Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Familial Mediterranean fever acute crisis prolongs Q-T interval [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2006; 21(1): 32-35

Familial Mediterranean fever acute crisis prolongs Q-T interval

Ergün Demiralp1, R. Eralp Ulusoy1, Ata Kırılmaz1, Ejder Kardeşoğlu1, Namık Özmen1, Özcan Keskin2, M. Nezihi Küçükarslan3, Aydoğan Aydoğdu4, Mehmet Dinçtürk1
1GATA Haydarpasa Training Hospital, Cardiology, Istanbul
2Gata Haydarpasa Training Hospital, First Aid Service, Istanbul
3Gata Training Hospital, Cardiac, Vascular Surgery Service, Istanbul
4Gümüşsuyu Hospital, Medical Service, Istanbul

INTRODUCTION: To investigate the Q-T interval and Q-T dispersion in acute crisis of familial Mediterranean fever.
METHODS: Thirty-four patients during their acute crisis of familial Mediterranean fever (FMF) constituted the study group, while 30 healthy men were included in the control group. Any case taking medications known to effect Q-T interval was excluded from the study. Q-T interval was measured from the EKG before therapy in the study group. Electronic calipers were utilized after obtaining the 12-lead surface ECG recordings, which were scanned at a high resolution and transferred to computer. R-R intervals, maximum and minimum Q-T intervals, which were corrected according to Bazett formula were compared by t test.
RESULTS: The age distribution of FMF didn’t differ in both groups (study group 21±1, control group 21±2 years). The average duration of the illness were 10±5 years and the familial incidence of this disease was found 26 %. The corrected QTmax was measured as 425±37 msec and 447±27 msec (p=0.045), the corrected Q-Tmin was 361±24 msec and
396±17 msec (p<0.0005), corrected Q-T (Q-Tc) dispersion was 65±33 msec and 51±15 msec (p=0.09).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Acute FMF crisis prolongs Q-T interval but did not differ Q-T dispersion. Although we don’t know the clinical significance of this prolongation, the drugs using for the treatment
can prolong Q-T interval and cause potential arrhythmias and the proarrhytmic properties of these drugs become evident.

Keywords: Familial Mediterranean fever, Q-T dispersion, arrhytmia


Ailesel Akdeniz ateşi akut krizi Q-T intervalini uzatır

Ergün Demiralp1, R. Eralp Ulusoy1, Ata Kırılmaz1, Ejder Kardeşoğlu1, Namık Özmen1, Özcan Keskin2, M. Nezihi Küçükarslan3, Aydoğan Aydoğdu4, Mehmet Dinçtürk1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Servisi, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İlkyardım Servisi, İstanbul
3Gata Eğitim Hastanesi, Kalp- Damar Cerrahi Servisi, İstanbul
4Gümüşsuyu Hastanesi, Dahiliye Servisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ailesel Akdeniz atefli akut krizi esnasında Q-T segmenti ve Q-T dispersiyonunun incelenmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ailesel Akdeniz ateşi (AAA) akut krizi tanısı konan 34 erkek hasta çalışma grubunu, 30 sağlıklı erkek de kontrol grubunu oluşturdu. Q-T mesafesini etkileyen herhangi bir ilaç alanlar çalışma dışı bırakıldı. Çalışma grubunda tedavi öncesi alınan EKG’de Q-T mesafesi ölçüldü. Ölçümlerde 12 derivasyonlu yüzey EKG kayıtları yüksek çözünürlükte taranarak bilgisayar ortamında elektronik cetvel kullanıldı. RR mesafesi, Bazett formülüne göre düzeltilmiş maksimal ve minimal Q-T mesafesi gruplar arasında t testi ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında yaş dağılımı farklı değildi (çalışma grubu 21±1, kontrol grubu ise 21±2 yıl). Ortalama hastalık süresi 10±5 yıl ve hastalığın ailesel görülme oranı % 26 olarak saptandı. Kontrol ve çalışma gruplarında düzeltilmiş maksimum Q-T süresi sırasıyla 425±37 ms ve 447±27 ms (p=0.045), düzeltilmiş minimum Q-T ölçümleri 361±24 ms ve 396±17 ms (p<0.0005), düzeltilmiş Q-T dispersiyon süresi 65±33 ms ve 51±15 ms (p=0.09) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ailesel Akdeniz ateşi akut krizi, Q-T değerlerinde uzamaya yol açmış, ancak Q-T dispersiyonunu anlamlı olarak etkilememiştir. Bu uzamanın klinik olarak önemi tam olarak bilinmemekle beraber, tedavide kullanılan ilaçların Q-T süresini uzatarak potansiyel aritmilere neden olabileceği ve Q-T mesafesini etkileyen ilaçların proaritmik özelliklerinin belirgin olarak ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz ateşi, Q-T dispersiyonu, aritmi


Ergün Demiralp, R. Eralp Ulusoy, Ata Kırılmaz, Ejder Kardeşoğlu, Namık Özmen, Özcan Keskin, M. Nezihi Küçükarslan, Aydoğan Aydoğdu, Mehmet Dinçtürk. Familial Mediterranean fever acute crisis prolongs Q-T interval. Medeniyet Med J. 2006; 21(1): 32-35

Corresponding Author: Ata Kırılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved