Ana Sayfa | İletisim | Eng
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Cilt: 34 Sayı : 1 Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index


Membership
Applications 
  Hızlı AramaMakale Format ve Stili

Yazılar İngilizce olarak yazılmalıdır. İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler içermelidir. Yayınlar, tablolar ve referanslar dâhil 12 punto ile metin boyunca çift aralıklı olarak her iki tarafında genişlik kenarları (2,5 cm) olan standart bir A4 kâğıdına yazılmalıdır. Makale aşağıdakileri içermelidir:(i) başlık sayfası, (ii) Özet sayfası, (iii) ana metin (giriş, gereç ve yöntem / hastalar ve yöntemler, bulgular, tartışma), (iv) referanslar, (v) tablo ile ilgili açıklamalar, (vi) tablolar , (vii) şekiller.

Başlık Sayfası 
Başlık (ve kısa başlık) çalışmanın amacını yansıtmalıdır. Başlıktan sonra açık isimleri belirtilen Yazar(lar) listesi bulunmalıdır ancak unvan belirtilmemelidir. Çalışmanın yapıldığı kurum, hastane veya üniversite ve bulunduğu şehir belirtilmelidir.
Sorumlu yazarın, yazışma adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir. Çıkar çatışması bildirimi başlık sayfasında belirtilmelidir.

Özet Sayfası
 
Özetler 250 kelimeyi geçmemelidir. Yazılar İngilizce ve Türkçe özet içermelidir. Türkiye dışından gönderilen yazılarda Türkçe özet şartı aranmaz. Özet, çalışmanın gerekçesini belirten bir cümle ile başlamalı ve kısaca bulguları ve sonuçlarını özetlemelidir. Klinik ve deneysel çalışmalarda özet sayfası; giriş, yöntem, bulgular, sonuç bölümlerini içermelidir. İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 tane olmalıdır ve "Index Medicus" kurallarına uygun olarak verilmelidir. 

Metin Sayfaları 
Giriş bölümünde özet olarak konu hakkında genel bilgiler ve amaç kaynak gösterilerek belirtilmelidir.

Yöntem
 
Çalışmanın yöntemi açıklanmalıdır. Türkçe yazılmış makaleler için İngilizce özet gereklidir. Çalışmada kullanılan tüm kimyasal ve cihazların üretici firma adı ve ülkeleri parantez içinde belirtilmeli. Ör: CDXX (monoklonal, New York, USA)

Bulgular
 
Çalışmanın ana sonuçları açıklanmalıdır.

Tartışma
 
Çalışmanın temel sonuçlarını ve klinik etkilerini belirtilmelidir. Uygunsa, daha ileri araştırmalar için alanlar önerilebilir.
Kısaltmalar standart olmalıdır. Metinde standart olmayan tüm kısaltmalar ilk kullanıldığında tanımlanmalıdır.
Tablolar ve Açıklamalar: Tablolar ve açıklamalar makalenin sonundaki ayrı sayfalara yazılmalıdır. Herhangi bir açıklama, lejand satırında değil, dipnot olarak tanımlanmalıdır.

Şekiller

Tüm şekil ve çizimler, sanat eserleri ve rakamlar orijinal olmalıdır. Bu herhangi bir malzeme için telif hakkı ile gerekli izinleri almak yazarların sorumluluğundadır. Çizimler, rakamlar ve grafikler en az 300 dpi çözünürlüğünde ve TIFF formatında hazırlanmalıdır. Net, keskin, kolay okunabilir ve okunaklı olmalıdır. Çizimler metinde Şekliler metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Boyama yöntemi ve büyütme oranı mikroskobik resimlerde belirtilmelidir (örn. H & E x400). Eklenen fotoğraflar, şekiller ve grafikler profesyonel kalitede olmalıdır. Şekil başlıları çift aralıklı olarak ayrı bir sayfada yazılmalı, özlü ve bulguların özetleri temsil etmelidir. Yazarlar, orijinal sanat eserlerinin bir kopyasını muhafaza etmelidir.

Anahtar Kelimeler
 
Yazarlar, özetten en az üç, ancak en fazla beş anahtar kelime listelemek zorundadır. Tercihen, Index Medicus'un 'Tıbbi Konu Başlıklar' (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden terimleri kullanması uygundur. Makale Türkçe yazılmışsa, 'Türkiye Bilim Terimleri' (http://www.bilimterimleri.com) 'dan anahtar kelimeleri seçmeniz önerilir.

Teşekkür

Rapor edilen araştırmaya katkıda bulunan ancak ortak yazar olarak nitelendirilmeyen kişiler kaynaklar bölümünden önce açılacak bir alt başlıkta listelenmelidir. Teşekkürler bölümü, veri analizi, istatistik, veri toplama, teknik destek veya kişisel yardım ve kısıtlamalar için özel teşekkür eden kişiler gibi diğer katılımcıların mesleki kariyerlerini içermelidir. Ayrıca burada fon kaynakları (örneğin, hibeler ve sözleşmeler), tesisler veya sağlanan malzemeler de ayrıca listelenmelidir.

Çıkar Beyanı 
Araştırmanızın doğrudan uygulamalarından kaynaklanan herhangi bir finansal çıkar veya fayda sağlayıp sağlanmadığı kaynaklar bölümünden önce bir alt başlık açılarak belirtilmelidir. Çıkar çatışması ve bunun nasıl açıklanacağı hakkında daha fazla bilgi verilmeli. 
 

  Copyright © 2015 MEDJ Tüm Hakları Saklıdır.