Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
The prevalence of anemia at term-pregnant women and the analysis of some hematological parameters in the East Black Sea Region [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(1): 8-12 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.008  

The prevalence of anemia at term-pregnant women and the analysis of some hematological parameters in the East Black Sea Region

Gülşah Balık, Şenol Şentürk, Emine Güvendağ Güven, Mehmet Kağıtçı, Figen Kır Şahin
Recep Tayyip Erdoğan University

Objective: Pregnancy induces a variety of physiological changes in the hematological system. Pregnant women are in the high-risk population for iron deficiency anemia because of increased iron requirement. Thrombocytopenia affects 6-10 % of all pregnancies. In pregnant women, the hematological regional disparities may be related to the differences in feeding habits. In our study, we aimed to determine the frequency of anemia, thrombocytopenia and changes of some other hematological parameters in pregnant women in the East Black Sea Region.
Materials and Methods: A total of 2584 pregnant women over 38 gestational weeks, who were admitted to our obstetric clinic between 01.01.2011 and 31.12.2012 were included in this study. Hemoglobin, hematocrit, red blood cell, leucocyte and platelet levels, mean corpuscular volume, mean platelet volume measured in the third semester of pregnancy were all retrospectively investigated.
Results: The mean age of the pregnant women was 29.09±5.81 (16-48 years). The prevalence rates of anemia and thrombocytopenia were 50.3 % and 9.3 % respectively. The prevalence rates of leucocytosis and leucopenia were 10.9 % and 1.1 % respectively. The mean ages of the patients with thrombocytopenia were found to be statistically significantly higher than those without thrombocytopenia.
Conclusion: During pregnancies, anemia is still a common and important public health problem for women living in the East Black Sea Region, despite routine use of iron medication. Also obstetricians should pay more attention to thrombocytopenia in pregnant women of advanced age.

Keywords: Anemia, pregnancy, anemia frequency, thrombocytopenia


Doğu Karadeniz bölgesindeki miadında gebe kadınlarda anemi sıklığı ve bazı hematolojik parametrelerin analizi

Gülşah Balık, Şenol Şentürk, Emine Güvendağ Güven, Mehmet Kağıtçı, Figen Kır Şahin
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Amaç: Gebelikte hematolojik sistemde fizyolojik olarak belirgin değişiklikler meydana gelir. Gebeler artan demir gereksiniminin karşılanamaması nedeniyle demir eksikliği anemisi açısından yüksek riskli popülasyon arasında yer almaktadır. Trombositopeni tüm gebelerin % 6-10’unu etkiler. Gebelerde beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar nedeniyle hematolojik parametrelerde bölgesel farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz bölgesindeki gebelerde anemi, trombositopeni ve diğer bazı hematolojik parametrelerdeki değişikliklerin sıklığını belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2011 ve 31Aralık 2012 tarihleri arasında 38 hafta ve üstünde doğum yapmak üzere gebe polikliniğine başvuran 2584 gebe dâhil edildi. Gebelerin son trimesterindeki hemoglobin ve hematokrit düzeyleri, lökosit ve trombosit sayıları, ortalama eritrosit ve trombosit hacimleri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 29.09±5.81(16-48) olarak tespit edildi. Gebelerin %50.3’ünde anemi ve %9.3’ünde trombositopeni bulundu. Gebelerin %10.9’unda lökositoz ve %1.1’inde lökopeni tespit edildi. Trombositopeni tespit edilen hastaların yaş ortalaması diğer gebelerden yüksek bulundu.
Sonuç: Gebelik döneminde demir preparatlarının rutin olarak kullanılmasına rağmen, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan term gebelerde anemi hâlen yaygın bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Obstetrisyenlerin ileri yaştaki gebelerde trombositopeni açısından daha dikkatli olmaları gerekir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, gebelik, anemi sıklığı, trombositopeni


Gülşah Balık, Şenol Şentürk, Emine Güvendağ Güven, Mehmet Kağıtçı, Figen Kır Şahin. The prevalence of anemia at term-pregnant women and the analysis of some hematological parameters in the East Black Sea Region. Medeniyet Med J. 2015; 30(1): 8-12

Corresponding Author: Gülşah Balık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ