Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchOpinions on the Legitimacy of Death Declaration by Neurological Criteria from the Perspective of 3 Abrahamic Faiths [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 305-313 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.48379  

Opinions on the Legitimacy of Death Declaration by Neurological Criteria from the Perspective of 3 Abrahamic Faiths

Andrew C Miller
Department of Emergency Medicine, East Carolina University, Greenville, USA

Traditional criteria to identify death may not fit all circumstances. This manuscript explores religious jurisprudence to ascertain whether death declaration by neurological criteria (DDNC) is accepted as a valid by 3 Abrahamic faith traditions: Islam, Judaism, and Catholicism. Among Islamic sources (order of primacy), neither the Qur’an, Sunnah as reported in Ḥadīth, Ijmā’ (scholarly consensus), nor Qiyas (precedent-based analogy) clearly describe death determination criteria. Through Ijtihad (lowest level of Sharīʿah), 5 of 6 non-binding fatwā support DDNC. Faith-based medical organizations are divided. Eleven of 13 surveyed Muslim-majority countries have laws supporting DDNC. Concern exists that premature death declaration could violate the Sharīʿah concept of Hifz-An-nafs (saving life). As such, DDNC remains debated in Islamic circles. Among the 3 main sources of Jewish law (Halacha), the Torah (oral and written) does not clearly define death declaration criteria. Despite Talmudic interpretations of Misnah Oholot 1: 6 and Gamara Ḥullin 21a suggest a possible justification for death determination using neurologic criteria, the bulk of mitzvot d'rabbanan (Rabbinic Law) rejects DDNC and adheres to cardiorespiratory criteria. Lastly, Catholic Church Cannon Law and the Holy Scripture recorded in Bible does not define death determination criteria. Following the Council of Vienne, Saint Thomas’s loss of integration view has predominated. Subsequent declarations by Popes John Paul II and Benedict XVI have cautiously accepted DDNC. Despite dissenting opinions in each faith, DDNC is currently accepted as valid by many Muslims and Catholics, while rejected by Judaism.

Keywords: Death, Brain death, Islam, Judaism, Catholicism, Medical ethics, End-of-life


Nörolojik Kriterlere bağlı Ölüm İlanının Meşruiyeti Konusunda Üç İbrahimi Din Açısından Görüşler

Andrew C Miller
East Carolina Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Greenville, ABD

Ölümü tanımlamak için kullanılan geleneksel kriterler bütün durumlara uymayabilir. Bu çalışma nörolojik kriterlere dayanan ölüm ilanının (DDNC) üç İbrahimi dini geleneğe göre (İslam, Yahudilik ve Katoliklik) ölüm tespiti için geçerli bir yöntem olarak uygun olup olmadığını tespit etmek için din hukukunu araştırmaktadır. İslami kaynaklar arasında, ne Kur’an, ne Sünnet (Hadith), ne icmâ (İslam alimlerinin fikir birliği) ne de kıyas (benzer hükme göre fıkhi akıl yürütme) ölüm tespiti için bir kriter tanımlamaktadır. Bu çalışmada tespit edilen, ictihad yoluyla oluşturulmuş olan altı fetvadan (bağlayıcılığı bulunmayan) beşi DDNC’yi desteklemektedir. İncelenen ülkelerden DDNC’yi kabul eden 13 Müslüman çoğunluğa sahip ülkenin 11’i dikkate alındığında, İnanç temelli İslami sağlık örgütlerinin kararları da fikir ayrılıkları göstermektedir. Üç temel Yahudi hukuku kaynağı (Halacha) içerisinde, Tevrat (hem yazılı ve sözlü olarak) ölüm tespitini açık olarak tanımlamamaktadır. Misnah Oholot 1: 6 ve Gamara Hullin 21a Talmudi yorumlarının ölüm tespiti için nörolojik bir yöntemin bazı durumlarda kabul edilebilir olduğunu önermesine rağmen, mitzvot d'rabbanan (hamamlar tarafından düzenlenen dini esaslar) sadece kardiyorespiratuvar kriterleri kabul eder, dolayısıyla DDNC’yi reddeder. Son olarak, Katolik kilisesinin Canon hukukunda, Kutsal Kitap, İncil’in Eski Ahit’inde (yazılı Tevrat) ve Yeni Ahit’te (İncil) kaydedildiği haliyle, ölüm tespiti için bir kriter tanımlamamaktadır. Aziz Thomas’ın entegrasyonun kaybı (loss of integration) görüşü Katolik Kilisesinde Viyana Konsili’nden (M.S. 1312) bu yana hakimiyetini korumuştur. Papa John Paul II ve Benedict XVI’in ortaya koyduğu sonraki kararlar DDNC’nin dikkatli bir şekilde kullanılmasını kabul etmiştir. Dolayısıyla, her üç inançta da DDNC’yi reddeden fikirler olmasına rağmen DDNC birçok Müslüman ve Katolik tarafından ölüm tespitinde geçerli bir kriter olarak kabul edilirken Yahudilik tarafından reddedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ölüm, Beyin ölümü, İslam, Yahudilik, Katoliklik, Tıp etiği, Yaşam sonu


Andrew C Miller. Opinions on the Legitimacy of Death Declaration by Neurological Criteria from the Perspective of 3 Abrahamic Faiths. Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 305-313

Corresponding Author: Andrew C Miller, United States


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (18 accesses)
 (109 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved