Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Retrospective overview of our cases with poisoning [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2006; 21(1): 5-8

Retrospective overview of our cases with poisoning

Müferet Ergüven, Sinem Altunyuva, Merve Usta, Sevliya Öcal, Banu Bal, Nida Karyağar, Melih Erol
SSK Goztepe Hospital Child Health and Diseases, Istanbul

During the period of January1997-December 2003, 367 cases of poisoning, avarage age is 4.67, who were hospitalized in the department of pediatrics in our hospital were evaluated
retrospectively. 47.4 % of the cases were seen in the age group of 2-6 years. All the cases of poisonings were found. Most of the intoxications occured with central nervous system drugs (23.38 %) among the pharmaceutical products. Accidental corrosive ingestion (70 %) was the first among the nonpharmaceutical products. Accidental causes were 89.9 % of the cases. 10.08 % of the cases were exposed to the poisoning because of suicide. Most frequently, poisoning cases were taken to the emergency room on Spring and Winter. 1.6 %
of the cases were died. All the causes of the death were mushroom intoxications.

Keywords: Childhood, poisonings, epidemiologic and clinical features


Hastanemizde yatırılarak izlenen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Müferet Ergüven, Sinem Altunyuva, Merve Usta, Sevliya Öcal, Banu Bal, Nida Karyağar, Melih Erol
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Hastanemiz Çocuk Kliniğinde Ocak 1997-Aralık 2003 tarihleri arasında yatırılarak izlenen, yaşları ortalama 4.67 olan 367 zehirlenme olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların % 47.4’ü 2-6 yaş grubundaydı. Tüm olgularda zehirlenme etkeni belirlendi. En sık farmakolojik etken santral sinir sistemi ilaçları % 23.38 olarak saptanırken, farmakolojik
olmayan etkenlerde kostik-korozif madde alımı (% 70) ilk sırayı almaktaydı. Zehirlenmelerin % 89.9’u kaza, % 10.08’i intihar amaçlı gerçekleşmişti. Zehirlenme nedeniyle başvurular
en sık ilkbahar ve kış aylarında yapılmıştı. Olguların % 1.6’sı exitus ile sonuçlandı. Exitus olgularının hepsi mantar zehirlenmesiydi.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, zehirlenmeler, epidemiyolojik ve klinik özellikler


Müferet Ergüven, Sinem Altunyuva, Merve Usta, Sevliya Öcal, Banu Bal, Nida Karyağar, Melih Erol. Retrospective overview of our cases with poisoning. Medeniyet Med J. 2006; 21(1): 5-8

Corresponding Author: Müferet Ergüven, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved