Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
A Five-Year Retrospective Analysis of Basal Cell Carcinoma: A Monocentric Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 219-225 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.92332  

A Five-Year Retrospective Analysis of Basal Cell Carcinoma: A Monocentric Study

Seyma Özkanlı1, Tuce Söylemez1, Havva Keskin2, Hatice Seneldir1, Fatıma Müberra Şahin3, Ayşenur Çetinkaya3, Andaç Göktürk3, Nagihan Ayçiçek3, Kübra Düz3, Bengü Çobanoğlu Şimsek1
1Istanbul Medeniyet University, Pathology Department, Istanbul
2Istanbul Medeniyet University, Internal Medicine Department, Istanbul
3Istanbul Medeniyet University, School Of Medicine, Istanbul

Objective: Our aim in this study is to define the histopathological subtypes, body site distribution, and incidence rates of single or multiple of BCCs. The study is conducted on patients from a single institution in Istanbul which has a migrant-receiving population reflecting that of the country overall.
Method: We retrospectively analyzed data concerning 896 cases of BCC seen between 2014 and 2018. Data about patient demographics (age and sex), tumor diameter,its anatomic localization, histological type, presence of ulceration, lymphovascular/perineural invasion, and single or multiple tumor formations were retrieved from both the hospital’s automated system and archived records of the pathology clinic.
Results: Our univariate analysis showed that the patients’ age, tumor size, and tumor multicentricity were all significantly related to their gender (p=0.011, p=0.001, and p=0.021, respectively). Further, age, male gender, and tumor size were all significantly related to tumor (p=0.003, p=0.021, and p=0.001, respectively). BCC was most commonly found in male, and the diameters of the BCC tumors were also larger in male patients. Multiple BCC was more frequently seen in older and male patients, and the tumors had larger diameters in these groups. The nodular type of BCC was the most frequently seen type in all age groups.
Conclusion: As our study is the first BCC study that has the greatest number of cases in Turkey and as Istanbul reflects the population of Turkey, it is important for the data of BCC cases in Turkey.

Keywords: Basal cell carcinoma, Turkish, tumor multicentricity, retrospective study, patient characteristics.


Bazal Hücreli Karsinomun Beş Yıllık Retrospektif Analizi: Tek Merkezli Çalışma

Seyma Özkanlı1, Tuce Söylemez1, Havva Keskin2, Hatice Seneldir1, Fatıma Müberra Şahin3, Ayşenur Çetinkaya3, Andaç Göktürk3, Nagihan Ayçiçek3, Kübra Düz3, Bengü Çobanoğlu Şimsek1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dahiliye Bölümü, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada amacımız göç almasından dolayı bütün ülke genelini yansıtan karışık insan populasyonuna sahip İstanbul’da Bazal Hücreli Karsinom (BHK) vakalarının histopatolojik alt tiplerinin, vücutta dağılım bölgelerinin, tek ve multiple görülme oranlarının belirlenmesidir.
Yöntem: 2014-2018 yılları arasında 896 BHK vakası ile ilgili verileri retrospektif olarak analiz ettik. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tümör çapı, tümör lokalizasyonu, histolojik tip, ülserasyon, lenfovasküler/perinöral invazyon ve multiple tümör varlığı hastanenin ve patoloji kliniğinin arşiv kayıtlarından elde edildi.
Bulgular: Tek değişkenli analizde yaş, tümör boyutu ve multiple tümör varlığı cinsiyet ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur (sırasıyla p=0,011, p=0,001 ve p=0,021). Ayrıca, yaş, erkek cinsiyet ve tümör boyutu multiple tümör varlığıyla anlamlı olarak ilişkiliydi (sırasıyla p=0,003, p=0,021 ve p=0,001). BHK erkeklerde daha yaygın ve BHK çaplarının da erkek hastalarda daha büyük olduğu gözlendi. Multiple tümörler, yaşlı ve erkek hastalarda daha sık görüldü. Bu tümörler yine bu gruplarda daha büyük çaplara sahipti. Nodüler BHK tipi tüm yaş gruplarında en sık görülen tip olarak bulundu.
Sonuç: Çalışmamız, Türkiye’de en fazla vakaya sahip olan ilk BHK çalışması olması ve İstanbul, Türkiye’nin nüfusunu yansıtıyor olmasından dolayı, Türkiye’deki BHK vakalarının verileri için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, Türk, multiple tümör, Retrospektif çalışma, hasta özellikleri.


Seyma Özkanlı, Tuce Söylemez, Havva Keskin, Hatice Seneldir, Fatıma Müberra Şahin, Ayşenur Çetinkaya, Andaç Göktürk, Nagihan Ayçiçek, Kübra Düz, Bengü Çobanoğlu Şimsek. A Five-Year Retrospective Analysis of Basal Cell Carcinoma: A Monocentric Study. Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 219-225

Corresponding Author: Seyma Özkanlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved