Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The feature of cases with tuberkulous pleurisy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2006; 21(1): 23-26

The feature of cases with tuberkulous pleurisy

Nil Toker, Yasemin Bölümbaşı, Bülent Çelik, Bahadır Bıçakçı, Emine Uysal, Tülin Sevim
SSK Thoracic and Cardiovascular Diseases Training Hospital, Istanbul

Although pleuritis can occur at any time after infection with M.tuberculosis, it is classically considered a relatively late manifestation of primary tuberculosis. In this study 95 cases with tuberculous pleurisy were determined clinical, radiological and laboratory features retrospectively in SSK Süreyyapaşa Center for Chest Disease and thoracic surgery between 2001 and 2004
38 (40 %) patients were female, 57 (60 %) were male. Agerange was between 15 and 79 years, the mean age of the patients was 32.98±14.09. The effusion on the right side was in 55 % (53.7) of patients, on the left side in 39 (41.1 %) of patients, and on both sides in 5 (5.3 %) of patients. The commonest symptom was chest pain, the least symptom was sputum. Parenchymal lesion was found 37 (39.9 %) by chest radiograph and cavity was found three of these patients. Tuberculous pleurisy was diagnosed in 50.5 % (n=48) cases by pleural biopsy, in 3.2 % (n=3) cases positive smear of sputum and exudative effusions, in 4.2 % (n=4) cases by positive smear of effusion and in 42.1 % (n=40) cases clinic and radiological.
As a conclusion, tuberculous pleurisy was seen in young patients in our country and pleural biopsy was the most effective method for the diagnosis. On the other hand, for the patients not diagnosed by the pleural biopsy, the presence of lymphocytic predominance, ADA levels and positive smear of sputum are significant parameters for the diagnosis of the tuberculous pleurisy.

Keywords: Pleural effusion, tuberculous, ADA


Tüberküloz plörezi olgularının analizi

Nil Toker, Yasemin Bölümbaşı, Bülent Çelik, Bahadır Bıçakçı, Emine Uysal, Tülin Sevim
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul

Tüberküloz plörezi, tüberküloz infeksiyonunun herhangi bir döneminde meydana gelebilmesine rağmen sıklıkla birincil infeksiyonun geç bir komplikasyonudur. Bu çalışmada, 2001-2004 yılları arasında SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesinde tedavi edilen 95 tüberküloz plörezi olgusunun klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri retrospektif olarak incelendi
Tüberküloz plörezi tanısı almış hastaların 38 (% 40)’i kadın, 57 (% 60)’si erkekti. Yaşları 15-79 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 32.98±14.09 idi. Plevra sıvısı, 55 (% 53.7) hastada sağda, 39 (% 41.1) hastada solda yerleşmiş, 5 (% 5.3) hastada ise bilateral sıvı tespit edildi. En sık görülen semptom göğüs ağrısı, en az görülen semptom ise balgamdı. P-A grafisinde 37 (% 39.9) hastada parankim lezyonu mevcuttu ve bu hastaların üçünde kavite tespit edildi. Tanı, olguların % 50.5 (n=48)’inde plevra biyopsisi, % 3.2 (n=3)’sinde eksuda niteliğinde sıvı ve balgam yayma pozitifliği, % 4.2 (n=4)’sinde sıvıda basil saptanması ile ve % 42.1 (n=40)’inde de klinik radyolojik olarak konulmuştu.
Sonuç olarak, tüberküloz plörezi ülkemizde genç hastalarda görülmektedir ve plevra biyopsisi, tüberküloz plörezi tanısında en etkili metotdur. Ancak, plevral biyopsiyle tanı konulamayan hastalarda, plevral sıvıda lenfosit hakimiyeti, adenozindeaminaz (ADA) düzeyi yüksekliği ve balgam ARB pozitifliği tüberküloz plörezi tanısı için önemli parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, tüberküloz, ADA


Nil Toker, Yasemin Bölümbaşı, Bülent Çelik, Bahadır Bıçakçı, Emine Uysal, Tülin Sevim. The feature of cases with tuberkulous pleurisy. Medeniyet Med J. 2006; 21(1): 23-26

Corresponding Author: Nil Toker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved