Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Comparison of D-dimer Level Measured on Third Day of Hospitalization with Admission D-dimer Level in Predicting In-hospital Mortality in COVID-19 Patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(1): 1-6 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.07348  

Comparison of D-dimer Level Measured on Third Day of Hospitalization with Admission D-dimer Level in Predicting In-hospital Mortality in COVID-19 Patients

Murat Selçuk1, Tufan Cinar1, Nuran Gunay2, Muhammed Keskin1, Vedat Çiçek1, Sahhan Kilic1, Süha Asal1, Ahmet L. Orhan1
1Health Sciences University, Sultan Abdülhamid Han Training And Research Hospital, Turkey, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Health Sciences University, Ümraniye Training And Research Hospital, Turkey, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey

Objective: The present study aimed to compare the value of D-dimer measured on the 3rd day of hospitalization with admission D-dimer level in predicting in-hospital mortality in coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases.
Method: In total, 231 patients with COVID-19 disease were included in the study. D-dimer levels were estimated using immunoturbidimetric assay with normal range of 0-500 μg/mL. In the current research, the primary outcome was the in-hospital mortality.
Results: In the present research, 39 (16.8%) COVID-19 cases died during the index hospitalization. In a multivariable analysis; age, D-dimer (3rd day) (OR: 1.00, 95% CI: 1.00-1.00, p<0.001), WBC count, and creatinine were independent predictors of the in-hospital death for COVID-19 cases. The ideal value of D-dimer level on the 3rd day of hospitalization was 774 μq/mL (area under curve (AUC): 0.903, 95% CI: 0.836-0.968; p<0.01) with sensitivity of 83.2% and specificity of 83.6%. It was noted that D-dimer level on the 3rd day of hospitalization had a higher sensitivity (83.2% vs 67.6%, respectively) and AUC value than that of D-dimer level on admission (0.903 vs 0.799, respectively).
Conclusion: The main finding in this investigation was that D-dimer elevation on the 3rd of hospitalization is more sensitive predictor of in-hospital mortality than D-dimer elevation on admission in COVID-19 patients. Even though further investigations are needed to forecast precise prognosis in patients with COVID-19 disease in terms of D-dimer levels, we believe that D-dimer levels on the 3rd day of hospitalization have an enhanced potential to be used as a prognostic marker in routine clinical practice.

Keywords: COVID-19, D-dimer, 3rd day of hospitalization, admission


COVID-19 Hastalarında Hastane İçi Mortaliteyi Öngörmede Hastaneye Yatışının Üçüncü Gününde Ölçülen D-Dimer Düzeyinin Kabul D-Dimer Düzeyi ile Karşılaştırılması

Murat Selçuk1, Tufan Cinar1, Nuran Gunay2, Muhammed Keskin1, Vedat Çiçek1, Sahhan Kilic1, Süha Asal1, Ahmet L. Orhan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoji Bölümü, Istanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) hastalarında hastane içi mortaliteyi öngörmede 3. gün hastanede ölçülen D-dimer değeri ile başvuru D-dimer düzeyini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Toplamda, COVID-19’lu 231 hasta çalışmaya dâhil edildi. D-dimer seviyeleri, 0-500 μq/mL normal aralığı ile immünoturbidimetrik test kullanılarak ölçüldü. Mevcut araştırmada, birincil sonlanım hastane içi tüm nedenlere bağlı mortaliteydi.
Bulgular: Mevcut araştırmada, 39 (%16,8) COVID-19 vakası hastanede yatarken öldü. Çok değişkenli analizde; yaş, D-dimer (3.üncü gün) (OR: 1.00, %95 CI: 1.00-1.00, p<0.001), beyaz küre sayısı ve kreatinin, COVID-19 vakaları için hastane içi ölümün bağımsız prediktörleri idi. Hastaneye yatışın 3’üncü gününde bakılan D-dimer seviyesi %83,2 duyarlılık ve %83,6 özgüllük ile ideal değeri 774 μq/mL’di (eğri altındaki alan (AUC): 0.903,%95 GA: 0,836-0.968; p<0.01). Hastaneye yatışın 3’üncü günündeki D-dimer düzeyinin, başvurdaki D-dimer düzeyinden daha yüksek duyarlılığa (sırasıyla %83,2’ye karşı %67,6) ve AUC değerine (sırasıyla 0,903’e karşı 0,799) sahip olduğu saptandı.
Sonuç: Bu araştırmadaki temel bulgu, COVID-19 hastalarında hastaneye yatışının 3’üncü günündeki D-dimer yükselmesinin, hastaneye başvuru sırasındaki D-dimer seviyesine göre hastane içi mortalitenin daha duyarlı bir prediktörü olmasıdır. COVID-19 hastalığı olan hastalarda D-dimer düzeyi açısından kesin prognozu tahmin etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, 3. gün yatıştaki D-dimer düzeyinin rutinde prognostik bir belirteç olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, D-dimer, 3. gün hastanede yatış, başvuru


Murat Selçuk, Tufan Cinar, Nuran Gunay, Muhammed Keskin, Vedat Çiçek, Sahhan Kilic, Süha Asal, Ahmet L. Orhan. Comparison of D-dimer Level Measured on Third Day of Hospitalization with Admission D-dimer Level in Predicting In-hospital Mortality in COVID-19 Patients. Medeniyet Med J. 2021; 36(1): 1-6

Corresponding Author: Tufan Cinar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved