Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Clinical and surgical approach to cases with adnexal torsion [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 214-218 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.214  

Clinical and surgical approach to cases with adnexal torsion

Elif Cansu Gündoğdu, M. Üner Karacaoğlu, Eylem Odacılar, Hüseyin Dayan, Gülümser Ece Aksakal
Bağcılar Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul

Adnexal torsion (AT) is a rare but important emergency situation in terms of its consequences. This study retrospectively aims to indicate risk factors of AT cases who were diagnosed at our clinic, the role of symptoms and monitoring in the diagnotis process. Besides, the treatment results were also interpreted in the study. We retrospectively analyzed 14 cases of AT hospitalized in the out-patient clinics of Obstetrics and Gynecology Department, Bağcılar Training and Research Hospital between 1 January 2010 - 1 October 2013. The median age of the cases was 35 years. For all of the cases the main complaint was stomach ache. In all patients, Doppler ultrasonography was used, and surgery was performed in 57 % of the cases had ovarian cysts. Although ovarian conserving approach was embraced, salpingo oophorectomy had to be applied to ten cases out of fourteen. If there is an unusual lower quadrant pain, differential diagnosis of AT should be considered. The adverse effects especially on young fertile women might be prevented with early detection. Doppler ultrasonography might be chosen as a tool of early detection. As a conventional approach.laparoscopic detorsion is an efficient modality.

Keywords: Adnexal torsion, laparoscopy, detorsion, Doppler


Adneksiyel torsiyon olgularında klinik ve cerrahi yaklaşım

Elif Cansu Gündoğdu, M. Üner Karacaoğlu, Eylem Odacılar, Hüseyin Dayan, Gülümser Ece Aksakal
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Adneksiyel torsiyon (AT) ender görülen, ancak sonuçları açısından önemli birkaç jinekolojik acilden biridir. Bu çalışmada, retrospektif olarak kliniğimizde AT tanısı alan olgularda risk faktörlerini belirlemeyi, klinik bulguların ve görüntüleme yöntemlerinin tanıdaki yerini ve tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Ocak 2010 ile Ekim 2013 tarihleri arasında başvuran ve adneksiyel torsiyon tanısı cerrahi olarak konulan 14 olgu retrospektif olarak incelendi. Ortalama yaş 35 idi. Majör yakınma karın ağrısı idi. Tüm vakalarda Doppler ultrasonografiden yararlanıldı ve cerrahi girişim yapıldı. Olgularin % 57’sinde over kisti saptandı. Over koruyucu yaklaşım benimsenmiş olsa da 10 olguda salpingooferektomi yapılması gerekti. Sık görülmese de alt kadran ağrısı olan olgularda AT ayırıcı tanıda akla getirilmelidir. Yol açabileceği olumsuz sonuçlar özellikle fertilitesini tamamlamamış genç kadınlarda erken tanı ile önlenebilir. Doppler ultrasonografi tanıya yardımcı olabilir. Konservatif yaklaşım olarak laparoskopik detorsiyon etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyel torsiyon, klinik, laparoskopi, detorsiyon, doppler


Elif Cansu Gündoğdu, M. Üner Karacaoğlu, Eylem Odacılar, Hüseyin Dayan, Gülümser Ece Aksakal. Clinical and surgical approach to cases with adnexal torsion. Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 214-218

Corresponding Author: Elif Cansu Gündoğdu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved