Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The evaluation of the relation among age, amputation levels and the revisions [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 10-16 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.35002  

The evaluation of the relation among age, amputation levels and the revisions

Erhan Şükür1, Ahmet Çağrı Uyar1, Uğur Özdemir1, Hüseyin Bahadır Gökçen2, Özgür Çiçekli1, Hüseyin Nevzat Topçu2
1Sakarya University Research And Training Hospital, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Sakarya.
2İstinye University, Department Of Orthopaedics And Traumatology, İstanbul.

The aim of the study was the determination of the risk factors related with the revision of amputations and the evaluation of the etiologies with the relation among age groups and the amputation levels. Five hundred and thirty-two amputations in 410 patients (275 male, 135 female) which were performed between January 2012 and November 2017 were retrospectively evaluated in 7 separate age groups. The relation of the age groups with the sex, etiology, the level of the amputation, necessity of revision was evaluated. The revisions in which the level of the amputation have been increased have accounted for 20,2% of 532 amputations. The indication for amputation was diabetes in 57,3%; peripheral vascular disease (PVD) in 20,2%; trauma in 16,4% and other reasons in 5,4%. The indication due to diabetes was significantly more than the other indications (p<0.001). Diabetes and peripheral vascular disease were predominant after the 4th decade and trauma was predominant before the 4th decade. Traffic accidents have accounted for 7,1%, gunshots for 1% and labour accidents have accounted for 8,3% of traumatic amputations. The amputations were performed more in the lower limb. Below knee amputations were performed the most (38,3%). Hand digit amputations were performed the most in the upper extremity (3,7%). The revision rates were as following; 73,5% in diabetes, 22,9% for PVD and 3,6% in trauma. The factors which were most related with the revisions were 56 years age< and diabetes. Amputations are most commonly performed due to vascular insufficiency in the elderly. This patient group also carries the high risk for revision amputations. The accurate determination of the amputation level with detailed preoperative evaluation and the efficacy of medical treatment especially in the diabetics may decrease the number of the amputation and revision amputation cases.

Keywords: Amputation, Revision, Age


Yaş grupları ile amputasyonların etiyoloji, seviye ve revizyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Erhan Şükür1, Ahmet Çağrı Uyar1, Uğur Özdemir1, Hüseyin Bahadır Gökçen2, Özgür Çiçekli1, Hüseyin Nevzat Topçu2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Sakarya.
2İstinye Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul.

Amputasyon revizyon cerrahisi ile ilgili risk faktörlerinin ortaya konması, etiyoloji ve seviyelerinin yaş grupları ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. Çalışmamızda Ocak 2012 ve Kasım 2017 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan 410 (275 erkek, 135 kadın) hastanın 532 amputasyonu, 7 farklı yaş grubunda retrospektif olarak incelendi. Olguların cinsiyet, etiyoloji, amputasyon seviyesi ve seviye yükseltme amacıyla yapılan revizyon ameliyatlarının yaş grupları ile ilişkisi değerlendirildi. Toplamda 532 amputasyonun %20,2’si revizyon ameliyatlarıdır. Amputasyon nedenleri %57,3 diyabet, %20,2 periferik vaskuler hastalık, %16,4 travma ve %5,4 olguda ise diğer nedenler idi. Etiyolojide diyabet anlamlı oranda fazlaydı (p<0.001). Kırk yaş ve üstü, vasküler yetmezliğe bağlı amputasyonlar ve 40 yaş altı travmatik amputasyonlar anlamlı olarak fazla bulundu. Travmatik amputasyonlar %7,1 trafik kazası, %1 ateşli silah yaralanması, %8,3 olguda iş kazası sonucuydu. Alt ekstremite amputasyonları üst ekstremiteden fazlaydı. En sık diz altı seviyesinde amputasyon %38,3 yapıldığı görüldü. Üst ekstremite amputasyonları arasında en sık el-parmak amputasyonları %3,7 idi. Revizyon oranları; diyabet için %73,5, PAH için %22,9 ve travmatik sebepler için %3,6 olarak bulunmuştur. Revizyon amputasyonu ile en fazla ilişki faktörlerlerin; 56 yaş< ve diyabet olduğu görüldü. Amputasyon en sık vaskuler yetmezliğe bağlı olarak alt ekstremitede ve ileri yaşta yapılmaktadır. Bu hasta grubu revizyon amputasyonu için de yüksek risk taşımaktadır. Ameliyat öncesi ayrıntılı değerlendirme ile seviye tayini ve özellikle diyabetiklerde medikal tedavi etkinliğinin arttırılması amputasyon sayı ve revizyonlarının azalmasına yol açacaktır.

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Revizyon, Yaş


Erhan Şükür, Ahmet Çağrı Uyar, Uğur Özdemir, Hüseyin Bahadır Gökçen, Özgür Çiçekli, Hüseyin Nevzat Topçu. The evaluation of the relation among age, amputation levels and the revisions. Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 10-16

Corresponding Author: Erhan Şükür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved