Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchA rare cause of chest pain in childhood: Atrial myxoma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 352-354 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.54037  

A rare cause of chest pain in childhood: Atrial myxoma

Yasemin Mocan Çağlar1, Aslı Nur Ören1, Yusuf İzzet Ayhan2, Öykü Tosun2
1İstanbul Medeniyet University Goztepe Education And Research Hospital, Department Of Pediatrics, İstanbul, Turkey
2İstanbul Medeniyet University Goztepe Education And Research Hospital, Department Of Pediatrics Cardiology, İstanbul, Turkey

Atrial myxoma is the most common benign heart tumor increasing with age in the pediatrics. Clinical triad in the majority of patients; systemic embolization, atrioventricular valve obstruction, systemic disease findings. Early diagnosis is very important. In this article, we report a patient who was referred to our clinic with fatigue, chest pain and palpitation and was diagnosed with left atrial myxoma.

Keywords: atrial myxoma, fatigue, chest pain


Çocukluk çağında nadir bir göğüs ağrısı sebebi: Atriyal miksoma

Yasemin Mocan Çağlar1, Aslı Nur Ören1, Yusuf İzzet Ayhan2, Öykü Tosun2
1İstanbul Medeni̇yet Üni̇versi̇tesi̇ Göztepe Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kli̇ni̇ği̇, İstanbul, Türki̇ye
2İstanbul Medeni̇yet Üni̇versi̇tesi̇ Göztepe Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türki̇ye

Atriyal miksoma pediatrik yaş grubunda sıklığı yaşla en çok artan benign kalp tümörüdür. Hastaların çoğunda klinik triad; sistemik embolizasyon, atriyoventriküler kapak obstrüksiyonu, sistemik hastalık bulguları şeklindedir. Erken tanı alması yaşamsal öneme sahiptir. Bu yazıda çabuk yorulma, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile pediyatri polikliniğine başvuran ve sol atriyal miksoma tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: atriyal miksoma, yorgunluk, göğüs ağrısı


Yasemin Mocan Çağlar, Aslı Nur Ören, Yusuf İzzet Ayhan, Öykü Tosun. A rare cause of chest pain in childhood: Atrial myxoma. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 352-354

Corresponding Author: Yasemin Mocan Çağlar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved