Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Bone Marrow Spreading at Pulmonary Carcinoma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2002; 17(2): 95-98

Bone Marrow Spreading at Pulmonary Carcinoma

Selçuk Gündoğar, Figen Noyan, Fatih Akdoğan, Nalan Usalan, Atalaya Surardamar, Tolga Yakar, Aydoğan Albayrak
Haydarpasa Numune Hospital III. Internal Medicine, Istanbul

Detecting the pulmonary carcinoma spreading to the bone marrow is very useful for staging the disease, predicting possible prognosis and determining the treatment of choice. The biopsy of bone marrow is one of the convenient methods to detect any metastasis to bone marrow. Thus, during staging process prior to the treatment of small cell pulmonary carcinoma, it is recommended to perform a biopsy of bone marrow
in the routine practice. The object of our study is to investigate the importance of bone-marrow aspiration and needle biopsy for diagnosing the pulmonary carcinoma and staging process prior to the treatment, frequency of bone-marrow metastasis, and assess laboratory and clinical changes in the cases with metastasis. A biopsy of bone-marrow showed that 7 cases (17.5 %) had a metastasis to bone marrow. According to histo -patological grading, of 25 cases with small cell pulmonary carcinoma and 15 cases with none-small cell pulmonary carcinoma, 24 % (6) and 6.6 % (1) had a metastasis to
bone marrow, respectively. In this study, since small cell pulmonary carcinoma had an infiltration of bone marrow by 24 %, it was suggested that the biopsy of bone marrow was useful for staging process and diagnosing the disease accurately. As non-small cell pulmonary carcinoma had an involvement of bone marrow by 6.6 %, we suggested that the biopsy of bone marrow may be useful for the diagnose of those patients undiagnosed with other methods. There was statistically significant relationship between the involvement of bone marrow and bone metastasis, that is only among the far metastasis.

Keywords: Pulmonary carcinoma, involvement of bone marrow


Akciğer Kanserlerinde Kemik İliği İnvazyonu

Selçuk Gündoğar, Figen Noyan, Fatih Akdoğan, Nalan Usalan, Atalaya Surardamar, Tolga Yakar, Aydoğan Albayrak
Haydarpaşa Numune Hastanesi III. Dahiliye Kliniği, İstanbul

Akciğer kanserinin kemik iliğine yayılım yaptığının tespit edilmesi; hastalığın evrelendirilmesinde, muhtemel prognoz tayini ve seçilecek tedavinin belirlenmesinde çok yararlı olmaktadır. Kemik iliği biyopsisi kemik iliği yayılımının tespitinde kullanılan güvenilir metotlardan biridir. Bu nedenle küçük hücreli akciğer kanserinin tedavi öncesi evrelendirilmesinde, kemik iliği biyopsisinin rutin olarak yapılması tavsiye edilmektedir. Bu çalışmamızın amacı, akciğer kanserinin tanısında ve tedavi öncesi evrelendirilmesinde kemik iliği aspirasyon ve iğne biyopsisinin önemi, kemik iliğine yayılım sıklığı ve yayılım olan olgulardaki laboratuvar ve klinik değişikliklerin araştırılmasıdır. Yapılan kemik iliği biyopsisi sonucu 7 olguda (% 17.5) kemik iliği yayılımı tespit ettik. Histopotolojik tipe göre ise 25 küçük hücreli akciğer karsinomu olgusunda % 24 (6 olgu), 15 küçük hücreli olmayan akciğer karsinomu olgusunda ise % 6.6 (1 olgu) oranında kemik iliği metastazı saptadık. Çalışmamızda küçük hücreli akciğer kanserinde % 24 oranında kemik iliği infiltrasyonu bulunduğundan, kemik iliği biyopsisinin hastalığın evrelendirme ve kesin tanısının konmasında faydalı olduğunu saptadık.Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde ise % 6.6 oranında kemik iliği tutulumu saptadık ve diğer metotlarla tanı konulamayan olgulara kemik iliği biyopsisi yapılmasının tanıda faydalı olabileceğini düşündük. İstatistiksel olarak kemik iliği tutulumu ile uzak metastazlardan sadece kemik metastazı arasında anlamlı ilişki saptandı.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kemik iliği tutulumu


Selçuk Gündoğar, Figen Noyan, Fatih Akdoğan, Nalan Usalan, Atalaya Surardamar, Tolga Yakar, Aydoğan Albayrak. Bone Marrow Spreading at Pulmonary Carcinoma. Medeniyet Med J. 2002; 17(2): 95-98

Corresponding Author: Selçuk Gündoğar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ