Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchRisk factors for histopathological and neoplastic diseases in unilateral sinonasal polypoid masses [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(2): 78-81 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.078  

Risk factors for histopathological and neoplastic diseases in unilateral sinonasal polypoid masses

Tülay Erden Habeşoğlu, Mehmet Habeşoğlu, Sema Zer Toros, Barış Naiboğlu, Mehmet Sürmeli, Erol Egeli
Haydarpasa Numune Training and Research Hospital II. K.B.B. Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine unilateral nasal polyposis histopathologically and to determine the diagnostic criterias clinically and radiologically.
METHODS: A retrospective analysis was performed on patients presenting to our clinic between 2005-2009. 47 of 49 patients were operated. Histopathological diagnosis, symptoms and radiological findings of patients and endoscopic results were evaluated.
RESULTS: According to preoperative histopathological results 47 of the patients had endoscopic sinus surgery and postoperative histopathological diagnosis were done. Patient who had Non-Hodgkin Lymphoma was sent to Oncology Clinic in order to take chemotherapy. The other patient who had Ameloblastoma on preoperative diagnosis refused a radical operation because of the extension of the disease. Postoperative histopathological diagnosis of 47 patients were; inflammatory nasal polyposis (n=38), Inverted Papilloma (n=4), Schwannoma (n=2), Pleomorphic Adenoma (n=1), Myxoma (n=1), Squamous cell carcinoma (n=1). In patients with neoplastic disease epistaxis, facial and orbital swelling and bone destruction radiologically were observed significantly more than in patients with non-neoplastic diseases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Unilateral nasal polypoid mass is a common finding among Otorhinolaryngologists. Although the most common diagnosis is inflammatory nasal polyposis, the risk of malignancy should not be omitted. Therefore a careful history, clinical examination and radiographic studies in order to determine the extension of the disease, are important. Patients with epistaxis, facial and orbital swelling and bone destruction radiologically had higher risk of malignancy. Thus, unilateral nasal polypoid mass deserves routine histopathological examination.

Keywords: Polypoid mass, neoplastic, risk factor


Tek taraflı sinonazal polipoid kitlelerde histopatoloji ve neoplastik hastalık için risk faktörleri

Tülay Erden Habeşoğlu, Mehmet Habeşoğlu, Sema Zer Toros, Barış Naiboğlu, Mehmet Sürmeli, Erol Egeli
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. K.B.B. Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tek taraflı sinonazal polipoid kitlelerin histopatolojik değerlendirilmesi ve klinik semptomlar ile radyolojik değerlendirmenin neoplazi ayrıcı tanısındaki yeri.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2005-2009 yılları arasında tek taraflı sinonazal polipoid kitle nedeni ile 47’si opere edilen 49 hastanın postoperatif biyopsi verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların başvuru anındaki şikayetleri, hekimin bulguları ve radyoloji ile patoloji raporları değerlendirildi.
BULGULAR: Preoperatif patoloji sonucu doğrultusunda olguların 47’sine endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmış ve postoperatif patolojik değerlendirme yapılmıştır. Preoperatif biyopsi sonucu Non-Hodgkin Lenfoma olarak gelen 1 hasta kemoterapi almak üzere Onkoloji Kliniği’ne sevk edilmiştir. Preoperatif biyopsi sonucu Ameloblastoma olarak gelen 1 hasta ise radikal cerrahiyi kabul etmemiştir. Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastaların postoperatif patolojik değerlendirilmesinde 38 hastada inflamatuar nazal polipozis, 4 hastada İnverted Papillom, 2 hastada Schwannom, 1 hastada Pleomorfik Adenom, 1 hastada Myxoma ve 1 hastada ise Skuamöz Hücreli Karsinom saptanmıştır. Primer patolojide neoplastik hastalığın rol oynadığı vakalarda burun kanaması, yüz veya gözde şişlik ile radyografide kemik destrüksiyonu mevcudiyetinin non-neoplastik patolojilere göre daha sık olduğu gözlemlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek taraflı polipoid görünümlü burun kitleleri, Kulak Burun Boğaz uzmanının klinikte sık karşılaştığı bir durumdur. En sık sebebi inflamatuar nazal polipozis olmakla beraber malignite riski göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle dikkatli bir öykü, fizik muayene ve kitlenin gerek yayılımının gerekse çevre dokulara invazyonunun gösterilebilmesi için radyolojik olarak değerlendirilmesi önemlidir. Burun kanaması, yüzde şişlik ve radyografide kemik destrüksiyonu tespit edilen hastalarda malignite ihtimalinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple tüm tek taraflı nazal polipoid kitlelerde rutin histopatolojik değerlendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Polipoid kitle, neoplazi, risk faktörü


Tülay Erden Habeşoğlu, Mehmet Habeşoğlu, Sema Zer Toros, Barış Naiboğlu, Mehmet Sürmeli, Erol Egeli. Risk factors for histopathological and neoplastic diseases in unilateral sinonasal polypoid masses. Medeniyet Med J. 2010; 25(2): 78-81

Corresponding Author: Tülay Erden Habeşoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved