Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Comparison of the Effects of Corticosteroid Therapy on Pulmonary and Extrapulmonary ARDS Patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 41-46 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.71602  

Comparison of the Effects of Corticosteroid Therapy on Pulmonary and Extrapulmonary ARDS Patients

Tuğba Bingöl Tanrıverdi1, Nursen Koltka2, Hafize Gülşah Özcan3, Esin Erdem4, Melek Güra Çelik2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Sanliurfa, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Special Kosuyolu Medipol Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kartal Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Previous studies have shown that low-dose and long-term corticosteroid therapy is associated with good clinical outcomes in patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS). However, there is no study investigating the efficacy of corticosteroids according to ARDS types. The aim of our study is to compare the clinical parameters and in-hospital outcomes of pulmonary and extrapulmonary ARDS patients who treated with corticosteroids in addition to conventional treatments. Between January 2008 and December 2012, the data of 22 patients, who were followed in intensive care unit, were diagnosed with ARDS and underwent low-dose and long-term methylprednisolone treatment, were retrospectively investigated. Patients were divided into two groups as pulmonary ARDS (14 patients) and extrapulmonary ARDS (8 patients). There was no significant difference between pulmonary ARDS and extrapulmonary ARDS groups in terms of age, gender, weight, length of stay in intensive care unit, day ARDS development, and duration of mechanical ventilation (MV). However, the weaning from MV and in hospital survival rate was significantly lower in extrapulmonary ARDS group. In multivariate analysis, extrapulmonary ARDS was detected as an independent predictor of in-hospital mortality. In conclusion, although previous studies have shown an increased survival rate in ARDS patients who received methylprednisolone therapy, it was found that survival rate was lower in extrapulmonary origin ARDS compared to pulmonary origin ARDS in our study. Therefore, it is concluded that more detailed studies are required to demonstrate the benefit of corticosteroids in extrapulmonary ARDS cases.

Keywords: ARDS types, methylprednisolone therapy, survival.


Pulmoner ve Extrapulmoner Kaynaklı ARDS Hastalarında Kortikosteroid Tedavisinin Etkilerinin Karşılaştırılması

Tuğba Bingöl Tanrıverdi1, Nursen Koltka2, Hafize Gülşah Özcan3, Esin Erdem4, Melek Güra Çelik2
1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Özel Koşuyolu Medipol Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Daha önceki çalışmalarda düşük doz ve uzun süreli kortikosteroid tedavisinin akut solunum sıkıntısı sendromlu (ARDS) hastalarda iyi klinik sonlanımlar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ancak, bu hastalarda ARDS tiplerine göre kortikosteroidlerin etkinliğini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı; konvansiyonel tedavilere ek olarak kortikosteroid tedavisi uygulanan pulmoner ve ekstrapulmoner kaynaklı ARDS hastalarının, klinik parametreleri ve hastane içi sonlanımlarını karşılaştırmaktır. Ocak 2008 – Aralık 2012 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde takip edilen, ARDS tanısı alan ve düşük doz-uzun süreli metilprednizolon tedavisi uygulanan 22 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar, pulmoner kaynaklı ARDS (14 hasta), ve ekstrapulmoner kaynaklı ARDS (8 hasta) olarak iki ana guruba ayrıldı ve karşılaştırmalar yapıldı. Tüm hastalara konvansiyonel tedavilere ek olarak metilprednizolon tedavisi uygulandı. Pulmoner ARDS ve ekstrapulmoner ARDS gurupları arasında yaş, cinsiyet, ağırlık, yoğun bakımda kalış süresi, ARDS gelişen gün ve mekanik ventilatörde (MV) kalma süresi açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Ancak, ekstrapulmoner kaynaklı ARDS gurubunda MV’den ayrılma oranı ve hastane içi sağkalım oranı anlamlı olarak daha az idi. Çok değişkenli analizde, ekstrapulmoner kaynaklı ARDS hastane içi ölümün bağımsız öngördürücüsü olarak tespit edildi. Sonuç olarak, önceki çalışmalarda metilprednizolon tedavisi uygulanan ARDS hastalarında sağkalım oranının artmış olduğu gösterilmiş olmasına rağmen, çalışmamızda extrapulmoner kaynaklı olgularda sağkalım oranının pulmoner kaynaklı olgulara oranla daha düşük olduğu gözlendi. Bu nedenle, ekstrapulmoner kaynaklı ARDS olgularında kortikosteroidlerin faydasını göstermek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: ARDS tipleri, metilprednizolon tedavisi, sağkalım.


Tuğba Bingöl Tanrıverdi, Nursen Koltka, Hafize Gülşah Özcan, Esin Erdem, Melek Güra Çelik. Comparison of the Effects of Corticosteroid Therapy on Pulmonary and Extrapulmonary ARDS Patients. Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 41-46

Corresponding Author: Tuğba Bingöl Tanrıverdi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved