Ana Sayfa | İletisim | Eng
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Cilt: 34 Sayı : 1 Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index


Membership
Applications 
  Hızlı AramaMedeniyet Med J: 33 (4)
Cilt: 33  Sayı: 4 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL MAKALE
1.
Levotiroksin tedavisi altındaki hipotiroidi hastalarında metabolik sendrom prevalansı
Prevalence of metabolic syndrome in hypothyroid patients under Levothyroxine therapy
Mumtaz Takir, Muhammed Kizilgul
doi: 10.5222/MMJ.2018.02700  Sayfalar 257 - 262

2.
D Vitamini Eksikliği ile Sıklıkla Birliktelik Gösteren Bir Ayak Ağrısı Nedeni: Kemik İliği Ödemi Sendromu
Foot Pain Frequently Associated with Vitamin D Deficiency: Bone Marrow Edema Syndrome
Engin Eceviz, Hüseyin Bilgehan Çevik, Özgür Baysal, Güven Bulut, Deniz Gülabi, Gültekin Sıtkı Çeçen
doi: 10.5222/MMJ.2018.11298  Sayfalar 263 - 268

3.
Katarakt cerrahisinde astigmatizmanın düzeltilmesinde torik intraoküler lens implantasyonu,limbal gevşetici insizyon ve karşılıklı saydam korneal kesi yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparision of toric intraocular lens implantation, limbal relaxing incisions and opposite clear corneal incision for management of co-existing astigmatism on cataract surgery.
Işılay Özsoy Koyun, Hacı Uğur Çelik, Hüseyin Bayramlar, Efe Koyun
doi: 10.5222/MMJ.2018.16362  Sayfalar 269 - 277

4.
Obezite cerrahisiyle etkin kilo vermenin kırmızı kan hücresi dağılım genişliği ve ortalama trombosit hacmi üzerine etkisi
Effects of significant weight loss following bariatric surgery on red cell distribution width and mean platelet volume
Cihan Altın, Varlık Erol, Mustafa Yılmaz, Yusuf Bozkuş, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5222/MMJ.2018.16442  Sayfalar 278 - 284

5.
Perfore peptik ülser hastalarında takip endoskopisinin önemi
The importance of follow-up gastroscopy in patients with perforated peptic ulcer
Okan Murat Aktürk, Mikail Çakır, Doğan Yıldırım
doi: 10.5222/MMJ.2018.21347  Sayfalar 285 - 290

6.
Osteogenezis imperfektada topografik ve refraktif bulgular
Topographic and refractive findings in osteogenesis imperfecta
Işılay Özsoy Koyun, Aylin Ardagil Akçakaya, Burak Şimşek, Ayla Güven, Efe Koyun
doi: 10.5222/MMJ.2018.52385  Sayfalar 291 - 295

7.
Bilecik İli'nde yaşayan yetişkin popülasyonda Serum 25-Hidroksi-D Vitamini Düzeylerinin Mevsimsel Değişimi: Türkiye'den Bir Takip Çalışması
Seasonal Variability of Serum 25-Hydroxy-Vitamin D Levels in the adult population living in Bilecik Province: A Follow-up Study from Turkey
Saadet Çelik, Mehmet Çelik, Mümtaz Takır
doi: 10.5222/MMJ.2018.62347  Sayfalar 296 - 299

8.
Kömür madeni işçilerinde karotis intima media kalınlığı
The carotid intima media thickness in coal miners
Emine Altuntaş, Emine Gencer, Hümeyra Çiçekler, Emek Tolga Işıldak
doi: 10.5222/MMJ.2018.64436  Sayfalar 300 - 306

9.
Çocuklarda elektroanatomik haritama eşliğinde sınırlı floroskopi ile supraventriküler taşikardilerin kateter ablasyonu
Ablation of Supraventricular Tachycardia in Children Using a Limited Fluoroscopy Approach with the Electro-Anatomical System Guidance
Özlem Elkıran, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
doi: 10.5222/MMJ.2018.65982  Sayfalar 307 - 313

10.
ABO ve Rh Kan Tipleri ile Yeme Davranışı Arasındaki İlişki
The Association Between ABO, Rh Blood Types and Eating Behaviour
Serpil Çeçen, Canan Eren
doi: 10.5222/MMJ.2018.73558  Sayfalar 314 - 319

11.
İnmeli Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Fonksiyonel İyileşme İle İlişkisi
Neutrophil/Lymphocyte Ratio In Stroke Patients And Its Relation With Functional Recovery
Gönül Vural, Şadiye Gümüşyayla, Gülsüm Akdeniz
doi: 10.5222/MMJ.2018.83097  Sayfalar 320 - 325

DERLEME
12.
İdiopatik Anafilaksi: Tanı ve Tedavi.
Idiopathic anaphylaxis: Diagnosis and Treatment.
Öner Özdemir
doi: 10.5222/MMJ.2018.89847  Sayfalar 326 - 335

OLGU SUNUMU
13.
Klavikula osteotomisi olan tekrarlayan tiroid karsinomuna yaklaşım
Approach for recurrent thyroid carcinoma with a clavicle osteotomy
Norhafiza Mat Lazim, Baharudin Abdullah, Wan Faisham Numan Wan Ismail
doi: 10.5222/MMJ.2018.01205  Sayfalar 336 - 341

14.
Travmatik akut apandisit: Olgu sunumu
Traumatic acute appendicitis: A case report
Banu Karapolat, Hatice Kucuk
doi: 10.5222/MMJ.2018.36048  Sayfalar 342 - 345

15.
Walker Warburg Sendromu: iki yenidoğan olgusu
Two newborn case reports diagnosed as Walker Warburg Syndrome
Selma Aktaş, Tuba Leman Karakurt, Kürşad Aydın, Esra Önal
doi: 10.5222/MMJ.2018.45556  Sayfalar 346 - 351

16.
Çocukluk çağında nadir bir göğüs ağrısı sebebi: Atriyal miksoma
A rare cause of chest pain in childhood: Atrial myxoma
Yasemin Mocan Çağlar, Aslı Nur Ören, Yusuf İzzet Ayhan, Öykü Tosun
doi: 10.5222/MMJ.2018.54037  Sayfalar 352 - 354

EDITÖRE MEKTUP
17.
Animal-type melanoma: an unusual variant of human melanoma with prominent pigment synthesis and unpredictable course
Luca Roncati, Francesco Piscioli
doi: 10.5222/MMJ.2018.45452  Sayfalar 355 - 356
Makale Özeti | Tam Metin PDF
 

  Copyright © 2015 MEDJ Tüm Hakları Saklıdır.