Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Glenoid Dimensions Affect Occurrence of Bankart Lesions in Patients with First Time Traumatic Anterior Shoulder Dislocations [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 117-122 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.00878  

Glenoid Dimensions Affect Occurrence of Bankart Lesions in Patients with First Time Traumatic Anterior Shoulder Dislocations

Mesut Tahta1, Çetin Işık2, Neryal Tahta3, Muhittin Şener1
1Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Izmir, TURKEY
2Emsey Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul, TURKEY
3Dr Behcet Uz Children

Purpose: The relationship between glenoid bony morphology and Bankart lesions has not been well elucidated. There could be an association between the dimensions of glenoid and occurrence of labral tears in patients with first time traumatic dislocations.
Methods: This retrospective cohort study of first time dislocators identified 226 patients who met criteria. Patients were divided into two groups: those with a Bankart lesion (Group 1, n=113) and those without (Group 2, n=113). Standard shoulder MRI sequences were obtained for all patients. Two-dimensional glenoid measurements were made accordingly: the most superior to inferior (SI) length, the greatest anterior and posterior width (AP), and the most anterior and posterior width at a point 2/3 of the glenoid length (DD). Also, ratios of length and width (SI/AP, SI/DD, AP/DD) were calculated. The groups were compared in terms of the glenoid dimensions and dimension ratios.
Results: There was no difference between groups in terms of age (p=0.109), gender (p=0.086), AP (p=0.086) and DD widths (p=0.881), AP/DD ratio (p=0.764). The SI mean value of the patients in Group 1 was significantly higher than Group 2 (p=0.024). The mean SI/AP and SI/DD ratios of patients in Group 1 was significantly higher than Group 2 (p<0.001 and p=0.039, respectively).
Conclusions: The results of this study show a relationship between glenoid dimensions and occurrence of Bankart lesions. An increase in the SI length, SI/AP, and SI/DD ratios shows an increase incidence in the occurrence of Bankart lesions.

Keywords: bankart, dimension, dislocation, glenoid, morphology, shoulder


Glenoid Boyutları, İlk Kez Travmatik Öne Omuz Çıkığı Bulunan Hastalarda Bankart Lezyonlarının Oluşumunu Etkiler

Mesut Tahta1, Çetin Işık2, Neryal Tahta3, Muhittin Şener1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Emsey Hospital, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji-onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Glenoid kemik morfolojisi ile Bankart lezyonları arasındaki ilişki iyi aydınlatılmamıştır. Bu çalışmada ilk kez travmatik çıkıkları olan hastalarda glenoid boyutları ile labral yırtık oluşumu arasındaki ilişki incelenmiştir.
Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmasında, ilk kez glenohumeral dislokasyonu olan ve kriterleri karşılayan 226 hasta değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: Bankart lezyonu olanlar (Grup 1, n=113) ve olmayanlar (Grup 2, n=113). Tüm hastalar için standart omuz MRG sekansları alındı. Buna göre iki boyutlu glenoid ölçümleri yapıldı: en uzun superior-inferior (SI) uzunluk, ön-arka genişlik (AP), glenoid uzunluğunun 2/3 seviyesindeki en uzun ön-arka genişlik (DD) ölçüldü. Ayrıca uzunluk ve genişlik oranları (SI/AP, SI/DD, AP/DD) hesaplandı. Gruplar, glenoid boyutları ve boyut oranları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında yaş (p=0.109), cinsiyet (p=0.086), AP (p=0.086) ve DD genişlikleri (p=0.881), AP / DD oranı (p=0.764) açısından fark yoktu. Grup 1'deki hastaların SI ortalama değeri Grup 2'den anlamlı olarak yüksekti (p=0.024). Grup 1'deki hastaların ortalama SI/AP ve SI/DD oranları Grup 2'den anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla, p <0.001 ve p = 0.039).
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, glenoid boyutları ile Bankart lezyonlarının ortaya çıkışı arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. SI uzunluğunda, SI / AP ve SI / DD oranlarındaki artış, Bankart lezyonlarının oluşumu ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: bankart, boyut, çıkık, glenoid, morfoloji, omuz


Mesut Tahta, Çetin Işık, Neryal Tahta, Muhittin Şener. Glenoid Dimensions Affect Occurrence of Bankart Lesions in Patients with First Time Traumatic Anterior Shoulder Dislocations. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 117-122

Corresponding Author: Mesut Tahta, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved