Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchEvaluation of serum zinc levels in iron deficiency anemia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(2): 53-57

Evaluation of serum zinc levels in iron deficiency anemia

Yasin Şahin1, Derya Aydın Şahin2
1Gaziantep Children's Hospital Pediatric Clinic, Gaziantep
2Gaziantep University School of Medicine, Children's Sağalıg and Diseases Department, Gaziantep

The aim of this study is to detect the prevalence of zinc deficiency in children with iron deficiency anemia. In this study, sixty-nine children with iron deficiency anemia ages between 1-12 years (49 male, 20 female) and 24 healthy children, ages between 1-12 years (16 male, 8 female) were examined to investigate zinc deficiency. All children were investigated about level of their appetite, ingestion of cow's milk, tea, meat, fish and breast feeding. We detected statistically significant lower level of zinc in the group of iron deficiency anemia compared with the control (p<0.05). The prevalence of zinc deficiency was also significantly higher in iron deficiency group (49.2 %). This situation suggests the necessity of developing supplementation programs for high risk groups like childhood until
more sensitive and simple laboratory tests to detect zinc deficiency are available in routine clinical use.

Keywords: Iron deficiency anemia, zinc deficiency, zinc level, child


Demir eksikliği anemisinde serum çinko düzeylerinin değerlendirilmesi

Yasin Şahin1, Derya Aydın Şahin2
1Gaziantep Çocuk Hastanesi Çocuk Kliniği, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağalığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep

Çalışmanın amacı, demir eksikliği olan çocuklarda çinko eksikliğinin prevalansını saptamaktır. Bu çalışmada demir eksikliği anemisi tanısı konmuş, yaşları 1-12 yıl arasında değişen 49'u erkek, 20'si kız toplam 69 çocuk ile yaşları 1-12 yıl arasında değişen 16 erkek, 8 kız toplam 24 sağlıklı çocuk çinko eksikliği açısından incelendi. Tüm çocukların iştah durumları, anne sütü, inek sütü, çay, kırmızı et ve balık tüketimleri sorgulandı. Demir eksikliği anemisi olan grupta serum çinko düzeylerini, kontrol grubunun ortalama serum çinko düzeyinden anlamlı bir şekilde düşük bulduk (p<0.05). Bununla birlikte, hasta grubunda serum çinko düzeyi düşüklüğünün prevalansı da oldukça yüksekti (% 49.2). Bu durum, çinko eksikliğini tanımlayacak duyarlı ve basit tanı testleri rutine girene kadar çocukluk çağı gibi yüksek risk grubunda erken dönem destek programları düşünülmesi gereğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, çinko eksikliği, çinko düzeyi, çocuk


Yasin Şahin, Derya Aydın Şahin. Evaluation of serum zinc levels in iron deficiency anemia. Medeniyet Med J. 2007; 22(2): 53-57

Corresponding Author: Yasin Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (449 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved