Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Longitudinal SARS-CoV-2 Seroconversion Course and Antibody Levels by Blood Groups in Convalescent Plasma Donors in Turkey [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 185-192 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.00921  

Longitudinal SARS-CoV-2 Seroconversion Course and Antibody Levels by Blood Groups in Convalescent Plasma Donors in Turkey

Aziz Karaca1, Mustafa Nuri Guncikan1, Nazlı Nadire Sözmen1, Gizem Gökçe Karadağ1, Mustafa Yılmaz1, Kerem Kınık2, Fatma Meriç Yılmaz3
1Turkish Red Crescent, General Directorate of Blood Services, Directorate of Medical Management, Ankara, Turkey
2Turkish Red Crescent, Managing Board, Ankara, Turkey
3Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objective: The present study investigates the seroconversion time course of the IgG antibody against SARS-CoV-2 and ascertains whether its levels change according to the patient’s ABO blood group.
Method: A total of 36,003-convalescent plasma (CP) donations of 12,315 Turkish Red Crescent CP donors were analyzed. The ABO blood group of the CP donors was determined by Gel Centrifugation; and IgG was measured using the Euroimmun anti-SARS-CoV-2 ELISA. The differences in the distributions of mean IgG ratios among the different ABO blood groups were analyzed with One-Way ANOVA and Independent Samples T-test.
Results: Among the CP donors, 98.4% were male. An antibody response to SARS-CoV-2 was noted-although in a few CP donors- on the 244th day, and a significant association between the ABO blood groups and the mean IgG ratios was noted (p: 0.001). The highest (mean±SD) antibody level was observed in the AB blood group (39.5±15.7), followed by the B (37.9±11.5) and the A blood groups (36.6±10.7), while the lowest value was recorded in the O blood group (34.4±11.5). Significant differences between all paired groups were noted in pairwise comparisons. The Rh (-) blood group (37.4±13.6) had a significantly higher antibody level than the Rh (+) blood group (36.3±11.2) (p: 0.005).
Conclusion: An antibody response to SARS-CoV-2 was noted in a CP donor on the 244th day. The average IgG ratios were higher in the CP donors with the AB blood group, but lower in the O blood group. These results may be considered a valuable indication of the effectiveness of CP therapy used for the treatment of COVID-19 patients with clinically relevant blood types.

Keywords: ABO blood group, COVID-19, SARS COV-2, Seroconversion, Convalescent plasma.


Türkiye’deki İmmün Plazma Bağışçılarında SARS-CoV-2 Serokonversiyonunun Uzun Süreli Seyri ve Kan Gruplarına Göre Antikor Seviyeleri

Aziz Karaca1, Mustafa Nuri Guncikan1, Nazlı Nadire Sözmen1, Gizem Gökçe Karadağ1, Mustafa Yılmaz1, Kerem Kınık2, Fatma Meriç Yılmaz3
1Türk Kızılay, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Medikal Yönetimi Direktörlüğü, Ankara, Türkiye
2Türk Kızılay, Yönetim Kurulu, Ankara, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

Amaç: SARS-CoV-2’ye karşı IgG antikorunun zamansal seyrini ve ABO kan grubuna göre düzeyinin değişip değişmediğini belirlemeye çalıştık.
Yöntem: Türk Kızılay’ın 12315 konvalesan plazma (KP) bağışçısının 36003 KP bağışını inceledik. KP bağışçılarının ABO kan grubu, Gel Centrifugation yoluyla belirlendi. IgG, Euroimmun anti-SARS-CoV-2 ELISA kullanılarak ölçüldü. Ortalama IgG oran dağılımındaki farklılıklar, One Way ANOVA ve Independent Sample T testleri kullanılarak ABO kan grubuna göre incelendi.
Bulgular: KP bağışçılarının %98,4’ü erkeklerden oluşmaktadır. KP bağışçılarında SARS-CoV-2’ye antikor yanıtının -birkaç kişiyle sınırlı olmakla birlikte- yaklaşık 244. günde görüldüğünü saptadık. ABO kan grupları ile ortalama IgG oranları arasında anlamlı bir ilişki saptadık (p: 0.001). En yüksek antikor seviyesi (mean±SD) AB kan grubunda gözlenirken (39,5±15,7), onu B kan grubu (37,9±11,5), sonra A kan grubu (36,6±10,7) izlerken, en düşük O kan grubunda (34,4±11,5) idi. Yine ikili grup karşılaştırmasında da tüm ikili gruplar arasında anlamlı farklılıklar vardı. Rh (-) kan grubunda (37,4±13,6); Rh (+) kan grubuna (36,3±11,2) göre anlamlı düzeyde daha yüksek antikor seviyesi mevcuttu (p: 0,005).
Sonuç: SARS-CoV-2’ye antikor yanıtının yaklaşık 244. günde görüldüğünü saptadık. Kan grubu AB olan KP bağışçılarında ortalama IgG oranları daha yüksek iken; O grubunda daha düşüktü. Klinik olarak ilgili kan grubuna sahip COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak olan KP tedavisinin etkinliğinde bu sonuçlar değerli olabilir.

Anahtar Kelimeler: ABO kan grubu, COVID-19, SARS-CoV-2, serokonversiyon, immün plazma.


Aziz Karaca, Mustafa Nuri Guncikan, Nazlı Nadire Sözmen, Gizem Gökçe Karadağ, Mustafa Yılmaz, Kerem Kınık, Fatma Meriç Yılmaz. Longitudinal SARS-CoV-2 Seroconversion Course and Antibody Levels by Blood Groups in Convalescent Plasma Donors in Turkey. Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 185-192

Corresponding Author: Aziz Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved