Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchComparative performance analysis of Urised 3 and DIRUI FUS-200 automated urine sediment analyzers and manual microscopic method [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 244-251 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.23169  

Comparative performance analysis of Urised 3 and DIRUI FUS-200 automated urine sediment analyzers and manual microscopic method

Emre Yalçınkaya, Hayriye Erman, Eray Kıraç, Afife Şerifoğlu, Alperen Aksoy, Ferruh Kemal İşman, Mustafa Baki Çekmen
Department of Biochemistry, Istanbul Medeniyet University Goztepe Research ang Training Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Microscopic urine sediment examination is necessary for evaluation of renal and urinary tract diseases. In this study, we evaluated and compared analytic and diagnostic performances of the DIRUI FUS-200 and a new image-based automated urine sediment analyzer Urised 3.

Method: 440 urine samples submitted to our laboratory were evaluated by two automated urine sediment analyzers and standardized manual microscopy. Precision, linearity and method comparison studies were performed according to CLSI guidelines.

Results: The correlation coefficients for erythrocyte (RBC) and leukocyte (WBC) counts between the FUS-200 and manual microscopy were 0.993 and 0.861; the Urised 3 and manual microscopy were 0.962 and 0.818; the FUS200 and Urised 3 were 0.961 and 0.961, respectively. Clinical non-concordance ranged from % 7 to % 14.16 between all methods.

Conclusions: The concordance among the analyzers and manual microscopy for WBC was better than for RBC. The concordance between the analyzers was better for WBC and RBC. Although the UriSed 3, FUS-200 and manual microscopy counts were in agreement, confirmation of the automated methods’ results by manual microscopy is helpful, particularly for pathological samples near the cutoff values.

Keywords: Automated urine sediment analyzer, DIRUI FUS-200, Urised 3, manual urine sediment analysis, comparative performance analysis


Urised 3 ve DIRUI FUS-200 otomatik idrar sediment analizörlerinin karşılaştırmalı performans analizi ve manuel mikroskopik yöntem

Emre Yalçınkaya, Hayriye Erman, Eray Kıraç, Afife Şerifoğlu, Alperen Aksoy, Ferruh Kemal İşman, Mustafa Baki Çekmen
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının değerlendirilmesinde idrar sedimentinin mikroskobik analizi gereklidir. Bu çalışmada, DIRUI FUS-200'ün ve yeni bir görüntü tabanlı otomatik idrar sediment analizörü olan Urised 3'ün analitik ve diagnostik performanslarını değerlendirdik ve karşılaştırdık.

Yöntem: Laboratuvarımıza gönderilen 440 idrar örneği her iki otomatik idrar sediment analiz cihazı ve standart manuel mikroskopi ile değerlendirildi. Kesinlik, linearite ve yöntem karşılaştırma çalışmaları CLSI kurallarına göre yapıldı.

Bulgular: FUS-200 ile manuel mikroskopi arasındaki eritrosit (RBC) ve lökosit (WBC) sayımları arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla 0.993 ile 0.861; Urised 3 ve manuel mikroskopi arasında 0,962 ve 0,818; FUS200 ve Urised 3 arasında 0.961 ve 0.961 idi. Klinik uyumsuzluk tüm yöntemler arasında %7 ile %14.16 arasında değişmiştir.

Sonuçlar: WBC için analizörler ve manuel mikroskopi arasındaki uyum, RBC'den daha iyiydi. Analizörler arasındaki uyum WBC’de ve RBC’de daha iyiydi. Her ne kadar UriSed 3, FUS-200 ve manuel mikroskopi sonuçları belli bir uyum içinde olsa da, otomatize yöntemlerin sonuçlarının manuel mikroskopi ile onaylanması, özellikle de kesme değerlerine yakın patolojik örnekler için faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Otomatik idrar sedimenti analizörü, DIRUI FUS-200, Urised 3, manuel idrar sedimenti analizi, karşılaştırmalı performans analizi


Emre Yalçınkaya, Hayriye Erman, Eray Kıraç, Afife Şerifoğlu, Alperen Aksoy, Ferruh Kemal İşman, Mustafa Baki Çekmen. Comparative performance analysis of Urised 3 and DIRUI FUS-200 automated urine sediment analyzers and manual microscopic method. Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 244-251

Corresponding Author: Emre Yalçınkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (47 accesses)
 (220 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved