Ana Sayfa | İletisim | Eng
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Cilt: 34 Sayı : 1 Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index


Membership
Applications 
  Hızlı AramaMedeniyet Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Polikistik over sendromu oluşturmak için kullanılan deneysel modeler
Experimental models of Polycystic Ovary Syndrome
Mehmet Çınar, Özlem Gün Eryılmaz
doi: 10.5222/MMJ.2016.053   2016; 31 - 1 | Sayfalar 53 - 57

OLGU SUNUMU
2.
Vulvar Lipom: bir lipomun nadir yerleşimi
Vulvar lipoma: a rare localization of a lipoma
İpek Ulu, Yasemin Çekmez, Mehmet Serdar Gülşen
doi: 10.5222/MMJ.2016.1002   2016; 31 - 2 | Sayfalar 138 - 139

DERLEME
3.
Nöro-oftalmolojik Aciller
Neuro-Ophthalmological Emergencies
Tuba Çelik, Ayşe Çevik
doi: 10.5222/MMJ.2016.287   2016; 31 - 4 | Sayfalar 287 - 295

ORJINAL MAKALE
4.
Baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastalarda eşlik eden semptomların ve Baş Dönmesi Engellilik Anketi sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the accompanying symptoms and results of the Dizziness Handicap Inventory of patients presenting with complaint of vertigo
Banu Müjdeci, Hüseyin Dere
doi: 10.5222/MMJ.2016.094   2016; 31 - 2 | Sayfalar 94 - 97

DERLEME
5.
Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunun Medikal Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Recent Advances on Medical Treatment of Age-Related Macular Degeneration
Tuba Çelik
doi: 10.5222/MMJ.2016.128   2016; 31 - 2 | Sayfalar 128 - 133

OLGU SUNUMU
6.
Fiziyatri pratiğinde unutulmaması gereken bir tanı: amyotrofik lateral skleroz
A diagnosis which should not be forgotten in physiatry practice: Amyotrophic lateral sclerosis
Kerem Alptekin, Demirhan Dıraçoğlu
doi: 10.5222/MMJ.2016.065   2016; 31 - 1 | Sayfalar 65 - 68

7.
Mesanede Kondiloma Aküminata; Nadir Bir Olgu Sunumu
Condyloma Acuminata of the Urinary Bladder; A Rare Case Report
Caner Ediz, Ayşe Nur İhvan, Oğuzhan Gündüz, Hakan Remzi Dinçer
doi: 10.5222/MMJ.2016.226   2016; 31 - 3 | Sayfalar 226 - 229

ORJINAL MAKALE
8.
Spot idrar protein/kreatinin oranı, 24 saatlik idrarda proteinüri ve serum albumin ile ilişkilidir
Spot urine protein/creatinine ratio is associated with 24-hour proteinuria and serum albumin
Özlem Alkan, Abdullah Özkök, Hande Özportakal, Ahmet Sait Bulut, Ferruh İşman, Ali Rıza Odabaş
doi: 10.5222/MMJ.2016.241   2016; 31 - 4 | Sayfalar 241 - 244

9.
Antropometrik Ölçümlerin Spinal Anestezi Blok Karakteristiğine ve Hemodinamiye Etkileri
Effects of Anthropometric Measurements on Spinal Anaesthesia Block Characteristics and Hemodynamics
Pınar Karaca Baysal, Birzat Emre Gölboyu, Mürsel Ekinci, Mahmut Güden, Ali Ahiskalioğlu, Erkan Cem Çelik
doi: 10.5222/MMJ.2016.023   2016; 31 - 1 | Sayfalar 23 - 31

10.
Türk kadınlarının down sendromu taraması hakkında bilgi düzeyi, tutum ve davranışları
Knowledge level, attitude and behaviours about down sydrome screening among Turkish pregnant women
Doğa Fatma Öcal, Esengül türkılmaz, Yasemin Çekmez, İsmail Burak Gültekin, Münire Funda Akdulum, Mehmet Fırat Mutlu, Aydan Biri
doi: 10.5222/MMJ.2016.1001   2016; 31 - 2 | Sayfalar 98 - 104

11.
Gürültülü Ortamlarda Çalışan Fabrika İşçilerinde Yaşam Kalitesinin Araştırılması
Investigation of health quality in factory workers who work in the noisy environments.
Hatice Berat Orhan, Banu Müjdeci
doi: 10.5222/MMJ.2016.037   2016; 31 - 1 | Sayfalar 37 - 45

12.
Dirençli Glokom Olgularında Ahmet Glokom Valf İmplantasyonunun Uzun Dönem Klinik Sonuçları
Long Term Results Of Refractory Glaucoma Cases With Ahmed Glaucoma Valve Implantation
Serpil Yazgan, Uğur Çelik, Sılay Cantürk Uğurbaş, Şükrü Bayraktar, Ömer Faruk Yılmaz
doi: 10.5222/MMJ.2016.015   2016; 31 - 1 | Sayfalar 15 - 22

13.
Diyabetik Nefropati Hastalarında Eritrosit Dağılım Aralığının (RDW) Değerlendirilmesi
Evaluation of Red Cell Distribution Width (RDW) in Diabetic Nephropathy Patients
Bülent Bilir, Betül Ekiz Bilir, Neslihan Soysal Atile, Mümtaz Takır, Ahsen Yılmaz, Murat Aydın
doi: 10.5222/MMJ.2016.156   2016; 31 - 3 | Sayfalar 156 - 160

OLGU SUNUMU
14.
Akut Frontal Sinüzite Bağlı Gelişen Pott's Puffy Tümör ve İntrakraniyal Enfeksiyon; Olgu Sunumu
Pott’s Puffy tumor and intracranial complication developing secondary to acute frontal sinusitis: A case report
Tuba Bayındır, Çiğdem Fırat, Ali Özerk, Zeynep Özdemir, Namık Öztanır
doi: 10.5222/MMJ.2016.307   2016; 31 - 4 | Sayfalar 307 - 310

DERLEME
15.
Obezite ve frajilite kırıkları
Obesity and fragility fractures
Erkan Mesci
doi: 10.5222/MMJ.2016.058   2016; 31 - 1 | Sayfalar 58 - 64

OLGU SUNUMU
16.
Cerrahi Endikasyonu Olan Lomber Disk Hernili Bir Olguda Akupunktur Tedavisi
Acupunture Treatment ın a Case Wıth Lumbar Dısk Hernıa Indıcated Surgıcal Treatment
Sadiye Murat, Asuman Kaplan Algın, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.5222/MMJ.2016.073   2016; 31 - 1 | Sayfalar 73 - 76

17.
Koalesan mastoidit kliniği oluşturan mastoid kemiğin soliter plasmastomu; olgu sunumu
A case of solitary plasmacytoma of the mastoid bone presenting as coalescent mastoiditis
Cigdem Kafkasli, M. Tayyar Kalcioglu, Fatih Mehmet Hanege, Tulay Zenginkinet, Lokman Uzun
doi: 10.5222/MMJ.2016.069   2016; 31 - 1 | Sayfalar 69 - 72

ORJINAL MAKALE
18.
Sarkoidozda PET/BT bulguları: 53 olgunun analizi
PET/CT findings in sarcoidosis: Analysis of 53 cases
Dildar Duman, Sümeyye Bekir, Sinem Altunbey, Sinem Güngör, Emine Nur Koç, Ayşegül Berk, Esin Sonkaya, Selma Eroğlu, Armağan Hazar
doi: 10.5222/MMJ.2017.014   2017; 32 - 1 | Sayfalar 14 - 19

OLGU SUNUMU
19.
Nadir görülen bir lipom varyantı: osteokondrolipom; olgu sunumu.
A rarely seen lipoma variant: Osteochondrolipoma: Case report
Ayşe Bahar Ceyran, Murat Demiroğlu, Serkan Şenol, Bengü Çobanoğlu Şimşek, Korhan Özkan
doi: 10.5222/MMJ.2016.232   2016; 31 - 3 | Sayfalar 232 - 236

ORJINAL MAKALE
20.
Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastalarda Rezidüel Syntax Skoru ile Hastane İçi Sonlanımların İlişkisi
Relationship Between Residual Syntax Score and In Hospital Outcomes In Patients Undergoing Primary Percutaneous Intervention
Altuğ Ösken, Mehmet Bülent Vatan, Ercan Aydın, Salih Şahinkuş, Selçuk Yaylacı, Yusuf Can, İbrahim Kocayiğit, Hüseyin Gündüz, Ramazan Akdemir
doi: 10.5222/MMJ.2016.006   2016; 31 - 1 | Sayfalar 6 - 14
 

  Copyright © 2015 MEDJ Tüm Hakları Saklıdır.