Ana Sayfa | İletisim | Eng
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Cilt: 34 Sayı : 1 Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index


Membership
Applications 
  Hızlı AramaMakale Değerlendirme Süreci

Dergimiz; yayın dili Türkçe-İngilizce olan, açık erişimli, bağımsız ve önyargısız, çift kör hakemlik prosedürlerine bağlı olarak yayın yapan uluslararası bir dergidir. Tüm makaleler baş editör, bölüm editörü, en az iki hakem ve istatistik editörü tarafından incelenmektedir. 

Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Çift kör hakemlik, bilimsel yayınların yüksek kalitede, objektif ve etik olarak değerlendirilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve kurumları hakemlere bildirilmemektedir. Aynı şekilde yazarlar da değerlendiren hakemleri bilmemektedir.

Yayın Değerlendirme Süreci: 

İlk Değerlendirme Süreci
Baş editör makaleyi derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına, yazım kurallarına uygunluğuna, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliğine göre değerlendirmektedir. Yapılan inceleme sonucunda derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler sorumlu yazara iade edilir. Bu aşamayı geçen makalelere intihal (aşırma) denetimi uygulanır. İntihal rapor sonucuna göre uygun görülen makaleler ön değerlendirme sürecine alınırken, uygun görülmeyen makaleler sorumlu yazara iade edilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde; baş editörden ve intihal denetiminden olumlu sonuçlar alan çalışma alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri tarafından makale, dergiye bilimsel uygunluk, özet (giriş, materyal/metod, sonuçlar, tartışma), giriş, materyal/metot, tartışma ve sonuç bölümleri açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan makaleler hakem değerlendirmesi sürecine alınır.

Hakem Değerlendirme Süreci
Makalelerin içeriğine göre, son beş yıl içerisinde, o alanda uluslararası endekslerde yayınlanmış çalışmaları olan en az iki adet hakem belirlenir. Alan editöründen gelen hakem önerileri baş editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalara ilgili hakemler atanır.

Hakem Raporları
Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, materyal/metot, sonuçlar ve tartışma açısından değerlendirir. Hakemlerden gelen düzeltme önerileri yazarlara bildirilir ve yazarlardan çalışmaları üzerinde revize yapmaları istenir. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları hakemler tarafından tekrar incelenerek baş editöre bildirilir. Görevlendirilen iki hakemden biri olumsuz görüş bildirdiği takdirde makale belirlenen üçüncü bir hakeme incelemesi için gönderilir.

İstatistik İnceleme

Hakemler tarafından uygun görülen makaleler istatistik editörüne gönderilir. İstatistik editörünün onayını alan makaleler kabul edilir ve basım aşamasına geçilir.

Yayın Basım Süreci

Kabul edilen klinik veya deneysel araştırma makaleleri genellikle kabul dönemini takip eden ilk sayıda yayınlanmaktadır. Olgu sunumu makaleleri, makale yoğunluğuna göre yayın aşamasında 6-9 ay bekleyebilmektedir.


 

  Copyright © 2015 MEDJ Tüm Hakları Saklıdır.