Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The relationship between malnutrition-inflammation and cannulation pain in hemodialysis patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 33-40 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.69345  

The relationship between malnutrition-inflammation and cannulation pain in hemodialysis patients

Öznur Kal
Nephrology Department Of Baskent University Konya Hospital,konya, Turkey

Malnutrition-inflammation and pain in end-stage renal failure patients are the most important factors affecting quality of life. In this study we looked at the relationship between malnutrition-inflammation and pain perception in hemodialysis patients. Adherence to treatment and illnesses is often present in patients with chronic renal failure. We think that in these patients we can improve treatment quality and quality of life by increasing patient compliance. In 44 patients with hemodialysis, we found a positive correlation between pain and perception of pain with malnutrition-inflammation score (MIS), CRP with MIS, pain, and a negative correlation between pain and albumin. In conclusion, we showed that there is a relationship between malnutrition and inflammation, consistent with previous studies. In addition, we believe that the pain perception in these patients is greater than in HD patients without inflammation and malnutrition, so with the treatment of malnutrition and inflammation, the compliance problems will decrease in patients. We hope that in these patients mortality will decrease, pain thresholds will rise, and quality of life will increase.

Keywords: Key-words: malnutrition-inflammation, endstage renal disease, hemodialysis, cannulation pain, MIS


Hemodiyaliz hastalarında malnütrisyon- inflamasyon ve kanülasyon ağrısı arasındaki ilişki

Öznur Kal
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Nefroloji Bilim Dalı, Konya

Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında malnutrisyon-inflamasyon ve ağrı komponenti yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Biz bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında malnutrisyon-inflamasyon ve ağrı algısı arasındaki ilişkiye baktık. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında tedaviye ve hastalıklarına uyum bozukluğu sıklıkla mevcuttur. Bu hastalarda hasta uyumunu arttırarak tedavi ve yaşam kalitesini arttırabileceğimizi düşünüyoruz. 44 hemodiyaliz hastasında, malnutrisyon-inflamasyon skoru (MIS) ile ağrı algısı, MIS ile CRP, ağrı ile CRP arasında pozitif korelasyon, ağrı ile albumin arasında negatif bir korelasyon tespit ettik. Sonuçta daha önce yapılan çalışmalarla uyumlu olarak malnutrisyon ile inflamasyon arasında bir ilişki olduğunu gösterdik. İlaveten bu hastalarda ağrı algılarının inflamasyon ve malnutrisyonu olmayan HD hastalarına göre daha fazla olduğunu ve malnutrisyon ve inflamasyonun tedavi edilmesi ile birlikte hastalarda uyum problemlerinin azalacağını,mortalite oranlarının düşeceğini, ağrı eşiklerinin yükseleceğini ve yaşam kalitesinin artacağını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: malnütrisyon-inflamasyon, son dönem böbrek hastalığı, hemodiyaliz, kanülasyon ağrısı, MIS


Öznur Kal. The relationship between malnutrition-inflammation and cannulation pain in hemodialysis patients. Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 33-40

Corresponding Author: Öznur Kal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved