Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
Does being an infant of Gestational Diabetic Mother Affect Cerebellar Size? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 32-36 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.032  

Does being an infant of Gestational Diabetic Mother Affect Cerebellar Size?

Ebru Yalın İmamoğlu1, Tuğba Gürsoy2, Selim Sancak3, Güner Karatekin4, Fahri Ovalı5
1Department of Neonatology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neonatology, Koc University Medical Faculty,Istanbul, Turkey
3Department of Neonatology, Abant Izzet Baysal University Medical Faculty,Bolu, Turkey
4Department of Neonatology, Zeynep Kamil Maternity and Children Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Neonatology, Medeniyet University Medical Faculty,Istanbul, Turkey

In this study, our aim was to investigate cerebellar vermis height and transverse cerebellar diameter with cranial ultrasonography in infants of gestational diabetic mothers. Forty infants of diabetic mothers (21 appropriate-for-gestational age and 19 large-for-gestational age infants) and 40 gestational-age matched healthy controls were evaluated with cranial ultrasonography within 24 hours of birth. Cerebellar vermis height and transverse cerebellar diameter were measured midsagitally from anterior fontanelle and coronally from mastoid fontanelle, respectively. In terms of cerebellar vermis height and transverse cerebellar diameter, no statistically significant difference was found between infants of diabetic mothers and healthy controls. Gestational diabetes mellitus could not affect cerebellar size in neonates. In studies with larger series, evaluation of cerebellar size and morphology in infants of diabetic mothers during follow up of their neurodevelopment at long-term could also be useful.

Keywords: gestational diabetes, cerebellum, ultrasound, neonate.


Gestasyonel Diyabetik Anne Bebeği Olmak Serebellum Boyutlarını Etkiler mi?

Ebru Yalın İmamoğlu1, Tuğba Gürsoy2, Selim Sancak3, Güner Karatekin4, Fahri Ovalı5
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bölümü, İstanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bölümü, İstanbul
3Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bölümü, Bolu
4Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Neonatoloji Bölümü, İstanbul
5Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bölümü, İstanbul

Bu çalışmada amacımız yenidoğan diyabetik anne bebeklerinde kranial ultrasonografi ile serebellar vermis yüksekliği ve transvers serebellar çap parametrelerinin incelenmesidir. Kırk gestasyonel diyabetli anne bebeği (21 tane gebelik haftasına uygun, 19 tane gebelik haftasına göre büyük doğmuş bebek) ile 40 sağlıklı bebek, gebelik haftalarına göre eşleştirilerek doğumlarının ilk 24 saati içinde kranial ultrasonografi ile değerlendirildi.. Serebellar vermis yüksekliği ve transvers serebellar çap sırasıyla, ön fontanel midsagital kesit ve mastoid fontanel koronal kesit kullanılarak ölçüldü. Diyabetik anne bebekleri ve kontrol grubu kıyaslandığında, serebellar vermis yüksekliği ve transvers serebellar çap ölçümleri açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Gestasyonel diyabet, yenidoğan bebeklerde serebellum boyutlarını etkilemeyebilir. Daha geniş serilerle yapılacak çalışmalarda, diyabetik anne bebeklerinin uzun vadede nörolojik gelişimleri değerlendirilirken serebellum boyut ve morfolojisinin de değerlendirilmesi faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: gestasyonel diyabet, serebellum, ultrason, yenidoğan.


Ebru Yalın İmamoğlu, Tuğba Gürsoy, Selim Sancak, Güner Karatekin, Fahri Ovalı. Does being an infant of Gestational Diabetic Mother Affect Cerebellar Size?. Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 32-36

Corresponding Author: Ebru Yalın İmamoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved