Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Radiological Presentation in Pulmonary Metastasis of Skeletal System Tumours [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(3): 132-137

Radiological Presentation in Pulmonary Metastasis of Skeletal System Tumours

Servet Bulum, İlknur Kılıç, Nuray Bayrak, İnci Pandül
SSK Sureyyapasa Thoracic and Cardiovascular Diseases Training and Research Hospital, Chest Diseases, Istanbul

Metastasis to the lungs in common because of the rich vascular and lymphatic structure of the lungs. We evaluated 14 cases followed prospectively in our centre with the ages ranging from 14 to 48, having metastasis of skeletal system tumours to the lungs. We evaluated
them with respect to their clinical, radiological and histopathological features. We considered it appropriate to present the and localizations of the primary tumour in the light of the literature.

Keywords: Pulmonary metastasis of skeletal system tumours, radiological presentation


İskelet Sistemi Tümörlerinin Pulmoner Metastazlarında Radyolojik Görünüm

Servet Bulum, İlknur Kılıç, Nuray Bayrak, İnci Pandül
SSK Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Akciğere metastaz, akciğerin zengin vasküler ve lenfatik yapısı nedeniyle oldukça sıktır. Biz de merkezimizde iskelet sistemi tümörlerinin akciğer metastazı nedeniyle prospektif
olarak izlediğimiz, yaşları 14 ile 48 arasında değişen 14 olguyu, klinik, radyolojik ve histopatolojik özellikleri bakımından değerlendirdik.

Olguların radyolojik görünümü ve primer tümörün yerleşim yerlerine göre özelliklerini, literatür bilgisi ışığında sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Kemik tümörlerinde akciğer metastazı, radyoloik görünüm


Servet Bulum, İlknur Kılıç, Nuray Bayrak, İnci Pandül. Radiological Presentation in Pulmonary Metastasis of Skeletal System Tumours. Medeniyet Med J. 2001; 16(3): 132-137

Corresponding Author: Servet Bulum, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved