Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Extranodal natural killer/T-cell lymphoma nasal type accompanied by atrophic rhinitis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 133-136 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.133  

Extranodal natural killer/T-cell lymphoma nasal type accompanied by atrophic rhinitis

Serhat Yaslıkaya1, İlhan Topaloğlu2, Gülçin Harman Kamalı3
1Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital Department of Otorhinolaryngology
2Istanbul Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Otorhinolaryngology
3Istanbul Okmeydani Education and Research Hospital Department of Pathology

Extranodal natural killer/T-cell lymphoma nasal type is extremely rare among Non-Hodgkin lymphomas. By a majority, extranodal natural killer T cell lymphoma nasal type arises in nasal cavity, paranasal sinuses, nasopharynx and midline structures of the face. When midline structures of the face are involved, patients generally admit with complaints such as nasal congestion, epistaxis, foul-smelling nasal discharge, headache, and swelling in face. Malignancies can cause impairment on functions of nasal respiratory epithelium and a predisposition for reproduction of pathogenic microorganisms such as Klebsiella Ozaenae. Atrophic rhinitis or Ozena is a disease characterized by mucosal atrophy and destruction in underlying bone tissue. In nasal cultures, Klebsiella Ozaenae is commonly reproduced. Extranodal natural killer T cell lymphoma nasal type and Ozena can be caused similar complaints in patients. For this reason the presence of malignancy should be excluded. Therefore in cases which nasal biopsy results are negative in terms of malignancy, repetition of biopsy is important. In this article, we present a rare case which diagnosed with extranodal natural killer T cell lymphoma nasal type that hidden by Klebsiella Ozaenae infection.

Keywords: lymphoma, nasal, radiotherapy, atrophic


Atrofik rinitin eşlik ettiği ekstranodal doğal katil/T-hücreli lenfoma nazal tip

Serhat Yaslıkaya1, İlhan Topaloğlu2, Gülçin Harman Kamalı3
1İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
2İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı
3İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Non-Hodgkin lenfomalar arasında ekstranodal doğal katil/T-hücreli lenfoma nazal tip çok nadir görülür. Ekstranodal doğal katil/T-hücreli lenfoma nazal tip çoğunlukla nazal kavite, paranazal sinüsler, nazofarenks ve yüzün orta hat yapılarında ortaya çıkar. Yüzün orta hat yapıları tutulduğunda hastalar genellikle burun tıkanıklığı, burun kanaması, kötü kokulu burun akıntısı, baş ağrısı ve yüzde şişlik şikayetleriyle başvururlar. Maligniteler nazal solunum epitelinin fonksiyonlarında bozukluk meydana getirerek, Klebsiyella Ozaenae gibi patojen mikroorganizmaların çoğalmasına yatkınlık oluşturabilirler. Atrofik rinit veya Ozena mukozal atrofi ve altta yatan kemik dokuda destrüksiyonla giden bir hastalıktır. Nazal kültürlerde Klebsiyella Ozaenae yaygın olarak üretilir. Ozena ve ekstranodal doğal katil/T-hücreli lenfoma nazal tip hastalarda benzer şikayetler oluşturabilirler. Bu nedenle malignite varlığının kesin ekarte edilmesi gerekir. Bu sebeple nazal biyopsi sonucu malignite açısından negatif olan vakalarda biyopsi tekrarı önemlidir. Bu çalışmada Klebsiyella Ozaenae enfeksiyonu tarafından gizlenen ve ekstranodal doğal katil/T-hücreli lenfoma nazal tip tanısı alan vaka sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: lenfoma, nazal, radyoterapi, atrofik


Serhat Yaslıkaya, İlhan Topaloğlu, Gülçin Harman Kamalı. Extranodal natural killer/T-cell lymphoma nasal type accompanied by atrophic rhinitis. Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 133-136

Corresponding Author: Serhat Yaslıkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved