Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Treatment alternatives after failure of urethral stent implantation: A case report and review of the literature [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(4): 169-172 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.169  

Treatment alternatives after failure of urethral stent implantation: A case report and review of the literature

Bayram Güner1, Özgür Arıkan2, Gökhan Atış2, Cenk Gürbüz2, Turhan Çaşkurlu2
1Mus State Hospital, Department of Urology, Mus
2S. B. Istanbul Goztepe Training and Research Hospital, 2nd Urology Clinic, Istanbul

Urethral stricture is a benign pathology of urethra. However it can often repeat and performed lower urinary tract symptoms. Urethral stents are one of minimally invasive treatment on persistent urethral strictures. However, recurrent urinary tract infections, stent migration, encrustation and recurrent urethral strictures may ocur after urethral stents. The treatment is controversial when complication ocur. Urethroplasty is highest success treatment method. Complete excision of the obstructed urethra containing the stent with the surrounding periurethral fibrosis is required on permanent therapy particularly. The patients are informed preoperatively about intervention therapies.

Keywords: Urethra, urethral stricture, stent, urethroplasty


Başarısız üretral stent sonrası tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi

Bayram Güner1, Özgür Arıkan2, Gökhan Atış2, Cenk Gürbüz2, Turhan Çaşkurlu2
1Muş Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Muş
2S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, İstanbul

Üretra darlığı yarattığı alt üriner sistem semptomları nedeniyle hayat kalitesini olumsuz etkileyen benign bir hastalıktır. Nüks etme karakteri nedeniyle günümüzde minimal invaziv tedavi seçenekleri popüler yaklaşımlar haline gelmiştir. Persistan üretra darlıklarında uygulanan minimal invaziv tedavi seçeneklerinden biri olan üretra stentleri, uzun vadede sadece % 13-45 oranında başarıya sahiptir ve hastaların neredeyse yarısında komplikasyonla beraberdir. Stent enkrustasyonu, nüks ve rekürren idrar yolu enfeksiyonları bunların en önemlileridir. Üretra stentleri başarısız olduğunda veya komplikasyon izlendiğinde uygulanacak tedaviler konusunda görüş birliği yoktur. Darlığın uzunluğu, lokalizasyonu, hastanın yaşı ve komorbiditeleri ile cerrahın deneyimi uygulanacak tedavi seçenekleri için başlıca yol göstericilerdir. Üretra stenti uygulaması sonrası gelişen nükslerde başarı oranı en yüksek tedavi şekli üretroplastidir. Ancak bu grup hastalarda sıkı izlem protokollerine uyum ve araya girme tedavisi hakkında hastalar ameliyat öncesi dönemde aydınlatılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Üretra, üretra darlığı, stent, üretroplasti


Bayram Güner, Özgür Arıkan, Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, Turhan Çaşkurlu. Treatment alternatives after failure of urethral stent implantation: A case report and review of the literature. Medeniyet Med J. 2011; 26(4): 169-172

Corresponding Author: Bayram Güner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ