Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchMenengiomatosis associated with neurofibromatosis type 2: A case presentation in the light of literature review [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(3): 205-208 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.205  

Menengiomatosis associated with neurofibromatosis type 2: A case presentation in the light of literature review

Münevver Okay, Buse Rahime Hasırcı, Dilek Ağırcan, Bahar Çalışkan, Asuman Orhan Varoğlu, Abdulkadir Koçer
Civilizations University Goztepe Training and Research Hospital Neurology Clinic

Neurofibromatosis type 2 (NF2) is a dominantly inherited tumour predisposition syndrome which is characterised by the development of meningiomas and multiple schwannomas. Affected individuals develop schwannomas which affect both vestibular nerves leading to hearing loss. The other main tumours are schwannomas of the other cranial, spinal and peripheral nerves, intracranial (including optic nerve meningiomas), and intraspinal meningiomas. Age at diagnosis and the presence of intracranial meningiomas have been cited as the strongest prognostic factors. Multiple meningiomas are rarely seen in NF2 patients. In this study, a 19- year- old girl who has multiple intracranial and intramedullar meningiomas with NF2 was presented and multiple meningiomas were discussed.

Keywords: Neurofibromatosis, menengiomatosis


Menenjiomatozis menenjiye eşlik eden nörofibromatozis tip 2 olgu sunumu: Literatür eşliğinde bir gözden geçirme

Münevver Okay, Buse Rahime Hasırcı, Dilek Ağırcan, Bahar Çalışkan, Asuman Orhan Varoğlu, Abdulkadir Koçer
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Nörofibromatozis tip 2 (NF2), otozomal dominant kalıtımla geçen, tümör gelişimine yatkınlık oluşturan, menejiom ve multiple schwannomların gelişimiyle karakterize bir sendromdur. Etkilenen bireylerde bilateral vestibuler sinirde işitme kaybına yol açan schwannomlar görülmektedir. Diğer asıl tümörler ise kranial, spinal ve periferik sinirlerin schwannomaları, intrakranial (optik sinir menenjiomları dâhil) ve intraspinal menejiomlardır. Hastalığın tanı koyulduğu yaş ve intrakranial menenjiomların varlığı en güçlü prognostik faktör belirleyicisidir. NF2 hastalarında ender olarak multiple menenjiomlar görülmektedir. Bu çalışmada, 19 yaşında multiple intrakranial menenjioması olan bir NF2 olgusu sunulmuş ve multiple menenjioma tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nörofibromatozis, menenjiomatozis


Münevver Okay, Buse Rahime Hasırcı, Dilek Ağırcan, Bahar Çalışkan, Asuman Orhan Varoğlu, Abdulkadir Koçer. Menengiomatosis associated with neurofibromatosis type 2: A case presentation in the light of literature review. Medeniyet Med J. 2014; 29(3): 205-208

Corresponding Author: Münevver Okay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (536 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved