Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Role of Monoclonal Antibodies as Biologic Agents in The Evidence Based Treatment of Sino-Nasal Diseases [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 235-243 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.00087  

The Role of Monoclonal Antibodies as Biologic Agents in The Evidence Based Treatment of Sino-Nasal Diseases

Öner Özdemir
Sakarya University, Medical Faculty, Division of Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Research and Training Hospital of Sakarya University, Adapazarı

Biological therapy (biotherapy) is infrequently utilized to manage allergic disorders through biological response modifiers. Here, biological agents modifying Th2 type response dominant diseases e.g. allergic rhinitis are discussed under the light of current literature. 70–88% of asthmatic patients have sinonasal symptoms and chronic rhinosinusitis patients with nasal polyposis are more likely to develop concomitant asthma. Having the shared pathophysiology of allergic asthma and sinonasal diseases, it is supposed that patients concurrently suffering from both diseases relieve from symptoms with omalizumab. Like the profits of omalizumab as add-on treatment in uncontrolled persistent asthma, it has been shown to improve symptoms and quality of life in ragweed- and birch-induced seasonal and perennial allergic rhinitis patients. The omalizumab tactic in asthma management has also some pluses, comprising simultaneous dealing of further IgE-mediated disorders such as allergic rhinitis or eczema, an advantageous safety profile and a suitable medicating rate. Nasal polyp patients have significantly increased level of IgE antibodies and mucosal eosinophilia with augmented IL-5 tissue expression. High IL-5 level was recently found to be associated with Staphylococcus aureus enterotoxins rather than atopy have provoked researchers to investigate the clinical role of IL-5–blocking strategies. Consequently, mepolizumab and reslizumab have been tried in nasal polyp patients for proof-of-concept studies. The anti–IL-5 monoclonal antibodies reduce nasal polyp scores, but did not considerably improve symptom scores. Due to the assumed role of IL-4 and IL-13 in the pathogenesis of eosinophilic nasal polyposis, dupilumab was tried as a possible therapeutic agent as well.

Keywords: biotherapy, allergic rhinitis, nasal polyposis, omalizumab, reslizumab


Biyolojik Ajan Monoklonal Antikorların Sino-nazal Hastalıklarda Kanıta Dayalı Tedavideki Yeri

Öner Özdemir
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji-İmmünoloji BD, Eğitim-Araştırma Hastanesi, Adapazarı

Biyolojik cevabı modifiye eden ajanlarla yapılan biyolojik tedavi (biyoterapi) bazen alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Burada, alerjik rinit gibi baskın Th2 tip cevabının olduğu hastalıkları modifiye eden biyolojik ajanlar güncel literatür verileri ışığında tartışılacaktır. Astım hastalarının %70–88’ninde sinonazal semptomlar ve nazal polipli kronik rinosinuzit hastalarında eşzamanlı astım geliştirme ihtimali vardır. Allerjik astım ve sinonazal hastalıklardaki ortak patofizyolojiden dolayı, omalizumab kullanım sonrası hastaların bu hastalıkların semptomlarından kurtulması beklenir. Omalizumab’ın ek tedavi olarak kontrolsüz persistan astımdaki yararı gibi, ragweed (kanarya otu) ve huş ağacı (birch) ile indüklenen mevsimsel ve perennial allerjik rinitli hastalarda semptomları düzelttiği ve yaşam kalitesini artırdığı da gösterilmiştir. Astım tedavisinde anti-IgE (omalizumab) kullanımı IgE-aracılı alerjik rinit gibi diğer bir allerjik hastalığın tedavisi, üstün güvenlik profili ve kolay uygulanabilir doz sıklığı sağlamak gibi bazı avantajları da barındırır. Nazal polip hastaları anlamlı yüksek IgE antikor titresi ve artmış doku IL-5 ekspresyonundan dolayı mukozal eozinofiliye sahiptir. Yüksek IL-5 düzeyinin atopiden ziyade Stafilokok aureus enterotoksinlerine bağlı olduğunun gösterilmesi araştırıcıların IL-5 bloke eden stratejilerin araştırılmasına yol açmıştır. Sonuçta, mepolizumab ve reslizumab kavram-kanıt ilaç çalışmaları dâhilinde nazal polipli hastalara denenmiştir. Anti–IL-5 monoklonal antikorlar nazal polip skorlarını düşürmüş fakat nazal semptom skorlarını önemli derecede düzeltmemiştir. Teorik olarak IL-4 ve IL-13’ün eozinofilik nazal polipoz patogenezindeki öneminden dolayı, dupilumab potansiyel tedavi şekli olarak denenmiştir.

Anahtar Kelimeler: biyoterapi, allerjik rinit, nazal polipoz, omalizumab, reslizumab


Öner Özdemir. The Role of Monoclonal Antibodies as Biologic Agents in The Evidence Based Treatment of Sino-Nasal Diseases. Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 235-243

Corresponding Author: Öner Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved