Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Coronavirus-2019 Disease (COVID-19) in children [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 242-252 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.77675  

Coronavirus-2019 Disease (COVID-19) in children

Fahri Ovalı
Istanbul Medeniyet University

COVID-19 disease affects all ages, but severe cases of the disease and mortality are very rarely seen among children. In most cases, they acquire the virus from their parents or from an another infected person. The exact reasons why the disease has a milder course in children is unknown but high numbers of Angiotensin Converting Enzyme-2 (ACE2) receptors, underdeveloped immune responses, cross-reaction with other viruses, protective effect of fetal hemoglobin and fewer outdoor activities as well as journeys, and nonexposure to air pollution, and smoking. Although many cases are asymptomatic, they can still shed the virus. Materno-fetal vertical transmission has not been shown so far. In symptomatic cases, clinical findings include fever and respiratory symptoms, followed by diarrhea and vomiting. There are signs indicating a possible association between Kawasaki disease and COVID-19. Clinical findings and diagnostic procedures in newborns, and older children are similar. Supportive therapy is essential and antiviral agents are not required in most cases. During cytokine storm, anti-inflammatory treatments may be tried. There is no evidence for transmission through breastmilk; therefore infected mothers should breastfeed their infants by taking all precautions. Routine immunizations of children should not be deferred during COVID-19 outbreak period. Psychological support for children who need to stay at home and for healthcare personnel should be provided.

Keywords: Coronavirus 2019 Disease, COVID-19, SARS-CoV-2, children, newborn


Çocuklarda Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19)

Fahri Ovalı
Istanbul Medeniyet Üniversitesi

COVID-19, tüm yaş gruplarını etkiler ancak çocuklarda ağır vakalar genellikle azdır ve mortalite çok düşüktür. Birçok durumda çocuklar hastalığı ebeveynlerinden veya yakın çevresinden alırlar. Çocuklarda hastalığın neden hafif geçtiği tam olarak bilinmemektedir ancak ACE2 reseptörlerinin fazla oluşu, immün sistemlerinin tam olarak gelişmemiş olması, sık görülen diğer viral ajanlarla çapraz reaksiyon olması, fetal hemoglobinin koruyucu olması, ev dışında daha az zaman geçirmeleri ve daha az seyahat etmeleri, sigara ve hava kirliliğine maruz kalmamaları etkili olabilir. Birçok vaka asemptomatik olmasına rağmen virusü etrafa bulaştırabilirler. Anneden fetusa vertikal geçiş gösterilememiştir. Semptomatik hastalarda ateş ve solunum sistemi bulgularını ishal ve kusma izler. COVID-19 ile Kawasaki hastalığı arasında ilişki olabileceğini gösteren bulgular vardır. Yenidoğanlardaki bulgular ve tanısal testler büyük çocuklardakine benzerdir. Çocuklardaki esas tedavi şekli destek tedavisidir ve birçok hastada antiviral tedaviye gerek yoktur. Sitokin fırtınasının geliştiği durumlarda anti-inflamatuar tedaviler yapılabilir. Anne sütünde virus gösterilememiştir, bu yüzden anneler tüm önlemleri aldıktan sonra bebeklerini emzirmelidir. Bu dönemde çocukların rutin aşılanması ihmal edilmemelidir. Evde kalmak zorunda kalan çocuklara ve sağlık personeline psikolojik destek yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Coronavirüs 2019 Hastalığı, COVID-19, SARS-CoV-2, çocuk, yenidoğan


Fahri Ovalı. Coronavirus-2019 Disease (COVID-19) in children. Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 242-252

Corresponding Author: Fahri Ovalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved