Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchTraumatic acute appendicitis: A case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 342-345 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.36048  

Traumatic acute appendicitis: A case report

Banu Karapolat1, Hatice Kucuk2
1Department of General Surgery, Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
2Department of Pathology, Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey

Acute appendicitis and trauma are commonly seen surgical emergencies. Whether or not the trauma is a cause of appendicitis has been subject to discussions for many years.
A 36-year-old male patient presented to our clinic complaining about pain in his right lower abdomen, vomiting and lack of bowel movement. His anamnesis revealed that he fell off a bicycle and had a stroke on his right lower abdominal quadrant from the handlebar of the bicycle approximately 13-14 hours ago. In physical examination, there were tenderness to palpation, guarding and rebound tenderness in right lower abdominal quadrant. Laboratory tests showed that hemoglobin was 12.6 g/dL and leukocyte 21.600/mm3. In abdominal ultrasound, the diameter of appendix was measured to be 10 mm and an increased density and edema were found in appendiceal mesentery and periappendiceal adipose tissue. Abdominal tomography showed that the diameter of appendix was 11 mm. The patient was urgently operated. During the exploration, intense hematoma was seen in the root, wall and mesentery of the edematous appendix. A resection of the mesoappendix with hematoma was included in appendectomy. After the pathological examination of the removed specimen, the case was reported to be an acute gangrenous appendicitis. The patient was asymptomatic after his 6-month follow-up.
Although rarely, acute appendicitis may be develop after a serious blunt abdominal trauma. Clinicians should absolutely suspect acute appendicitis especially in cases with right lower quadrant pain and tenderness following a blunt abdominal trauma for early management and an uneventful postoperative course.

Keywords: Trauma, blunt, acute abdomen, acute appendicitis, appendectomy


Travmatik akut apandisit: Olgu sunumu

Banu Karapolat1, Hatice Kucuk2
1Genel Cerrahi kliniği, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Türkiye
2Patoloji kliniği, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Türkiye

Akut apandisit ve travma sıklıkla görülen cerrahi acillerdendir. Travmanın apandisite neden olup olmadığı uzun yıllardır tartışma konusu olmuştur.
36 yaşında erkek olgu sağ alt karın bölgesinde ağrı, kusma ve bağırsaklarının çalışmaması şikâyetleri ile başvurdu. Olgunun anamnezinde yaklaşık olarak 13–14 saat önce bisikletten düşerek batın sağ alt kadranını bisikletin gidonuna çarptığı öğrenildi. Fizik muayenede batın sağ alt kadranda palpasyonla hassasiyet, defans ve rebaund mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 12.6 g/dL ve lökosit 21.600/mm3 olarak belirlendi. Batın ultrasonografisinde apendiks çapı 10 mm olarak ölçüldü, apendiks mezenteri ve periapendisiyel yağ dokusu içerisinde yoğunluk artışı ve ödem tespit edildi. Abdominal tomografide ise apendiks çapı 11 mm idi. Olgu acil olarak operasyona alındı. Eksplorasyonda ödemli apendiksin kök, duvar ve mezosunda yoğun hematom görüldü. Olguda apendektomi işlemine hematomlu apendiks mezosunun rezeksiyonu da eklendi. Çıkarılan spesmenin patolojik incelemesi akut gangrenöz apandisit olarak raporlandı. Olgu 6 aylık takibin sonunda asemptomatiktir.
Nadir de olsa ciddi künt batın travmaları sonrasında akut apandisit gelişebilmektedir. Klinisyenler künt batın travmasını takiben özellikle sağ alt kadran ağrısı ve defans bulunan olgularda erken tanı ve sorunsuz bir postoperatif dönem için akut apandisitten mutlaka şüphelenmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Travma, künt, akut batın, akut apandisit, apendektomi


Banu Karapolat, Hatice Kucuk. Traumatic acute appendicitis: A case report. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 342-345

Corresponding Author: Banu Karapolat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved