Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchVenous thromboembolism in pregnancy and nursing care [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(2): 89-95 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.089  

Venous thromboembolism in pregnancy and nursing care

Rukiye Höbek Akarsu1, Ümran Oskay2
1Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Venous thromboembolism is one of the most important causes of mortality and morbidity during pregnancy and the postpar-tum period in many countries. Natural anticoagulants and fibri-nolytic activity are decreased with the increase of coagulation factors in pregnancy. Moreover, increasing venous return caused by the growing uterus, venous atony caused by increasing estro-gen and progesterone levels and tendency to thrombosis caused by the decreased mobilization create a new hemeostatic balan-ce. Doppler ultrasonography, compression ultrasonography or contrast venography are used to diagnose deep vein thrombosis (DVT), Unfractionated heparin (UH, and low-molecular weight heparin (LMWH) have been widely used in the treatment of a pregnant woman. The nursing approaches should include early detection of pregnant women who are under risk by using the Thrombosis Risk Factors Diagnostic Tool, formulation of activity-exercise program, breathing exercises, anti-embolism stocking, determineation of the effects and possible complications of anticoagulant therapy and lifestyle changes for the protection of the feto maternal health.

Keywords: Deep vein thrombosis, nursing care, pregnancy


Gebelikte venöz tromboemboli ve hemşirelik bakımı

Rukiye Höbek Akarsu1, Ümran Oskay2
1Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Venöz tromboemboli pek çok ülkede gebelik ve doğum sonrası dönemin en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Gebelikte koagülasyon faktörlerinin artmasıyla birlikte doğal antikoagülanlar ve fibrinolitik aktivite de azalma olmaktadır. Ayrıca büyüyen uterus nedeniyle venöz dönüşün artması, artmış östrojen ve progesterone nedeniyle oluşan venöz atoni ve mobilizasyonun azalması tromboz eğilimi arttıran yeni bir hemostatik denge oluşturmaktadır. Gebe bir kadında derin ven trombozu tanısı için doppler ultrasonografi, kompresyon ultrasonografi veya kontrast venografi; tedavide ise yaygın olarak fraksiyone olmayan heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanılmaktadır. Hemşirelik bakımında Tromboz Risk Faktörü Tanılama Aracı kullanılarak risk altında olan gebelerin erken tanılanması, fetal ve maternal sağlığın korunmasında, aktivite-egzersiz programının oluşturulması, solunum egzersizleri, antiembolik çorap kullanımı, antikoagülan tedavinin etkileri ve olası komplikasyonları, yaşam biçimi değişiklikleri yer almalıdır

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, hemşirelik bakımı, gebelik


Rukiye Höbek Akarsu, Ümran Oskay. Venous thromboembolism in pregnancy and nursing care. Medeniyet Med J. 2015; 30(2): 89-95

Corresponding Author: Rukiye Höbek Akarsu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1840 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved