Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Delayed Gastric Emptying as a Complication of Whipple’s Procedure: Could it be Much Less Frequent than Anticipated? Could the Definition Be Revised? A Single Center Experience [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 181-187 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.02222  

Delayed Gastric Emptying as a Complication of Whipple’s Procedure: Could it be Much Less Frequent than Anticipated? Could the Definition Be Revised? A Single Center Experience

Mikail Çakır, Muzaffer Akıncı, Okan Murat Aktürk
Ministry Of Health, University Of Health Sciences Haseki Training And Research Hospital, General Surgery Department, Istanbul

Objective: Whipple’s procedure for periampullary tumors has significant risks and complications. Delayed gastric emptying has the highest rate. Although the International Study Group of Pancreatic Surgery defined (ISGPS) this entity, multiple definitions still exist among authors. This study aims to revise the definition.
Method: Seventy-three consecutive patients were analyzed for complications, particularly delayed gastric emptying. All patients underwent a standardized surgery. Procedures used for total pancreatectomies and benign diseases were excluded.
Results: A total of 73 patients were included in the study. Intra-abdominal complications were observed in 15 (20.6%) patients. Grade C delayed gastric emptying was observed in only one (1.4%) patient. Grade A and B disease were observed in three (4.1%) patients. However, they responded well to conservative methods, causing no extra morbidity.
Conclusion: Grade A and B delayed gastric emptying can be observed after any gastrointestinal surgery. These patients respond well to simple conservative methods with nasogastric intubation. Drainage of the intra-abdominal collection resolves the emptying problem (if any). Only grade C disease without other intra-abdominal complications can be accepted as a complication of this procedure. ISGPS definition does not include the cause. Thus, the definition and grading can be revised.

Keywords: Whipple’s procedure, Delayed gastric emptying, ISGPS definition of delayed gastric emptying


Whipple Ameliyatının Bir Komplikasyonu Olarak Gecikmiş Mide Boşalması: Beklenenden Çok Daha Az Olabilir mi? Tanım Revize Edilebilir mi? Tek Merkez Deneyimi

Mikail Çakır, Muzaffer Akıncı, Okan Murat Aktürk
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Periampuller tümörler için Whipple prosedürünün önemli riskleri ve komplikasyonları vardır. Gecikmiş mide boşalması en yüksek orana sahiptir. Uluslararası Pankreas Cerrahisi Çalışma Grubu (ISGPS) bunu tanımlasa da, otörler arasında çok sayıda tanım hala mevcuttur. Bu çalışma tanımı revize etmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: 73 ardışık hasta, özellikle gecikmiş mide boşalması olmak üzere komplikasyonlar açısından analiz edildi. Tüm hastalara standart bir ameliyat uygulandı. Total pankreatektomili ve benign hastalıkların olduğu prosedürler hariç tutuldu.
Bulgular: Toplam 73 hasta çalışmaya dahil edildi. 15 (%20,6) hastada intraabdominal komplikasyon görüldü. Sadece bir (%1,4) hastada Grade C gecikmiş mide boşalması gözlendi. Grade A ve B ise üç (%4,1) hastada gözlendi, bu hastalar konzervatif yöntemlere iyi yanıt verdiler ve ekstra morbidite görülmedi.
Sonuç: Grade A ve B gecikmiş mide boşalması herhangi bir gastrointestinal cerrahi sonrası görülebilmektedir. Bu hastalar nazogastrik tüp yerleştirilmesi ile basit konzervatif yöntemlere iyi yanıt verir. Karın içi koleksiyonun drenajı, varsa boşalma sorununu çözer. Diğer intraabdominal komplikasyonlar olmaksızın sadece grade C bu prosedürün bir komplikasyonu olarak kabul edilebilir. ISGPS tanımı nedeni içermiyor. Dolayısıyla tanım ve derecelendirme revize edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Whipple ameliyatı, Gecikmiş mide boşalması, ISGPS (Uluslararası Pankreas Cerrahisi Çalışma Grubu) Gecikmiş mide boşalması tanımı


Mikail Çakır, Muzaffer Akıncı, Okan Murat Aktürk. Delayed Gastric Emptying as a Complication of Whipple’s Procedure: Could it be Much Less Frequent than Anticipated? Could the Definition Be Revised? A Single Center Experience. Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 181-187

Corresponding Author: Mikail Çakır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved