Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchOperating room disinfection with ultraviolet: Sarıkamış Military Hospital experience [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(2): 58-63

Operating room disinfection with ultraviolet: Sarıkamış Military Hospital experience

Volkan Hancı1, Sevgi Yılmaz Hancı2, Esma Yeniz3
1Caucasus University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Kars
2Pamukkale University Faculty of Medicine Department of Microbiology, Denizli
3Military Hospital of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Kars

In operating rooms or intensive care units, air quality is an important factor in preventing hospital infections and protecting patients and hospital staff from various chemical and
microbiological agents that contaminate the air. Likewise, disinfecting operating rooms also helps prevent surgical site infection. High air quality in hospitals can be ensured by providing more positive pressure in operating rooms when compared to corridors or other neighboring areas, installing two separate filter systems in operating room ventilation systems, moving the air through a High Efficiency Particulate Air filter (HEPA), and supplying laminar air flow.
In Sarıkamış Military Hospital operating rooms, where there is no positive pressure treatment or a filtered ventilation system, air disinfection is provided by UV lamps and other disinfection methods. This study investigated the effects of UV lights on the micro-organisms in the operating room air in Sarıkamıy Military Hospital by using three different methods. The results showed that UV lights in the operating room did indeed disinfect the air and that there was no difference between the efficiency levels measured by three different methods. Additionally, the efficiency levels obtained in this study were similar to those found in earlier studies, but it was also concluded that efficiency was highly restricted due to low penetration. The study thus suggests that the efficiency of UV
lights in operating rooms should be measured periodically through similar methods. At the same time, it should be remembered that laminar flow and HEPA filtered climatization
tools are also necessary for operating room disinfection, and that positive pressure is needed in operating rooms. The use of weak penetration UV lights alone, as is the case in
many operating rooms in Turkey, is not enough to ensure efficient air disinfection and may not prevent post-operative surgical site infections which are a major cause of patient injury, mortality, and health care cost.

Keywords: Ultraviolet, operating room air disinfection


Ultraviyole ile ameliyathane hava dezenfeksiyonu Sarıkamış Asker Hastanesi deneyimi

Volkan Hancı1, Sevgi Yılmaz Hancı2, Esma Yeniz3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kars
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
3Sarıkamış Asker Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kars

Operasyon odaları ve yoğun bakım üniteleri gibi hastane bölümlerinde, oda hava kalitesi, hastane infeksiyonlarının önlenmesinde ve hastalar ile hastane çalışanlarının ortam havasını kirleten çeşitli kimyasal ve mikrobiyolojik ajanlardan korunmasında önemlidir. Cerrahi girişim yeri infeksiyonunun önlenmesinde de operasyon odalarının hava dezenfeksiyonu önem taşımaktadır. Ameliyat odalarında koridorlara ve diğer komşu alanlara göre pozitif basınç sağlanması, ameliyathanelerdeki havalandırma sistemlerinde iki ayrı filtre sisteminin bulunması, havanın yüksek etkinliğe sahip bir filtre olan High Efficiency Particulate Air filter (HEPA)'den geçirilmesi, laminar hava akımı sağlanması oda hava kalitesi içinde yer alan önlemlerdir.
Sarıkamış Asker Hastanesi ameliyathanelerinde pozitif basınç uygulaması ya da filtreli bir havalandırma düzeneği bulunmamakta, oda havası dezenfeksiyonu UV lambalarla ve diğer dezenfeksiyon yöntemleri ile sağlanmaktadır. Çalışmamızda Sarıkamış Asker Hastanesi ameliyathanelerinde kullanılan ultraviole ışınlarının, ameliyathane havasında yer alan mikroorganizmalar üzerine etkinliğinin üç farklı yöntem ile araştırılmıştır. Ameliyathanemizde UV ışınlarının oda havası dezenfeksiyonda etkin olduğu, 3 değişik yöntemle belirlenen etkinliklerde farklılık olmadığı ve etkinliğinin daha önceki çalışmalara benzer olduğu, ancak düşük penetrasyon gücü nedeniyle etkinliğinin çok sınırlı olduğu gözlenmiştir. Ameliyathanelerde kullanılan UV ışınlarının etkinliği bu gibi yöntemlerle periyodik olarak belirlenmelidir. Ancak, ameliyathane havası dezenfeksiyonunda, laminar akım ve HEPA filtreli klimatizasyon cihazlarının kullanmanın gerekli olduğu, ameliyathane içerisinde pozitif basınç sağlanması gerektiği unutulmamalıdır. Ülkemizdeki pek çok ameliyathanede olduğu gibi, sadece zayıf penetrasyona sahip UV ışınlarının kullanımı ile etkin hava dezenfeksiyonu ve operasyon sonrası ciddi maliyet, morbidite ve mortalite artışlarına neden olan cerahi alan infeksiyonlarının önlenemeyeceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ultraviole, ameliyathane hava dezenfeksiyonu


Volkan Hancı, Sevgi Yılmaz Hancı, Esma Yeniz. Operating room disinfection with ultraviolet: Sarıkamış Military Hospital experience. Medeniyet Med J. 2007; 22(2): 58-63

Corresponding Author: Volkan Hancı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (476 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved