Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Investigation of the efficiency and safety of intravaginal application for labor induction at term pregnancy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 11-14

Investigation of the efficiency and safety of intravaginal application for labor induction at term pregnancy

Yıldız Ayhan Tunçay, Cengiz Omurcan, Kumral Kepkep, Neşe Yücel
SSK Goztepe Hospital of Obstetrics and Gynecology, Istanbul

Our aim was to investigate the efficiency and safety of intravaginal misoprostol application for cervical ripening and labor induction at term pregnancy.
Misoprostol (prostaglandin E1) was applicated at 50 μg doses intravaginally in every 3 h for cervical ripening and labor induction in 30 pregnant women with unfavorable cervix
(Bishop’s score ²5). Dose was repeated for a maximum 6 times until begining active labor contractions or occuring rupture of membrans. The time from induction to delivery, mode of delivery, side effects of drug, maternal and neonatal outcomes were recorded.
The elapsed time after induction to delivery were 13.2±2.5 hours and five patients (20.8 %) required oxytocin augmentation. Cesarean delivery rate was 20 %, in one case perinatal death occurred due to cord prolapsus. Percentage of occurence tachysystole and thick meconium passage were 30 % and 16.6 %, respectively. One baby was needed to refer to the neonatal intensive care unit.
It is concluded that intravaginal administration of misoprostol is effective, safe and cheap agent for cervical ripening and labor induction in case of unfavorable cervix. But further
study is needed to determine an optimal dosing regimen and application route for preventing complications such as uterine tachysystole and fetal distress.

Keywords: Labor induction, misoprostol, unfavorable cervix, term pregnancy


Term gebelerin doğum indüksiyonunda intravaginal misoprostol uygulamasının etkinliğinin ve güvenirliliğinin araştırılması

Yıldız Ayhan Tunçay, Cengiz Omurcan, Kumral Kepkep, Neşe Yücel
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Bu prospektif çalışmada termdeki gebelerde servikal olgunlaşma ve doğumu indüklemek için intravaginal misoprostol uygulamasının etki ve güvenirliliğini araştırmayı amaçladık.
Serviksi olgun olmayan (Bishop’s skor ²5) 30 gebeye doğumu indüklemek için 50 μg prostoglandin E1 (misoprostol) intravaginal olarak her 3 saatte bir maksimum 6 dozda, aktif doğum başlamasına veya membranların açılmasına kadar tekrarlanarak uygulandı. İndüksiyondan doğuma kadar geçen süre, doğum şekli, komplikasyonları ve yenidoğandaki sonuçları değerlendirildi.
Misoprostol ile indüklenen hastalarda vajinal doğuma kadar geçen süre ortalama 13.2±2.5 saat olup, 5 hastaya (% 20.8) oksitosin ile indüksiyon takviyesi gerekti. Sezaryenle doğum oranı % 20 iken bir olguda kordon prolapsusu nedeniyle perinatal bebek ölümü meydana geldi. Taşisistol 9 olguda (% 30), koyu mekonyum gelmesi % 16.6 olguda görüldü ve bir olgu da yenidoğanın yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
İntravaginal misoprostol servikal olgunlaşma ve doğum indüklemesinde etkili, güvenli ve pahalı olmayan bir ajan olarak görülmektedir. Fakat, uterin taşisistol ve fetal distres gibi
komplikasyonları daha aza indirecek bir doz rejiminin ve uygulama yolunun belirlenmesi için daha fazla çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Doğum indüksiyonu, misoprostol, uygun olmayan serviks, term gebelik


Yıldız Ayhan Tunçay, Cengiz Omurcan, Kumral Kepkep, Neşe Yücel. Investigation of the efficiency and safety of intravaginal application for labor induction at term pregnancy. Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 11-14

Corresponding Author: Yıldız Ayhan Tunçay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ