation of health quality in factory workers who work in the noisy environments.
Hatice Berat Orhan, Banu Müjdeci
doi: 10.5222/MMJ.2016.037   2016; 31 - 1 | Sayfalar 37 - 45

12.
Dirençli Glokom Olgularında Ahmet Glokom Valf İmplantasyonunun Uzun Dönem Klinik Sonuçları
Long Term Results Of Refractory Glaucoma Cases With Ahmed Glaucoma Valve Implantation
Serpil Yazgan, Uğur Çelik, Sılay Cantürk Uğurbaş, Şükrü Bayraktar, Ömer Faruk Yılmaz
doi: 10.5222/MMJ.2016.015   2016; 31 - 1 | Sayfalar 15 - 22

13.
Diyabetik Nefropati Hastalarında Eritrosit Dağılım Aralığının (RDW) Değerlendirilmesi
Evaluation of Red Cell Distribution Width (RDW) in Diabetic Nephropathy Patients
Bülent Bilir, Betül Ekiz Bilir, Neslihan Soysal Atile, Mümtaz Takır, Ahsen Yılmaz, Murat Aydın
doi: 10.5222/MMJ.2016.156   2016; 31 - 3 | Sayfalar 156 - 160

OLGU SUNUMU
14.
Koalesan mastoidit kliniği oluşturan mastoid kemiğin soliter plasmastomu; olgu sunumu
A case of solitary plasmacytoma of the mastoid bone presenting as coalescent mastoiditis
Cigdem Kafkasli, M. Tayyar Kalcioglu, Fatih Mehmet Hanege, Tulay Zenginkinet, Lokman Uzun
doi: 10.5222/MMJ.2016.069   2016; 31 - 1 | Sayfalar 69 - 72

DERLEME
15.
Obezite ve frajilite kırıkları
Obesity and fragility fractures
Erkan Mesci
doi: 10.5222/MMJ.2016.058   2016; 31 - 1 | Sayfalar 58 - 64

ORJINAL MAKALE
16.
Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastalarda Rezidüel Syntax Skoru ile Hastane İçi Sonlanımların İlişkisi
Relationship Between Residual Syntax Score and In Hospital Outcomes In Patients Undergoing Primary Percutaneous Intervention
Altuğ Ösken, Mehmet Bülent Vatan, Ercan Aydın, Salih Şahinkuş, Selçuk Yaylacı, Yusuf Can, İbrahim Kocayiğit, Hüseyin Gündüz, Ramazan Akdemir
doi: 10.5222/MMJ.2016.006   2016; 31 - 1 | Sayfalar 6 - 14

OLGU SUNUMU
17.
Cerrahi Endikasyonu Olan Lomber Disk Hernili Bir Olguda Akupunktur Tedavisi
Acupunture Treatment ın a Case Wıth Lumbar Dısk Hernıa Indıcated Surgıcal Treatment
Sadiye Murat, Asuman Kaplan Algın, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.5222/MMJ.2016.073   2016; 31 - 1 | Sayfalar 73 - 76

ORJINAL MAKALE
18.
Gestasyonel Diyabetik Anne Bebeği Olmak Serebellum Boyutlarını Etkiler mi?
Does being an infant of Gestational Diabetic Mother Affect Cerebellar Size?
Ebru Yalın İmamoğlu, Tuğba Gürsoy, Selim Sancak, Güner Karatekin, Fahri Ovalı
doi: 10.5222/MMJ.2016.032   2016; 31 - 1 | Sayfalar 32 - 36

OLGU SUNUMU
19.
Nadir görülen bir lipom varyantı: osteokondrolipom; olgu sunumu.
A rarely seen lipoma variant: Osteochondrolipoma: Case report
Ayşe Bahar Ceyran, Murat Demiroğlu, Serkan Şenol, Bengü Çobanoğlu Şimşek, Korhan Özkan
doi: 10.5222/MMJ.2016.232   2016; 31 - 3 | Sayfalar 232 - 236

ORJINAL MAKALE
20.
İnfertil kadınlarda eşler arası yaş farkının cinsel disfonksiyona etkisi
The impact of age difference between couples on sexual dysfunction in infertile females
Aytekin Tokmak, Ayşe Şahin, Mehmet Çınar, Hasan Şahin, Ceren Katar, Aysun Devran, Nafiye Yılmaz
doi: 10.5222/MMJ.2016.088   2016; 31 - 2 | Sayfalar 88 - 93
 

  Copyright © 2015 MEDJ Tüm Hakları Saklıdır.