Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchComparision of toric intraocular lens implantation, limbal relaxing incisions and opposite clear corneal incision for management of co-existing astigmatism on cataract surgery. [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 269-277 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.16362  

Comparision of toric intraocular lens implantation, limbal relaxing incisions and opposite clear corneal incision for management of co-existing astigmatism on cataract surgery.

Işılay Özsoy Koyun1, Hacı Uğur Çelik2, Hüseyin Bayramlar3, Efe Koyun1
1Department of Ophthalmology, Kastamonu State Hospital, Kastamonu,Turkey
2Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami, Miami, FL,USA.
3Dünyagöz Sultanbeyli Hospital, İstanbul, Turkey

Purpose: To compare the efficacy and visual outcomes of toric intraocular lenses, limbal relaxing incisions and opposite clear corneal incisions for management of coexisting astigmatism on cataract surgery.
Patients and Methods: In this retrospective comparative study revealed 56 eyes of 56 patients’ files with visually significant cataract and coexisting corneal astigmatism were undergone phacoemulsification with either Toric IOL or monofocal IOL with LRI or monofocal IOL with OCCI. The main outcome measures were postoperative 6-month best corrected visual acuity, cylindrical and keratometer value changes.
Results: Best corrected visual acuities at sixth months were better at a statistically significant level in three groups compared to the baseline measurements. (p<0.01, p<0.01, p<0.01) The mean refractive astigmatism values were preoperatively 2.92 ± 1.1 in the LRI group, 2.46 ± 1.7 in the OCCI group, 2.68 ± 0.90 in the toric group whereas they became 1.01 ± 0.61, 1.16 ± 1.12 and 0.9 ± 0.8 D postoperatively, respectively. (p<0.01, p<0.01, p<0.01) Corrected astigmatism amount was 1.9 ±1.1 for the LRI group, 1.3 ±1.2 for the OCCI group and 1.78 ±0.90 dioptry for the toric group. The difference among three groups was not statistically significant.
Conclusion: An increase in the BCVA value and a decrease in refractive astigmatism were detected postoperatively in all groups. Although the most prominent improvement in refractive astigmatism occurred in the LRI group, there was no significant difference among the groups.

Keywords: Astigmatism, Limbal relaxing incision, Opposite clear corneal incision, Toric intraocular lens, Cataract


Katarakt cerrahisinde astigmatizmanın düzeltilmesinde torik intraoküler lens implantasyonu,limbal gevşetici insizyon ve karşılıklı saydam korneal kesi yöntemlerinin karşılaştırılması

Işılay Özsoy Koyun1, Hacı Uğur Çelik2, Hüseyin Bayramlar3, Efe Koyun1
1Kastamonu Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Kastamonu
2Miami Üniversitesi, Bascom Palmer Göz Enstitüsü, Miami, Florida, ABD
3Dünyagöz Sultanbeyli Hastanesi, İstanbul

Amaç: Astigmatizması olan katarakt cerrahisi olgularında torik göz içi lensleri, limbal gevşetici kesi ve karşılıklı saydam korneal kesi uygulamalarının etkinliğini ve görsel sonuçlarını karşılaştırmak.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif karşılaştırmalı çalışma görsel olarak anlamlı kataraktı ve eşlik eden astigmatizması olan 56 hastanın 56 gözüne fakoemülsifikasyon uygulanıp, torik göz içi lensi veya monofokal göz içi lensi ile birlikte limbal gevşetici insizyon (LRI) veya monofokal göz içi lensi ile birlikte karşılıklı saydam korneal insizyon (OCCI) uygulanan hastaların dosyaları incelenerek yapıldı. Başlıca sonuç kriterleri postoperatif 6 aylık düzeltilmiş görme keskinliği, silindirik ve keratometre değer değişimleri idi.

Bulgular: 6.ayda düzeltilmiş görme keskinlikleri başlangıç ölçümlerine göre 3 grupta da istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi idi. (p<0.0001, p<0.0001, p<0.0001) Ortalama astigmat değerleri cerrahi öncesi LRI grubunda 2.92 ± 1.1, OCCI grubunda 2.46 ± 1.7, Torik grubunda 2.68 ± 0.90 iken; cerrahi sonrası sırasıyla 1.01 ± 0.61, 1.16 ± 1.12, 0.9 ± 0.8 D olmuştur. ( p<0.0001, p<0.0001, p<0.0001) Tedavi sonrası düzeltilen astigmat miktarı LRI grubu için 1.9 ± 1.1, OCCI grubu için 1.3 ± 1.2, torik grubu için 1.78 ± 0.90 dioptridir. 3 grup arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı değildir.

Sonuç: Tüm gruplarda postoperatif dönemde BCVA değerinde artış ve refraktif astigmatizmada azalma saptanmıştır. Refraktif astigmatizmada düzelme en çok LRI grubunda olmasına rağmen gruplar arasında anlamlı fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: Astigmatizma, Limbal gevşetici insizyon, Karşılıklı saydam korneal kesi, Torik intraokular lens, Katarakt


Işılay Özsoy Koyun, Hacı Uğur Çelik, Hüseyin Bayramlar, Efe Koyun. Comparision of toric intraocular lens implantation, limbal relaxing incisions and opposite clear corneal incision for management of co-existing astigmatism on cataract surgery.. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 269-277

Corresponding Author: Işılay Özsoy Koyun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved