Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Reflex Tests of Prostate Cancer Diagnosis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 47-53 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.56563  

Reflex Tests of Prostate Cancer Diagnosis

Yavuz Onur Danacıoğlu, Bülent Erol, Turhan Çaşkurlu
Department Of Urology, Medeniyet University, Istanbul, Turkey

Prostate-specific antigen (PSA) is the most commonly used marker in the screening of prostate cancer which is the most common solid tumor in men. Although PSA is specific for prostate, its specificity for prostate cancer is low and its false negative rate is high. With PSA-based screening, disease-specific mortality has declined in recent years, but this has led some patients to receive overdiagnosis, unnecessary biopsies and unnecessary treatment. In recent years, new biomarkers have been developed that can provide specific and early diagnosis of prostate cancer to resolve these problems. In this review, the biomarkers and imaging methods used for the diagnosis and screening of prostate cancer will be evaluated in the light of current literature.

Keywords: Prostate Cancer, Reflex Tests, Cancer Diagnosis


Prostat Kanseri Tanısında Yardımcı Testler

Yavuz Onur Danacıoğlu, Bülent Erol, Turhan Çaşkurlu
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Erkeklerde en sık görülen solid tümör olan prostat kanserinin taramasında günümüzde halen en sık belirteç olarak prostat spesifik antijen (PSA) kullanılmaktadır. PSA, prostata spesifik olmasına rağmen prostat kanseri için spesifitesi düşüktür ve yanlış negatiflik oranı yüksektir. PSA bazlı taramalar ile hastalığa özgü mortalite son yıllarda azalmış ancak bu bazı hastaların fazladan tanı almasına, gereksiz biyopsilere ve tedaviye maruz kalmasına sebep olmuştur. Bu gibi sorunları giderilmesi amacıyla son yıllarda prostat kanserine spesifik ve erken tanı olanağı sunabilen biyomarkerler geliştirilmiştir. Bu derlemede prostat kanseri tanı ve taraması için kullanımda olan biyomarkerlar ve görüntüleme yöntemleri güncel literatür eşliğinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Yardımcı Testler, Kanser Tanısı


Yavuz Onur Danacıoğlu, Bülent Erol, Turhan Çaşkurlu. Reflex Tests of Prostate Cancer Diagnosis. Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 47-53

Corresponding Author: Bülent Erol, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved