Ana Sayfa | İletisim | Eng
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Cilt: 34 Sayı : 1 Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index


Membership
Applications 
  Hızlı AramaEtik Politikası

Gönderiler, daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olmaları durumunda değerlendirmeye alınacaktır. Bütün yazarlar içeriği okuyup onayladıklarını ve varsa fikir ayrılıklarını belirtmelidirler. Retrospektif, prospektif ya da deneysel tüm çalışmaların etik onayı alınmış ve uluslararası etik standartlara uygun olarak yürütülmüş olması gerekmektedir. Etik kurul onam örneği makalenin dergiye sunulması sırasında sisteme yüklenmiş olmalıdır. Hakem değerlendirmesi çift kör yapıldığı için, makale dergiye sunulduğunda materyal ve metod bölümünde sadece etik kurul onayı alınmış olduğu not edilmeli, makale yayın için kabul edilmesi durumunda ise makalelerde basımdan önceki son aşamasında etik kurul adı ve numarası makaleye eklenmelidir. Etiğe aykırılık şüphesi durumunda, değerlendirme heyeti ilgili uluslararası kılavuzları yayımlanmaya ilişkin etik kurallara göre hareket edecektir (örn. COPE kılavuzları, https://publicationethics.org/resources/guidelines). MMJ tarafından değerlendirmeye alınan gönderiye ait içeriğin özgünlüğünün doğrulanması ve önceden yayımlanma durumunun kontrolü için intihal proğramları (Örnak: iThenticate) kullanılacaktır. 

İnsan ve Hayvan Hakları
 
Dergimiz, insan ve hayvan haklarına saygılı bir politika izlemektedir. Yapılan çalışmada, insan veya hayvan deneklerin kullanılmasını gerektirmesi durumunda, tüm araştırma çalışmalarının araştırma protokollerinin, ‘’İnsan Denekleri İçeren Tıbbi Araştırmalara Dair Etik Prensipler-Dünya Tıp Birliği Helsinki Deklerasyonu, Ekim 2013 Fortaleza, Brezilya’’, ‘’Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımına Dair Kılavuz, 8. Baskı, 2011’’ ve/veya ‘’Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalara Yönelik Uluslararası Kılavuz İlkeleri, 2012’’ gibi uluslararası anlaşmalara uygunluğu açısından bir etik kurul tarafından onaylanması gerekmektedir. Yazarlar, insan denekler üzerinde yapılacak çalışmalar için aydınlatılmış onam alındığına dair sözleşmeyi gönderiye eklemek yükümlülüğündedir. İnsan deneklerinin mahremiyet hakları her zaman gözetilmiş olmalıdır. Eğer gönderiler, etik kurul onayına dair belgeyle birlikte gönderilmemişse COPE  kılavuzuna göre incelenecektir. 
 

  Copyright © 2015 MEDJ Tüm Hakları Saklıdır.