Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Metabolic disturbances arising out pharmacotherapies of bipolar disorder: The role of carnitine deficiency? Case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(1): 33-38 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.33  

Metabolic disturbances arising out pharmacotherapies of bipolar disorder: The role of carnitine deficiency? Case report

Aliye Özenoğlu1, Serdal Uğurlu2, Engin Eker3
1Samsun Nineteen May University of Health Sciences, Nutrition and Dietetics Department, Samsun
2Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Istanbul
3Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Istanbul

In this study, metabolic disturbances developed in a 60 years old female patient having bipolar disorder whose treatment has been going on and treatment approaches were outlined. There was a sharp increase in her weight (+5 kg) after adding olanzapine 2.5 months before who has still been taking sodium (Na) valproate treatment. But, she failed to accordance with diet and to loose weight because of carbohydrate craving, night eatings and low activity level. Than she gave up dieting. After 2.5 years from the first consult, she applied to dietitian again to loose weight. This time, her weight was 100 kg (+17.5 kg), and in biochemical tests, glucose, HbA1c and homocystein levels were higher than reference values, but zinc and copper levels were lower. According to endocrinologic evaluation IGT was detected with OGTT and so metformin was added to treatment and quetiapine replaced to antipsychotic olanzapine. Determined body fat percent at second consult (% 52.9) was too higher than expected (% 35.0). It was thought that carnitine deficiency might be the cause. So, L-carnitine (1 mg/day) was added to treatment. Our patient, whose follow up period has been going on loosed % 13.3 of her weight and % 7.7 of her body fat than values determined at the beginning. Blood sugar, HbA1c and HOM levels improved at treatment period and reached to normal levels.

Keywords: Bipolar disorder, carnitine, valproic acid, obesity, psychotropic drugs


Bipolar bozukluk farmakoterapisi ile gelişen metabolik bozukluklar: Karnitin eksikliğinin rolü?

Aliye Özenoğlu1, Serdal Uğurlu2, Engin Eker3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Samsun
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada, İÜ. CTF. Psikiyatri Polikliniği’nde Bipolar Bozukluk tanısı koyularak uygun ilaç tedavisine başlanan 60 yaşındaki kadın hastada gelişen metabolik bozukluklar ve yapılan tedavi yaklaşımları irdelenmiştir. Hastamızın 4 yıldan bu yana kullanmakta olduğu sodyum (Na) valproat tedavisine 2.5 ay önce olanzapine eklenmesiyle vücut ağırlığında 5 kg’lık ani artış olur. Ancak, şiddetli tatlı yeme isteği, gece yemeleri ve aktivite azlığı nedenleri ile diyete uymada ve kilo vermede başarısız olur ve kendiliğinden diyet tedavisini bırakır. Hastamız, ilk başvurusundan yaklaşık 2.5 yıl kadar sonra zayıflamak için tekrar diyetisyene başvurduğunda, ağırlığında 17.5 kg artış olduğu, biyokimyasal testlerden glukoz, HbA1c, homosistein düzeylerinin referans değerlerden daha yüksek; çinko ve bakır düzeylerinin ise daha düşük olduğu bulunmuştur. Yapılan endokrin değerlendirme sonucunda OGGT ile IGT saptanarak tedaviye metformin eklenmiş ve antipsikotik olanzapin yerine quetiapine başlanmıştır. Düşük kalorili uygun diyetle birlikte aktivite artışı önerilmiştir. Hastamızın vücut analizinde saptanan yağ oranının (% 52.9), beklenilenin (% 35.0) çok üzerinde olması nedeniyle karnitin eksikliği gelişmiş olabileceği düşünülerek tedaviye L-carnitine (1 g/gün) eklenmiştir. Halen kontrolleri devam etmekte olan hastamız başlangıca göre ağırlığının % 13.3’ünü kaybetmiş, vücut yağı ise % 7.7 azalmıştır. Başlangıca göre kan şekeri, HbA1C ve HOM düzeyleri tedavi sürecinde iyileşme göstererek normal sınırlara ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, karnitin, valproik asit, obezite, psikotrop ilaçlar


Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Engin Eker. Metabolic disturbances arising out pharmacotherapies of bipolar disorder: The role of carnitine deficiency? Case report. Medeniyet Med J. 2011; 26(1): 33-38

Corresponding Author: Aliye Özenoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved