Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchVaricocele in children [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(3): 172-175 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.172  

Varicocele in children

Meltem Çağlar Oskaylı1, Mehmet Ali Özen2, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa1, Murat Mutuş1, Mevlit Korkmaz3, Aytekin Kaymakçı4, Ali İhsan Anadolulu1, Hamit Okur1
1Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital Pediatric Surgery, Istanbul
2Trabzon Legal Training and Research Hospital Children's Surgery
3Fatih University Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
4Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Pediatric Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: Varicocele is not common in childhood. It is generally considered as a disease of the adolescence. This study aims to evaluate the patients operated on for varicocele in a pediatric surgical clinic.
METHODS: The patient file records were retrospectively evaluated for operations for inguinal pathologies pertaining to the years 2001-2010. The patient ages, symptoms, involved side and Doppler ultrasonography (US) findings, operations performed and complications were recorded for those with varicoceles.
RESULTS: The diagnosis of varicocele patients was made in 0.5 % of all patients operated on for various inguinal pathologies during this period. There were 28 patients with 31 involved sides. Mean age of the patients was 13 (11-17) years. The left side was involved in 24, the right in one and both sides in three patients. The principal complaints were scrotal swelling, scrotal pain and inguinal pain and/or local discolorisation in descending order of frequency. Based on the preoperative US records that were available at the time of this study, grades 4 (2 sides), 3 (5 sides), 2 (one side), and 1 (3 sides) varicoceles were detected. The operative technique was inguinal (Ivanissevich) approach in 21 patients with 24 involved sides, and retroperitoneal (Palomo) technique in 7 patients with 7 involved sides. No short term complications occurred. Long term follow-up was available in 14 patients. Among these, two (14%) patients had recurrences, and both had undergone repair by Palomo technique. A re-operation was done for both, one by Palomo and one by Ivanissevich technique. In one patient who had been operated using Ivanissevich method hydrocele developed which was treated by hydrocelectomy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For pediatric surgeons, varicocele operations are relatively rarely practiced. The most common surgical complications are recurrence and hydrocele development. Because the number of patients followed-up on a long term basis is limited in the present series, strict conclusions could not be withdrawn. On the other hand, the complications occurred in patients whose spermatic arteries and veins were ligated.

Keywords: Varicocele, adolescent, surgical technique, complication


Çocukluk çağında varikosel

Meltem Çağlar Oskaylı1, Mehmet Ali Özen2, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa1, Murat Mutuş1, Mevlit Korkmaz3, Aytekin Kaymakçı4, Ali İhsan Anadolulu1, Hamit Okur1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği. İstanbul
2Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
3Fatih Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
4Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hs. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Varikosel çocukluk çağında sık görülen bir hastalık değildir. Ancak, bir adolesan hastalığı olarak düşünülebilir. Bu çalışmada, bir çocuk cerrahisi kliniğinde varikosel nedeniyle ameliyat edilen hastaların değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2001-2010 yıllarında inguinal bölge patolojileri nedeniyle ameliyat olan hastaların dosya kayıtları geriye dönük değerlendirildi. Varikoseli olan hastaların yaşı, başvuru yakınmaları, varikosel tarafı, Doppler ultrasonografi (US) bulguları, uygulanan ameliyatlar ve komplikasyonlar irdelendi.
BULGULAR: Değerlendirilen dönemde inguinal bölgeye yönelik cerrahi girişim geçiren hastaların % 0,5’inde tanı varikoseldi ve bu nedenle ameliyat edilen 28 hasta (31 taraf) vardı. Hastaların yaş ortalaması 13 yıldı (11-17 yıl). Tutulum 24 hastada sol, 1 hastada sağ ve 3 hastada çift taraflıydı. Başvuru yakınmaları, sırasıyla, skrotal şişlik, skrotal ağrı, kasıkta ağrı ve/veya lokal morluktu. Bulunabilen US kayıtlarında 2 tarafta evre 4, 5 tarafta evre 3, 1 tarafta evre 2 ve 3 tarafta evre 1 varikosel vardı. Cerrahi yöntem olarak 21 hastaya (24 taraf) inguinal (Ivanissevich) ve 7 hastaya (7 taraf) retroperitoneal (Palomo) yaklaşım uygulandı. Kısa dönem izlemde komplikasyon görülmedi. Uzun süreli izlem yapılabilen 14 olgunun ikisinde (% 14) nüks görüldü. Bunların ikisi de Palomo yöntemi uygulanan hastalardı ve biri Palomo diğeriyse Ivanissevich yöntemiyle yine ameliyat edildiler. Ivanissevich yöntemiyle nüks ameliyatı yapılan hastada hidrosel gelişti ve hidroselektomi ameliyatı yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Varikosel çocuk cerrahları tarafından göreceli olarak az yapılan bir ameliyattır. En sık görülen komplikasyonlarnüks ve hidrosel gelişimidir. Bu seride uzun dönem izlenen hasta sayısının kısıtlı olması nedeniyle, kesin yargılarda bulunmak olası değilse de komplikasyonlarven ve arter ligasyonunun birlikte yapıldığı olgularda görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Varikosel, adölesan, cerrahi teknik, komplikasyon


Meltem Çağlar Oskaylı, Mehmet Ali Özen, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Murat Mutuş, Mevlit Korkmaz, Aytekin Kaymakçı, Ali İhsan Anadolulu, Hamit Okur. Varicocele in children. Medeniyet Med J. 2014; 29(3): 172-175

Corresponding Author: Meltem Çağlar Oskaylı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (517 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved