Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2021Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Our one year results of photodynamic laser for choroidal neovascularisation [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 128-132

Our one year results of photodynamic laser for choroidal neovascularisation

Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil Akçakaya, Ayşe Sönmez, Hüseyin Acar, Hasan Hasbi Erbil
S. B. Goztepe Hospital Eye Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: To present our one year results of Photodynamic laser treatment for Choroidal neovascularisation
METHODS: We included the patients treated with photodynamic laser between the dates April 2005 and September 2006. The patients were devided in two groups-choroidal neovascularization due to age-related macula degeneration group and the other group included patients with idiopathic CNV and choroidal neovascularisation due to pathologic
myopia. The visual acuities (VA) measured with ETDRS chart were converted to the corresponding logMAR acuities. Fundus Fluorescein Angiography (FFA) and Optic Coherence Tomography (OCT) scans were taken before the treatment and during the follow up. The results were compared between the two groups.
RESULTS: The VA in the AMD group was measured as 0.94±0.36 logMAR units before, and 0.95±0.37 after the photodynamic laser treatment. In the non-AMD group the VA log-
MAR score was 1.01±0.34 before, and 0.55±0.44 after the treatment. TheVA logMAR scores in the non-AMD group were significantly lower than the scores of the AMD group
(p<0.01). The patients with stable vision were in majority in the AMD group,and the patients whose VA increased more than 6 letters were in majority in the non-AMD group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Photodynamic laser treatment is an effective tool for the treatment of CNV due to myopia and idiopathic CNV as it is for the treatment of CNV due to AMD.

Keywords: Photodynamic laser treatment, AMD, idiopathic CNV, CNV secondary to pathologic myopia


Fotodinamik lazer tedavisinde bir yıllık sonuçlarımız

Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil Akçakaya, Ayşe Sönmez, Hüseyin Acar, Hasan Hasbi Erbil
S.B.Göztepe Eğitim Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Fotodinamik lazer tedavisinde bir yıllık sonuçlarımızı sunmak.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2005- Eylül 2006 tarihleri arasında kliniğimizde fotodinamik lazer tedavisi uygulanmış hastalar çalışmaya dahil edildi. Olgular yaşa bağlı maküla dejenerasyonu
(YBMD) grubu ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu dışı (YBMDD) grubu olarak iki gruba ayrıldı Hastaların, ETDRS eşeli ile değerlendirilen görme keskinliklerinin logMAR eşdeğerleri hesaplandı. Uygulama öncesi ve takiplerde tüm hastalara Fundus Şoresein Anjiyografi (FA) ve Optik koherens tomografi (OCT) uygulandı. Elde edilen sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı.

BULGULAR: YBMD grubunda uygulama öncesi 0.94±0.36 olan görme keskinliği logMAR (GKlogMAR) değeri uygulama sonrası 0.95±0.37 olarak saptandı. YBMDD grubunda ise uygulama
öncesi GKlogMAR 1.01±0.34, sonrasında ise 0.55±0.44 olarak hesaplandı. Uygulama sonrası GKlogMAR değerleri YBMDD grubunda YBMD grubuna göre ileri derecede anlamlı
düzeyde düşük olarak saptandı (p<0.01). YBMD olgularında uygulama sonrası GK’sı sabit kalanlar istatikstiksel olarak yüksek oranda görülürken, YBMDD grubunda ise GK’da
6 harften fazla artış saptanan olgular istatiksel olarak daha fazla oranda idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada fotodinamik lazer tedavisi idiyopatik, yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna ve fort miyopiye ikincil gelişen koroid neovasküler membran (CNV) tedavisinde etkili
bulundu.

Anahtar Kelimeler: Fotodinamik lazer tedavisi, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, idiyopatik CNV, fort miyopiye ikincil CNV


Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil Akçakaya, Ayşe Sönmez, Hüseyin Acar, Hasan Hasbi Erbil. Our one year results of photodynamic laser for choroidal neovascularisation. Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 128-132

Corresponding Author: Sevil Arı Yaylalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved